Chuyên mục
Hỏi Đáp

Tất tần tất về OEE là gì ? cách tính OEE chi tiết và đơn giản kèm ví dụ

 1. khái niệm tuyệt vời

hiệu quả tổng thể của thiết bị là gì (oee)? đây là một thông số điển hình trong bảo trì tổng năng suất. nó là tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới để đo lường năng suất và hiệu quả hoạt động của một tài sản. oee giúp các công ty xác định các vấn đề sử dụng và bảo trì tài sản, xác định phần trăm thời gian sản xuất thực sự có hiệu quả và là thước đo tiêu chuẩn để theo dõi tiến độ giải quyết các vấn đề này. Có thể nói, mục tiêu của việc xác định oee và oee là giúp doanh nghiệp không ngừng cải tiến.

2. phân biệt giữa hiệu quả và hiệu quả.

Trước khi tính toán và đi sâu vào vai trò của oee, trước tiên, cần hiểu sự khác biệt giữa hiệu quả hiệu quả khi nói về oee.

 • hiệu quả trong oee là một khái niệm đề cập đến hiệu quả của một thiết bị dựa trên mối quan hệ giữa năng lực sản xuất dựa trên một thiết kế kỹ thuật nhất định (các tiêu chuẩn đã thiết lập) so với năng lực sản xuất thực tế. Ví dụ: tài sản thiết bị của công ty có khả năng sản xuất 100 sản phẩm trong 1 giờ, nhưng thực tế khi vận hành chỉ có 80 sản phẩm thì hiệu suất là 80%
 • oee hiệu quả cũng là một khái niệm đề cập đến hiệu quả của thiết bị nhưng nó được xem xét ở nhiều khía cạnh khác và thường gắn liền với việc đạt được hiệu quả một cách nhanh chóng (nhanh chóng) và thông minh hơn (thông minh).

do đó, hiệu quả sẽ không cho một công ty biết tổng thể một cỗ máy hiệu quả như thế nào, vì hiệu suất không xem xét các yếu tố khác như số lượng người vận hành, lượng năng lượng hoặc các nguồn lực khác cần thiết để đưa thiết bị đạt hiệu suất 80%. ví dụ, một thiết bị đạt hiệu suất 60% với 1 người vận hành và tăng hiệu suất 75% với 2 người vận hành. do đó, việc tăng người vận hành là một cải tiến giúp tăng 25% hiệu suất (hiệu quả) của thiết bị, nhưng sau đó hiệu quả (hiệu quả) lại giảm đến 50% về việc làm.

3. cách tính oee đơn giản và chi tiết

dựa trên 2 khái niệm hiệu quả hiệu quả . chúng tôi cũng có 2 cách khác nhau để tính toán oee.

phương pháp 1: oee được xác định thông qua 3 khía cạnh: tiện ích a (tính khả dụng) – chất lượng q (chất lượng) – hiệu suất p (hiệu suất). oee được tính bằng công thức:

OEE là gì

OEE= Availability x Quality x Performance/10000

 • tính khả dụng trong oee là gì? Đây là thước đo thời gian hoạt động bị mất dựa trên việc so sánh tỷ lệ giữa thời gian hoạt động thực tế (thời gian hoạt động của máy tạo ra sản phẩm) với thời gian hoạt động tiềm năng > (thời gian thực hiện dự kiến)

tính khả dụng = thời gian hoạt động thực tế / thời gian hoạt động tiềm năng x 100%

 • chất lượng trong oee là gì? Đây là thước đo tổn thất chất lượng dựa trên sự so sánh tỷ lệ giữa tổng sản phẩm đủ tiêu chuẩn (số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thông số kỹ thuật) với > tổng sản phẩm sản xuất .

chất lượng = tổng chất lượng sản phẩm / tổng sản lượng x 100%

 • p (lợi suất) trong oee là gì? Đây là thước đo tổn thất tốc độ vận hành dựa trên việc so sánh tỷ lệ giữa sản phẩm thực tế được sản xuất với lượng sản phẩm có thể được sản xuất. sản xuất theo công suất thiết kế trong cùng một khoảng thời gian.

thông lượng = tổng sản lượng / ( thời gian chạy thực tế x công suất thiết kế ) x 100%

phương pháp 2: tính toán đơn giản dựa trên hiệu quả (hiệu quả):

oee = ( tổng số sản phẩm đủ điều kiện * thời gian chu kỳ lý tưởng cho 1 sản phẩm ) / ( thời gian chạy tiềm năng * công suất thiết kế ) * 100%

So sánh, phương pháp tính thứ hai đơn giản hơn đáng kể so với phương pháp đầu tiên, nhưng đồng thời nó cũng loại bỏ các yếu tố về tiện ích, chất lượng và hiệu suất trong OEE. Do đó, nó chỉ cho thấy hiệu quả của OEE mà không xác định được các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến OEE để giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược cải tiến. do đó, phương pháp tính toán thứ hai vẫn còn phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

 • Ý nghĩa của từng số liệu trong oee là gì?

