Nên hiểu đúng thế nào là Phật độ

& gt; & gt; uu dam shop

Phật tính là gì?

Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Ảnh: Internet

Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện, van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy. Ảnh: Internet

Cho đến ngày nay, nhiều đệ tử Phật giáo vẫn còn nhầm lẫn về từ “Đất Phật”. Vì vậy, đất Phật không có nghĩa là chúng ta cầu xin hay cầu xin điều gì, đất Phật thì Phật ban cho. Cõi phật ở đây chính là Đức Phật, người đã dạy chúng ta con đường dẫn đến giải thoát và giác ngộ, giúp mỗi chúng ta có thể giải quyết những hậu quả của sự vô minh theo nguyện vọng, căn cơ và hoàn cảnh của chính mình. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối sẽ tự động bị đánh bật trở lại hoặc biến mất. Nếu giảm được một phần phiền não, vô minh thì sẽ tăng thêm một phần an lạc, hạnh phúc mà Phật giáo gọi là Bồ đề Niết bàn.

Đức Phật là vị Phật trợ giúp chúng ta, đó là những lời dạy và kinh điển về Tứ Diệu Đế, nhưng chúng ta phải học tập, thực hành, tu tập và sống theo Chánh pháp chân chính để đạt được sự giải thoát. , hạnh phúc và miễn phí. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp tục tham thiền, tụng kinh, tụng niệm, trì chú, van xin, cầu nguyện mà chúng ta không lo cho mình, thì lòng tham và sự ghen ghét sẽ không buông bỏ, trong lòng vẫn còn giận dữ. và tức giận. Đuổi theo si mê và tham ái chỉ là một thực hành, không có bất kỳ ý nghĩa hay giá trị nào.

Người Phật tử phải có đức tin. Nhưng niềm tin ở đây là tin vào lời dạy chân chính của đức Phật đã chứng ngộ thần thông, vì lời dạy của đức Phật là: “Như Lai tạng, lời nói chân thật, lời nói giả dối, không phân biệt, không lời giả dối” nghĩa là lời Phật dạy. chân thành, chân thành, vô lương tâm, và không nói dối.

Quan trọng hơn, một Phật tử phải tin rằng mình có khả năng đoạn trừ và loại bỏ mọi vô minh và phiền não để đạt được tâm thanh tịnh, với Niết bàn và Bồ đề, và với chư Phật và Bồ tát. vì thế. Đức Phật dạy chúng sinh phát huy tiềm năng và nỗ lực của mình để đạt được trạng thái an lạc tuyệt đối và niết bàn hạnh phúc. Vì vậy, sướng hay khổ là do con người chứ không phải quyền lực tuyệt đối, Phật chỉ là người dẫn đường.

Quý Phật tử hãy tự giúp mình

Phật độ là Phật giúp cho chúng ta phương tiện tức là giáo lý Tứ Diệu Đế, kinh điển, nhưng chính chúng ta phải tự mình nghiên cứu, tu tập, thực hành và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. Ảnh: Internet

Phật độ là Phật giúp cho chúng ta phương tiện tức là giáo lý Tứ Diệu Đế, kinh điển, nhưng chính chúng ta phải tự mình nghiên cứu, tu tập, thực hành và sống đúng với chánh pháp thì mới có giải thoát, an vui và tự tại. Ảnh: Internet

Vào thời Đức Phật, khi các đệ tử của Ngài hấp hối, hay thường là khi các cư sĩ hấp hối, Đức Phật đến thăm và dạy rõ: Muốn giải thoát thì đừng dính mắc vào thân, đừng dính mắc vào thân. chấp nhận, không chấp nhận Đang xảy ra. Vì vậy, nếu không còn dính mắc thì tham, sân, si đã đoạn trừ, tâm sẽ thanh tịnh, chứng được Niết bàn. Đức Phật chỉ nhắc nhở đơn giản rằng Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã không “tụng kinh và cầu nguyện” đủ.

Tại sao không tụng kinh? Đối với tâm thức của người hấp hối phụ thuộc vào tiếng chuông, âm vang sâu lắng của bài tụng. (Và cũng có điều kiện, không miễn phí thì khó giải phóng). Nhưng nếu chúng ta nhắc họ hiểu rằng “ngũ uẩn trống không, duyên khởi như ảo ảnh”, nghĩa là thân này không có thực, thế giới này không có thực, và đời như mộng, nhanh như chớp, và như một cái bóng. một đám mây. Nhìn thấy nó và mất nó. Ngay cả những người thân ruột thịt cũng không thật, vì nhân duyên đã hết, anh chị em, vợ chồng, con cháu, đến khi nhân duyên tiêu tan thì mỗi người đi một con đường riêng. Nếu hiểu được điều này, họ có thể dễ dàng buông bỏ và thôi lo lắng, tức là “tận cùng của khổ”. Khi tham, sân, si, và chấp thủ hoàn toàn bị dập tắt, tâm thanh tịnh, an lạc, giải thoát, niết bàn và an vui xuất hiện. Tất nhiên, họ sẽ từ tốn và nhẹ nhàng bỏ đi, gọi nó là “đẹp” là “đặc biệt”.

Đạo Phật không tin vào sự cứu rỗi, mà rất tin vào nhân quả, và tin vào lời tuyên bố của Đức Phật khi Ngài thành đạo: “Ta thành Phật thì thành Phật, muôn người thành Phật”. Tất nhiên là tin. Trong lời nói cuối cùng của ông trước khi qua đời: “Các quý ông hãy tự thắp đuốc lên. Nếu quý vị thực hành đúng Bát Chánh Đạo, quý vị sẽ được giải thoát và giác ngộ”. Trong tất cả chúng ta, ai có thể hiểu được … đây là “Đức Phật”.

Vì vậy, Đức Phật là một nhà thông thái và một người chữa bệnh, nhưng tất cả chúng sinh đều phải tự mình bước lên để đến đích. Đó là sự tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân. Chư Phật không thể đi ngược lại nhân quả, uống thuốc cho người bệnh, hoặc cho người đói ăn. Đức Phật chỉ có thể thuyết phục chúng sinh từ bỏ ác làm lành, từ thiện có phiền não đến thiện không phiền não, tức là bắt đầu từ việc tiêu trừ hết nghiệp xấu đưa đến tam khổ. Lại làm việc thiện, mười việc lành, sanh lên cõi trời, sanh làm người đều là phiền não tốt. Sau đó thực hành Bồ tát đạo, thành Phật, không có lo lắng, và trở thành Phật Trí tuệ. Vì vậy, trí tuệ là phần quan trọng nhất của Phật giáo, bao hàm toàn bộ mục đích của người Phật tử muốn dấn thân vào con đường giác ngộ. Trí tuệ này phát sinh khi bản thân người Phật tử tu tập để tâm thanh tịnh và tuân giữ giới luật.

Đức Phật nói: “Không làm điều ác, hãy làm điều lành và tâm thanh tịnh, đó là đạo Phật.” Đây là quá trình giải thoát mỗi chúng ta khỏi sinh tử luân hồi.

Related Articles

Back to top button