Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ đâu?

Cạnh tranh là sự ganh đua hoặc đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong việc sản xuất và tiếp thị hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Vậy, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa từ đâu?

câu hỏi:

Nguyên nhân của sự cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa từ đâu?

a. sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu

b. sự gia tăng sản xuất hàng hóa

c. nguồn lao động dồi dào trong xã hội

d. cung – cầu thay đổi

phản hồi:

Câu trả lời đúng là câu trả lời a. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ việc tồn tại nhiều chủ sở hữu.

giải thích rằng chọn một là câu trả lời chính xác

cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá được hiểu là sự cạnh tranh, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được lợi nhuận cao hơn.

Có những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa như sau:

– thứ nhất: do nhiều chủ sở hữu với tư cách là các đơn vị kinh tế độc lập, sản xuất và kinh doanh tự do trong nền kinh tế. Việc tồn tại nhiều chủ sở hữu làm tăng nguồn cung cho thị trường, các chủ thể phải tìm kiếm lợi thế cạnh tranh cho riêng mình để có chỗ đứng trong nền kinh tế.

– Thứ hai: do điều kiện sản xuất và lợi ích của mỗi chủ thể kinh tế khác nhau. mỗi mặt hàng có điều kiện sản xuất khác nhau, điều kiện sản xuất thuận lợi góp phần tăng năng suất, chất lượng nên có nhiều lợi thế cạnh tranh về giá… cùng với đó mỗi mặt hàng đều có mục đích. nhắm mục tiêu các sở thích khác nhau, vì vậy cạnh tranh là không thể tránh khỏi

– thứ ba: cạnh tranh để giành những điều kiện thuận lợi, tránh rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

giải thích lý do tại sao bạn không chọn các tùy chọn còn lại

các tùy chọn còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ phương án b: nguyên nhân dẫn đến sự cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất phát từ việc tăng sản xuất hàng hoá là không chính xác, vì tăng sản xuất hàng hoá để thoả mãn nhu cầu thị trường, điều này cho thấy thị trường sự phát triển không phải là yếu tố trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện của cạnh tranh.

+ phương án c: nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất phát từ nguồn lao động dồi dào trong xã hội là không chính xác. vì nguồn lao động dồi dào trong xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hoá, không tạo ra cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

+ phương án d: nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ sự thay đổi của cung – cầu là không chính xác, vì sự thay đổi của cung và cầu là một yếu tố rất nhỏ, không thể coi là nguyên nhân trực tiếp. cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

thì câu trả lời đúng và đầy đủ nhất là câu trả lời a. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ việc tồn tại nhiều chủ sở hữu.

Related Articles

Back to top button