<3

chất lượng = 95%: nghĩa là cứ 100 giờ sản xuất sẽ có 5 giờ bị lãng phí do vấn đề chất lượng. o Cứ 100 sản phẩm được sản xuất thì có 95 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 5 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

năng suất = 90%: cho biết năng lực sản xuất thực tế của dây chuyền / thiết bị chỉ đạt 90% công suất thiết kế. hoặc tương đương với ít hơn 10% mục tiêu đã thiết lập về thời gian.

4. ví dụ chi tiết về cách tính oee:

p. Ví dụ. 1: Máy phụ tùng có 5% thời gian ngừng hoạt động (tương ứng với 95% tính khả dụng) thông lượng 96% đo được từ hoạt động thực tế. thời tiết. 2 trong số 100 phụ tùng thay thế do sản phẩm sản xuất ra khi đo bị lỗi, tương ứng với thông số chất lượng 98%. thì oee được tính bằng cách nhân 3 yếu tố này và chia cho 10000 như sau:

oee = 95 * 96 * 98/10000 = 89,376%

vd2:

Trong một nhà máy sản xuất nước ngọt có ga, một ca làm việc bình thường sẽ diễn ra trong 480 phút (tương ứng với 8 giờ làm việc). ở đâu

 • công nhân vận hành máy nghỉ 1 lần trong ca với tổng thời gian là 60 phút
 • dừng máy 2 lần để thay đổi mã sản phẩm trong ca với tổng thời gian là 60 phút
 • li>
 • vệ sinh máy trước và sau ca làm việc mất thêm 60 phút.

Tổng thời gian ngừng hoạt động của máy trong ca này sẽ là 180 phút. sau đó để tính toán tính khả dụng a (tính khả dụng), chúng tôi có:

 • thời gian chạy tiềm năng: 480 phút
 • thời gian chạy thực tế = 480 phút – 180 phút = 300 phút
 • tính khả dụng = 300/480 * 100% = 62,5%

Để tính toán hiệu suất, giả sử rằng ở công suất thiết kế, nhà máy đóng chai có thể sản xuất 60 chai mỗi phút (tương ứng với 1 chai được sản xuất trong 1 giây). như vậy với thời gian hoạt động thực tế 1 ca sẽ sản xuất được 18.000 chai (300 phút x 60 chai). nhưng việc máy móc chạy chậm hơn 1,5 giây trong một chu kỳ sẽ làm giảm tốc độ sản xuất tối đa chỉ còn 2/3 so với công suất máy 12.000 chai trong 1 ca. như sau:

 • 1,5 giây / 1 chai nước = & gt; tỷ lệ sản xuất thực tế = 1 / 1,5 = 2/3 công suất
 • lượng sản phẩm thực tế trong 1 ca: 2/3 * 18.000 chai = 12.000 chai
 • năng suất > = 2/3 * 100% = 66,7%

cuối cùng, để tính chỉ số chất lượng, nếu trong số 12.000 sản phẩm trong 1 ca làm việc có 3.000 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thì ta có:

 • chất lượng = (12.000 – 3.000) * 100 / 12.000 = 75%

Hoặc chúng tôi có thể xem xét việc mất thời gian sản xuất về chất lượng thông qua chuyển đổi:

3000 chai không đạt / 60 chai mỗi phút = mất 50 phút để tạo ra sản phẩm không đạt yêu cầu

cuối cùng từ các tham số này, chúng ta có thể tính toán oee như sau:

 • oee = 62,5% x 66,7% x 75% = 31,25%

điều này có nghĩa là về mặt kỹ thuật có thể sản xuất 28.800 chai (480 phút * 60 chai / phút), nhưng cuối cùng chỉ có 9.000 chai sản phẩm được sản xuất trong một năm, con số này chiếm 31,25%

Việc tính toán OEE như trên sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được hiệu suất sử dụng và bảo trì tài sản thiết bị của doanh nghiệp hiện tại, xác định được những hạn chế còn tồn đọng để đưa ra các chiến lược cải tiến bảo trì phù hợp. Đồng thời cũng là cơ sở quan trọng cho việc triển khai TPM cũng như là áp dụng giải pháp phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.