Cơ sở lý luận, nội dung nguyên tắc khách quan trong Triết học

Khi nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chúng ta nhận thấy rằng vật chất quyết định ý thức và ý thức cũng tác động trở lại vật chất. Đây cũng là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trên cơ sở của mỗi mối quan hệ biện chứng đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng có thể rút ra từ chúng những nguyên tắc khách quan. Nhiều người có thể không hiểu thuật ngữ này. Vì vậy, trong các bài viết sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cơ sở lý luận và nội dung của nguyên lý khách quan trong triết học?

Tư vấn pháp luật trực tuyếnMiễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

1. Cơ sở lý luận của nguyên tắc khách quan triết học:

Nguyên tắc khách quan trong triết học sẽ dựa trên nội dung của nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới. Yêu cầu của triết học này về nguyên tắc khách quan được tóm tắt như sau: khi nhận thức các sự vật, sự vật, hiện tượng tồn tại trong thực tế, chủ thể tư duy cần nắm bắt và biểu thị bản thân các sự vật, hiện tượng đó chứ không thể thêm bớt. tuỳ ý.

Chúng tôi nhận ra rằng vật chất sẽ đến trước. Vật chất tồn tại vĩnh viễn và đến một giai đoạn phát triển nhất định của chính nó thì vật chất mới sản sinh ra tư duy. Vì tư duy phản ánh thế giới vật chất nên trong quá trình nhận thức đối tượng, chúng ta không xuất phát từ tư duy, hay từ cách nhìn chủ quan của mình về đối tượng mà chúng ta quan tâm, mà cần xuất phát từ bản thân đối tượng, từ bản chất của sự vật được nắm bắt. Khi đo lường đối tượng, bạn không thể bắt đối tượng chạy theo tư duy, ngược lại, bạn phải buộc tư duy chạy theo đối tượng. Chúng ta sẽ không ép buộc đối tượng đáp ứng kế hoạch chủ quan, mà cần vẽ sơ đồ do đối tượng tạo ra, đồng thời tái tạo hình ảnh và ý tưởng phát triển của chính đối tượng trong tư duy của chúng ta.

Chúng ta thấy rằng từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, triết học Mác – Lênin cũng rút ra nguyên tắc phương pháp luận là vật chất phải xuất phát từ thực tại khách quan.

p>

Những nguyên tắc phương pháp luận mà chúng ta hiểu sẽ cần được suy luận từ thực tế khách quan, điều đó cũng có nghĩa là phương pháp luận sẽ được suy ra từ tính khách quan của vật chất, và chúng ta cần được suy luận từ chính hiện thực. Mọi thứ không thể tùy tiện gán cho những thứ mà những thứ không có hoặc những thứ chưa tồn tại. Mọi hoạt động phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, phương hướng phải xuất phát từ thực tế. Ngoài ra, chúng ta cũng cần coi trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người.

Như vậy, từ những phân tích cụ thể trên đây, chúng ta thấy rằng, xuất phát từ hiện thực khách quan, việc tôn trọng tính khách quan cũng có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn. cái chết của con người.

Chúng ta cũng có thể khái quát rằng, thực chất của nguyên tắc khách quan là khi đánh giá, phân tích một sự vật, hiện tượng nào đó, chúng ta cũng cần đánh giá đúng sự vật, hiện tượng đó thông qua biểu hiện của chúng. Chúng ta cũng sẽ không bị gán cho những sự vật, hiện tượng mà chúng không có. Khi chúng ta biến mọi thứ thành màu hồng hoặc màu đen, chúng ta vi phạm nguyên tắc khách quan trong đánh giá.

2. Nội dung của Nguyên tắc khách quan triết học:

Nội dung Nguyên tắc khách quan trong triết học:

Xem thêm: Năng suất là gì? Năng suất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

-Tất cả chúng ta cần phải xem xét sự vật, hiện tượng, xem xét sự tồn tại của sự vật, hiện tượng đó, không để bị các yếu tố chủ quan tác động mà có những hiểu biết sai lệch, tô hồng, làm mất uy tín của sự vật, hiện tượng, ngoài ra chúng ta cũng cần để Có phương pháp nhận thức khoa học, nhưng cũng phải tuân theo những nguyên tắc của phương pháp luận triết học, và học cách luôn tôn trọng những điều kiện khách quan.

+ Trong mọi hoạt động, khi đã xác định phương hướng hoạt động, mọi người cần bảo đảm mục đích hoạt động đó là hiệu quả phù hợp với điều kiện khách quan và quy luật khách quan, hoạt động không bị cản trở bởi các yếu tố khách quan.

+ Khi đã xác định phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động, chúng ta cần lựa chọn phương pháp, cách thức phù hợp với mọi người theo quy luật khách quan. Nó không những có thể đảm bảo cho sự phát triển của đối tượng tác động mà còn vận hành theo ý thức của mỗi người.

+ Chúng ta cũng cần có kế hoạch điều chỉnh mục tiêu sao cho phù hợp nhất khi điều kiện khách quan thay đổi để phát huy tính tự giác của bản thân. Luôn năng nổ, sáng tạo trong mọi điều kiện khách quan.

– Phát huy tác nhân chủ quan: Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức sẽ không thụ động mà ý thức độc lập và hoạt động trong mối quan hệ với vật chất. Vật chất trở lại thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Bản chất của nhận thức này là năng động và sáng tạo.

+ Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của tri thức khoa học và việc ứng dụng tri thức khoa học ngày nay vào đời sống của mỗi cá nhân. Vì tri thức khoa học hay việc vận dụng tri thức khoa học sẽ giúp mọi người hành động thường xuyên và hiệu quả hơn.

+Chúng ta cũng cần phải luôn phát huy tinh thần hăng hái của ý thức tìm tòi cái mới, phương pháp mới. Vì những yếu tố này cũng sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng ta trưởng thành và khác biệt với những người luôn chơi đúng luật chứ không bao giờ đổi mới.

+ Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải luôn phát huy tính sáng tạo, bởi thực tế khi sáng tạo giúp phát huy trí tuệ, tạo ra những đột phá, dự báo khoa học, chính xác. Chỉ bằng cách này, mỗi chúng ta mới có thể sẵn sàng đối phó với các quy luật khách quan của sự thay đổi.

Xem thêm:Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

3. Vận dụng nguyên tắc khách quan vào thực tiễn:

Vận dụng nguyên tắc khách quan trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Nguyên tắc khách quan trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đòi hỏi con người phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan trong thực tiễn, dựa trên cơ sở khách quan, mỗi người một khác.

Đường lối, nguyên nhân, chính sách cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần xuất phát từ thực tiễn xã hội trong các thời kỳ. Trong các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trước đây, chúng ta luôn xác định những điều kiện cần thiết để cách mạng diễn ra, hoạch định đường lối, chủ trương phù hợp với tình hình.

Có thể kể đến một số điều kiện khách quan của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chẳng hạn: mâu thuẫn giai cấp trong xã hội chín muồi gây khủng hoảng chính trị sâu sắc hay sự vùng dậy của nông dân khi bị thực dân áp bức, bóc lột quá sức chịu đựng.

Vận dụng nguyên tắc khách quan trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam:

Việc vận dụng nguyên tắc khách quan trong quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam xuất phát từ yêu cầu tôn trọng mục đích CNH-HĐH.

Khi sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, con người cũng đòi hỏi phải có khả năng cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra cần phải dựa trên nền tảng vững chắc là cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại có cơ cấu phù hợp, chi phí kinh tế phải chăng, giúp tăng khả năng tích luỹ của nền kinh tế. kinh tế, và thông qua đó cũng sẽ góp phần phát triển kinh tế.

Chúng ta nhận thức rằng nguyên tắc khách quan sẽ bắt nguồn từ chủ nghĩa duy vật triệt để của triết học thế giới quan Mác – Lênin. Nguyên tắc khách quan là nguyên tắc quan trọng nhất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người.

Xem thêm:Cái nhìn toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin và sự vận dụng của nó

Related Articles

Back to top button