Tiểu sử nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

.

Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933, quê quán tại xã Xintonghai, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại 24 tuồng, quận 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; tham gia cách mạng năm 1947, ngày 15 tháng 7 năm 1959, vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

.

Gia nhập đội thiếu nhi của xã năm 1947 và là cán bộ thiếu nhi của xã Tân An Hải, Huyện Homon. Từ năm 1948 đến năm 1949, ông là thành viên của Ủy ban điều hành trẻ em của huyện Hormone của tỉnh Jiading.

. Từ năm 1950 đến năm 1951, ông là thư ký của Liên đoàn Thanh niên Jiading.

. Từ năm 1952 đến năm 1954, ông liên tiếp làm việc tại Văn phòng Mặt trận Việt Cộng tỉnh Jiading-Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Jiading-Ninh và Ủy ban Chiến tranh Chống Nhật.

. Tháng 10 năm 1954, đồng chí tập kết ra bắc.

. Từ năm 1955 đến năm 1957, ông tham gia đợt 7 miễn giảm tiền thuê đất ở tỉnh Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh Sơn Tây và đợt 5 cải cách ruộng đất ở phía bắc Hình An.

. Từ tháng 8 năm 1957 đến năm 1959, ông học văn hóa tại Trường Công nhân và Nông dân Trung ương.

. Từ tháng 8 năm 1959 đến tháng 8 năm 1960, ông học tại Trường Ngoại ngữ Trung ương.

. Từ tháng 9 năm 1960 đến tháng 6 năm 1965, ông học tại Đại học Kinh tế Nhà nước Mátxcơva, Liên Xô.

. Từ tháng 6 năm 1965 đến năm 1971, ông là cán bộ, Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

. Từ năm 1972 đến 1975, ông làm công tác nghiên cứu kinh tế miền Nam, năm 1973 vào chiến trường b2, năm 1974 ra Hà Nội làm phó ban chương trình viện trợ của Ủy ban Thống nhất.

. Từ năm 1976 đến năm 1978, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

. Từ năm 1979 đến năm 1980, ông là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

. Từ năm 1981 đến năm 1984, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

. tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3 năm 1982), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

. Từ năm 1985 đến tháng 3 năm 1989, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

. tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12 năm 1986), ông được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 6 năm 1991, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

. tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 năm 1991), ông được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

. Tháng 7 năm 1991, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 8 năm 1997, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

. tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1996), ông tiếp tục được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. .

.

Tháng 9 năm 1997, Đồng chí trở thành Thủ tướng Chính phủ, tháng 1 năm 1998, đồng chí trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

. tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ i (tháng 4 năm 2001), ông được bầu lại vào ban chấp hành trung ương đảng và được trung ương bầu vào bộ chính trị, giữ chức thủ tướng đến tháng 7 năm 2006.

.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, các đồng chí có quyền xin nghỉ phép và nghỉ hưu theo chế độ.

. Nguyên Ủy viên các khóa 5, 6, 7, 8, 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VI, VI, I; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp thứ tám, thứ chín, thứ mười và thứ mười một đại diện cho Quốc hội.

. Do có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và đất nước. Kinh tế và huy hiệu 55 năm tuổi đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *