Quan sát là gì? – LyTuong.net

1. Định nghĩa:

Quan sát là quá trình quan sát, phát hiện một hay nhiều hiện tượng tâm lý của đối tượng trong một hoàn cảnh và thời gian nhất định nhằm mục đích nghiên cứu.

Ví dụ: Quan sát hành vi tiêu dùng của khách hàng qua nét mặt khi mua sản phẩm, dịch vụ. Họ chọn sản phẩm gì, nó trông như thế nào, màu sắc ra sao, ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ của họ khi mua hàng như thế nào…

2. yêu cầu quan sát

——Người quan sát cần có mục tiêu và nhiệm vụ quan sát cụ thể. Tức là họ phải trả lời các câu hỏi sau: Quan sát cái gì? Làm thế nào để quan sát? Quan sát làm gì?

– Việc quan trắc phải đảm bảo tính hệ thống, liên tục, quan trắc phải có trình tự, kế hoạch nhất định để thu được thông tin thiên thể đầy đủ, khách quan nhất.

– Cần chuẩn bị phương tiện, thiết bị để ghi nhận đầy đủ các biểu hiện của đối tượng để sau này phân tích, đánh giá đưa ra các kết luận cần thiết.

– Người quan sát phải hiểu rõ vấn đề quan sát. Trước khi thực hiện quan sát, họ cần có kiến ​​thức cần thiết và nắm bắt được câu hỏi nghiên cứu.

3. Loại quan sát

Các quan sát thường được chia thành ba loại sau:

 • Quan sát trực tiếp: Người trực tiếp quan sát cùng tham gia hoạt động với chủ thể (sống hòa thuận với chủ thể). Ví dụ, để nghiên cứu động cơ làm việc của nhân viên, người quan sát cần làm việc trực tiếp với nhân viên.
 • Quan sát gián tiếp: Quan sát sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ nghiên cứu như máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim…
 • Tự quan sát: Chủ thể tự quan sát các hiện tượng tâm lý của bản thân khi mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ rồi phân tích, đánh giá, tổng hợp các hiện tượng tâm lý đó. Nghiên cứu là cần thiết.
 • 4. Ưu và nhược điểm của quan sát

  Ưu điểm:

  • Quan sát cung cấp nhiều thông tin về đối tượng (không chỉ hiện tượng được quan sát mà cả hành vi lời nói, cử chỉ của đối tượng).
  • Có thể học nhiều môn cùng lúc.
  • Tiện lợi và tiết kiệm. Quan sát ít tốn kém và dễ tiến hành hơn các phương pháp nghiên cứu khác.
  • Nhược điểm:

   • Người quan sát thường đóng vai trò bị động.
   • Các quan sát mang tính định lượng hơn là định tính và do đó khó xử lý.
   • Phương pháp này không có sẵn cho tất cả mọi người, vì người quan sát phải đủ điều kiện và hiểu biết về chủ đề này.

Related Articles

Back to top button