Lí thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory) là gì?

Lý thuyết trật tự phân hạng

Xác định

lý thuyết trật tự phân hạng tiếng Anh là pecking order theory.

Lý thuyết trật tự phân hạng gợi ý rằng các nhà quản lý thích tài trợ cho các cơ hội đầu tư thông qua ba nguồn: đầu tiên là thông qua thu nhập giữ lại của công ty, và sau đó thông qua thu nhập giữ lại của công ty. Tiếp theo là tài trợ nợ và cuối cùng là tài trợ vốn chủ sở hữu cho các khu nghỉ dưỡng.

Nội dung

Lý thuyết trật tự phân hạng hay còn gọi là Lý thuyết ưu tiên Bắt đầu với thông tin bất đối xứng – tuyên bố này cho thấy rằng các giám đốc hiểu rõ tiềm năng, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp họ hơn là đầu tư bên ngoài.

– Thông tin bất cân xứng ảnh hưởng đến sự lựa chọn giữa tài trợ bên trong và bên ngoài, và sự lựa chọn giữa chứng khoán nợ mới phát hành và chứng khoán vốn.

– Điều này sẽ dẫn đến việc dự án đầu tư được tài trợ đầu tiên bằng vốn nội bộ, chủ yếu bằng cách tái đầu tư lợi nhuận, sau đó bằng cách phát hành nợ mới và cuối cùng bằng cách phát hành vốn cổ phần mới.

Lý thuyết trật tự phân hạng giải thích lý do tại sao các công ty có khả năng sinh lời thấp có xu hướng vay nợ nhiều hơn.

Không phải vì họ có tỷ lệ nợ mục tiêu cao hơn, mà vì họ cần thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài. Các doanh nghiệp ít lợi nhuận hơn phát hành nợ vì họ không có nguồn lực nội bộ để đầu tư vốn, và tài trợ bằng nợ đứng đầu trong chuỗi tài trợ của tài trợ bên ngoài.

– Trong lý thuyết trật tự phân hạng, sức hấp dẫn của lá chắn thuế nợ được coi là hiệu ứng phân loại của các tỷ lệ nợ khác nhau khi dòng tiền trong nước không cân bằng. Bộ sưu tập và cơ hội đầu tư thực sự. Các công ty có lợi nhuận cao với cơ hội đầu tư hạn chế sẽ cố gắng đạt được tỷ lệ nợ thấp.

– Doanh nghiệp có cơ hội đầu tư lớn hơn vốn tự tạo ra buộc phải vay thêm vốn

Kết luận

– Rõ ràng thuyết trật tự phân hạng không áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Có nhiều ví dụ về các công ty tài trợ dễ dàng bằng cách phát hành cổ phiếu phổ thông.

– Nhưng lý thuyết trật tự phân hạng giải thích tại sao phần lớn nguồn tài trợ bên ngoài là nợ và tại sao những thay đổi về tỷ lệ nợ thường đi kèm với nhu cầu tài trợ bên ngoài.

(Tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính; Lý thuyết Trật tự Phân hạng là gì?-cfi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *