Ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là?

câu hỏi:

ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là?

a. giun sán sống ở lợn.

b. cỏ dại và các loài lúa cùng chung sống trên đồng ruộng.

c. vi khuẩn lam cùng tồn tại với nấm.

d. thỏ và sói sống trong rừng.

câu trả lời đúng b.

ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh là cỏ dại và các loài lúa sống trên cùng một cánh đồng, nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức thích hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

p >

giải thích tại sao câu trả lời đúng là b

lúa và cỏ dại cạnh tranh nhau về ánh sáng, phân bón, v.v., đây là mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài.

– Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định, tại một thời điểm nhất định. các quần thể có khả năng sinh sản để hình thành các thế hệ mới.

– quá trình hình thành dân số

+ những cá thể đầu tiên của cùng một loài đến môi trường sống mới; những cá thể không thích nghi với điều kiện sống mới sẽ bị tiêu diệt hoặc di cư đi nơi khác.

+ các cá thể còn lại sẽ liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái, dần dần trở thành một quần thể ổn định thích nghi với điều kiện ngoại cảnh.

Mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể bao gồm:

– mối quan hệ hỗ trợ

+ là quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong các hoạt động sống như: tìm kiếm thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản, v.v. đảm bảo quần thể thích nghi với môi trường sống.

+ các mối quan hệ hỗ trợ đảm bảo sự tồn tại ổn định của quần thể, tận dụng tối đa tài nguyên của môi trường và tăng khả năng tồn tại và sinh sản của cá thể.

p. ví dụ: thực vật sống thành từng nhóm gần nhau có thể chịu được bão và hạn chế thoát hơi nước; các cây sống gần nhau có hiện tượng ra rễ để chia sẻ chất dinh dưỡng cho nhau, tăng khả năng chống chịu với điều kiện tự nhiên

– các mối quan hệ cạnh tranh

+ xảy ra khi các cá thể tranh giành thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác, con đực tranh giành con cái,…

+ nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức đầy đủ, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

p. ví dụ: khi thiếu lương thực, một số loài động vật ăn thịt lẫn nhau; cá mập sơ sinh sử dụng trứng chưa vỡ làm thức ăn.

lý do không chọn các câu trả lời còn lại

Câu trả lời a không chính xác vì giun sán sống ở lợn là họ hàng ký sinh của các loài khác nhau.

Câu c sai vì vi khuẩn lam sống với nấm có mối quan hệ cộng sinh.

Câu d sai vì thỏ và sói sống trong rừng theo mối quan hệ mà một sinh vật ăn thịt sinh vật khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *