Tìm hiểu về Quân khu 3 – TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI

Quân khu 3 là gì?

q uảng 3 Quân khu là đơn vị quân sự cấp quân khu trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là một trong bảy quân khu của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng và quản lý, chỉ huy nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các tỉnh, huyện, dân quân tự vệ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng An, Tài Bình , Bộ đội các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hà Ninh, Ninh Bình.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đặt tại Hải Phòng Jian’an

Ngày truyền thống : 31 tháng 10 năm 1945.

Một Truyền thống Vinh quang:

“Đoàn kết, tích cực, đổi mới, hy sinh, chiến thắng”

Quân khu 3 gồm có bao nhiêu tỉnh?

Như chúng ta đã biết, Quân khu 2 đóng quân và quản lý trên địa bàn Tây Bắc Việt Nam, gồm các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hành An, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, An Ninh.

p>

Cơ quan thuộc Quân khu 3

 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Bộ phận Tài chính
 • Phòng Khoa học Quân sự
 • Phòng Thông tin Khoa học Quân sự
 • Cục Điều tra Hình sự
 • Văn phòng Thi hành án Dân sự
 • Phòng Cứu hộ
 • Phòng Tiết kiệm
 • Nhân viên
 • Bộ Chính trị
 • Bộ phận Hậu cần
 • Phòng Kỹ thuật
 • Các đơn vị thuộc Quân khu 3

  • Quân khu Hải Phòng
  • Quân khu Quảng Ninh
  • Quân khu Hình An
  • Quân khu tỉnh Hải
  • Quân khu Taiping
  • Đặt tên cho Quân khu
  • Quân khu Hà Nam
  • Quân khu Ninh Bình
  • Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Hòa bình
  • Sư đoàn 350
  • Sư đoàn 395
  • Lữ đoàn Phòng không 214
  • Lữ đoàn pháo binh 454
  • Lữ đoàn công binh 513
  • Lữ đoàn bộ binh phòng thủ 242
  • Lữ đoàn thiết giáp 405
  • Nhóm Tình báo 603
  • Lữ đoàn vận tải thủy số 273
  • Đội 327 ktqp
  • Học viện Quân sự cấp 3 của Quân khu
  • Cao đẳng nghề thứ ba
  • Công ty 389
  • Công ty Coastal
  • Bộ phận

   • Tiểu đoàn Công binh, Nhân viên
   • Tiểu đoàn Xung kích 41, Bộ Tổng tham mưu
   • Tiểu đoàn trinh sát 31, Ban tham mưu
   • Tiểu đoàn Phòng thủ Hóa học 38, Trạm Tham mưu
   • Tiểu đoàn cận vệ 30, Bộ Tổng tham mưu
   • Nhà máy 10, Trạm nhân viên
   • Tòa án, Bộ Chính trị.
   • Các Công tố viên Quân sự, Bộ Chính trị.
   • Công đoàn Điều dưỡng 295, Bộ Chính trị
   • Cục Chính trị, Cục Công tác quần chúng, Bộ Tư lệnh Quân khu
   • Báo Cục Chính trị Quân khu 3
   • Nhà máy in của Cục Chính trị Quân khu 3
   • Bảo tàng Quân khu, Cục Chính trị
   • Trung đoàn Vận tải 653, Cục Hậu cần
   • Kho hậu cần tích hợp, bộ phận hậu cần
   • 5 Phòng Hậu cần Bệnh viện Quân y
   • Khoa Hậu cần Bệnh viện Quân y số 7
   • k76 kho hàng, bộ phận kỹ thuật
   • k84 kho, bộ phận kỹ thuật
   • k22 kho, bộ phận kỹ thuật
   • k23 kho, bộ phận kỹ thuật
   • x81 xưởng, bộ phận kỹ thuật
   • xưởng x56, bộ phận kỹ thuật
   • Lịch sử hình thành Quân khu 3

    Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại Quân khu 3 ngày nay, một số nhà hát của Lực lượng vũ trang Việt Nam đã được hình thành, như:

    • Nhà hát Quảng Trung được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1945, tiền thân là Nhà hát Hộ Ninh Thành, gồm 3 tỉnh: Ninh Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tháng 5 năm 1945, đổi tên thành Nhà hát Quang Trung (rạp 3), An ninh Hòa bình ngày nay thuộc Quân khu 3, tỉnh Thanh Hóa thuộc Quân khu 4.
    • Nhà hát Chen Xingdao (hay Nhà hát Dong Chao) được thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 1945, ban đầu gồm có Dong Chao, Zhiling, Moore Creek và Dong Bach. Đến cuối tháng 6, có thêm các bộ phận như kinh sư, thanh hà, nguyên thủy, uong bi, yên hưng và kim thanh, sau này mở rộng ra các khu kiến ​​trúc, đô sơn, quang yên và hơn gai. Rạp Trần Hành Đạo nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.
    • Tháng 10 năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra quyết định thành lập chiến khu, ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng phụ cận có 3 chiến khu: 2 chiến khu, 3 chiến khu và 3 chiến khu. Quận 11.

     • Rạp 2 gồm các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hedong, Shanxi, Sanluo, Laizhou.
     • Vùng 3 bao gồm các tỉnh: Hưng An, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, Quảng An, Hải Ninh, Hải Phòng.
     • Chiến khu 11 duy nhất là Hà Nội, trực thuộc trung ương. Khi kháng chiến chống Nhật bùng nổ, nhà hát được sáp nhập vào Nhà hát 2.
     • Ngày 25 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 120-sl thành lập Quận 3 trên cơ sở hợp nhất Quận 2 và Quận 3. Quận 3 bao gồm các tỉnh: Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Sơn Tay, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, Hải Phòng.

      Tháng 5 năm 1952, Trung ương Đảng và chính phủ quyết định thành lập Khu Tả ngạn trực thuộc Trung ương Đảng. Khu vực tả ngạn bao gồm các tỉnh sau: Hải Phòng, Kiến An; Đại Dương, Thịnh vượng, Hòa bình. Lúc này, khoảng 3 vẫn là các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hedong, Shanxi và Heping. Phạm vi của Quân khu Ba lúc này bao gồm Vùng Chữ Thập Ba và Vùng Tả ngạn.

      Ngày 10 tháng 9 năm 1957, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 254 / QĐ xác lập phạm vi và địa giới hành chính của Quân khu. Tương ứng, địa bàn quân khu 3 lúc này bao gồm quân khu tả ngạn và quân khu hữu ngạn.

      • Quân khu Tả ngạn bao gồm: Xing’an, Haiyang, Haiphong, Jian’an, Taiping. Đến năm 1957, có thêm Hồng Quảng và Hải Ninh. Hoàng thiếu tướng – Tư lệnh; Nguyễn Quyệt – Chính ủy. nguyễn đăng hịch – Chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Tả ngạn (11/1957 -10/1958) [2].
      • Ngân Hàng Quân khu phải gồm: hòa bình, sơn tay, hà đông, hà nam, ninh bình, thanh hóa.
      • Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 51 / QĐ-TTg điều chỉnh địa giới giữa Quân khu Tả ngạn và Quân khu Tả ngạn và tổ chức lại thành Quân khu Đông Bắc và Quân khu. Vùng đất. 3.

       Ngày 27 tháng 3 năm 1967, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký Quyết định số 22 / QĐ-TTg chia 3 Quân khu thành các Quân khu Tả ngạn và Tả ngạn:

       • Quân khu Tả ngạn bao gồm các tỉnh sau: Hà Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hing An và Taiping;
       • Quân khu Bờ Phải bao gồm các tỉnh sau: thanh hóa, nam hà, ninh bình, hà tay, hòa bình.
       • Ngày 29 tháng 5 năm 1976, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Sắc lệnh số 45 / Lct hợp nhất Quân khu Tả ngạn và Quân khu Tả ngạn, thành lập lại Quân khu Ba và điều chỉnh địa hình. Địa giới hành chính chia Tỉnh Thanh Hóa thành Quân khu 4. Vì vậy, bắt đầu từ thời kỳ này, địa bàn Quân khu 3 bao gồm các tỉnh: Hải Tây, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nam Ninh và Hà Hà.

        Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 1978, ba quân khu và quân khu đầu tiên thực hiện bàn giao nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên chế, vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang hai tỉnh. Từ quân khu 3 Hà Bắc, Quảng Ninh đến quân khu 1.

        Ngày 20 tháng 4 năm 1979, Chủ tịch nước ký sắc lệnh tách Quảng Ninh ra khỏi Quân khu I và thành lập Đặc khu Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày 7/7/1979, Đảng bộ Đặc khu Quảng Ninh họp phiên đầu tiên, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đặc khu Quảng Ninh và danh sách các Đảng bộ của Đặc khu.

        Ngày 4 tháng 8 năm 1987, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 154 / nq hợp nhất Đặc khu Quảng Ninh thành Quân khu Ba. Lúc này, phạm vi Quân khu 3 gồm 6 tỉnh, thành phố, dân số hơn 10 triệu người.

        Vào tháng 3 năm 1997, tỉnh Hải Tây được chia thành tỉnh Hải Dương và tỉnh Hình An; vào tháng 10 năm 1999, Hatai được tách ra khỏi Quân khu Thủ đô. Tính đến tháng 5 năm 2010, địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Hình An; diện tích 20.282,5 km vuông, dân số 11,9816 triệu người, có 93 xã, thị trấn, thành phố; 1.816 xã, huyện, thị trấn.

        Xem thêm:

        • Tìm hiểu về Quân khu 1
        • Tìm hiểu về Quân khu 2
        • Tìm hiểu về Quân khu 3
        • Tìm hiểu về Quân khu 4
        • Tìm hiểu về Quân khu 5
        • Tìm hiểu về Quân khu 7
        • Tìm hiểu về Quân khu 9
        • Tìm hiểu về Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
        • Nguồn: Tổng hợp

         (từ cổng bqp và kho Wikipedia)

Related Articles

Back to top button