Sau Often Là Gì – Cách Sử Dụng Trạng Từ Tần Suất Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ tìm thấy những câu sử dụng các trạng từ chỉ tần suất như: always, thường, thường, không bao giờ, … để làm cho câu có nhiều nghĩa hơn ngoài cấu trúc câu chính. . Vậy những từ này được sử dụng như thế nào? nghĩa đặc biệt trong câu là gì? Hãy chuyển sang tìm hiểu thêm về các trạng từ chỉ tần suất trong bài viết này.

đang xem: những gì thường xảy ra sau

định nghĩa về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

một trạng từ chỉ tần suất là gì? – Trạng từ tần suất (trạng từ chỉ tần suất) là một trong những dạng của trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh. trạng từ về tần suất được sử dụng để biểu thị tần suất của một hành động. trạng từ này mô tả một thói quen và các hoạt động lặp đi lặp lại, vì vậy nó thường được sử dụng ở thì hiện tại đơn .

*

Cách dùng trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

1. Trạng từ chỉ tần suất thể hiện tần suất một hành động được thực hiện (thường xuyên, luôn luôn, đôi khi…).

ví dụ: luôn đến đúng giờ. (Anh ấy luôn đến đúng giờ.)

peter đôi khi đi đến sở thú. (peter thỉnh thoảng đi sở thú)

2. Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để trả lời câu hỏi “bao lâu một lần?” (có … thường không?)

ví dụ: đôi khi chúng tôi đi cắm trại (đôi khi chúng tôi đi cắm trại)

Chúng tôi hiếm khi thấy mẹ ở nhà. (chúng tôi hiếm khi thấy cô ấy ở nhà).

xem sách ngay bây giờ hack não 1500 từ tiếng Anh – tải 1500 từ vựng và cụm từ siêu nhanh trong 50 ngày.

Tìm hiểu ngay bây giờ

các trạng từ phổ biến về tần suất

Trong ngữ pháp tiếng Anh , trạng từ chỉ tần suất bao gồm các từ chính sau đây và hầu hết các từ sẽ được sử dụng linh hoạt trong một câu tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể.

*

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất

1. Trạng từ chỉ tần suất thường xuất hiện ở 3 vị trí: trước động từ thường, sau động từ phụ và sau động từ “to-be”.

vị trí của các trạng từ chỉ tần suất: sau động từ “to be”

Cô ấy luôn khiêm tốn về những thành tích của mình. (cô ấy luôn khiêm tốn về những thành tích của mình)

vị trí của các trạng từ chỉ tần suất: trước các động từ thông thường

Người yêu của tôi đôi khi viết thư cho tôi. (đôi khi người ta thích viết thư cho tôi).

Mẹ tôi không bao giờ ăn thịt lợn. (mẹ tôi không bao giờ ăn thịt lợn).

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: sau động từ phụ

Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài. (Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài).

Chúng tôi thường là một hòn đảo loại ba. (chúng tôi đã đến đảo mèo ba).

2. Các trạng từ chỉ tần suất (ngoại trừ luôn luôn, hầu như không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ) có thể xuất hiện ở đầu và cuối câu. nếu nó ở đầu câu, nó sẽ được dùng để nhấn mạnh.

ví dụ:

Mẹ tôi bình thường giao việc nhà cho chúng tôi.

Mẹ tôi thường giao cho chúng tôi việc nhà.

bình thường mẹ tôi giao việc nhà cho chúng tôi.

(mẹ tôi thường giao việc nhà cho chúng tôi).

Khi câu có động từ phụ, trạng từ chỉ tần suất thường đứng sau động từ trừ trường hợp cần nhấn mạnh và câu trả lời ngắn gọn.

ví dụ:

Tôi không bao giờ hiểu được. (Tôi không thể hiểu được.)

nhưng: Tôi không bao giờ hiểu được. (dùng để nhấn mạnh)

*

Bài tập trạng từ chỉ tần suất có đáp án

Hãy cùng thực hành các bài tập về trạng từ chỉ tần suất bên dưới để xem bạn hiểu đến mức nào!

họ đi xem phim. (thường xuyên)

………………………………………………………….

Anh ấy nghe nhạc cổ điển. (hiếm khi)

………………………………………………………….

Anh ấy đọc tin tức. (đôi khi)

………………………………………………………….

xem thêm: tìm hiểu về swagger để viết api, phát triển swagger api cho mọi người

Clara mỉm cười. (không bao giờ)

………………………………………………………….

cô ấy còn phàn nàn về cô ấy nhiều hơn nữa. (luôn luôn)

………………………………………………………….

Tôi uống sữa. (đôi khi)

………………………………………………………….

Frank bị ốm. (thường xuyên)

………………………………………………………….

cảm thấy hạnh phúc (thường là)

………………………………………………………….

Tôi sẽ đi bơi vào buổi sáng. (luôn luôn)

………………………………………………………….

Anh ấy giúp con gái làm bài tập về nhà. (không bao giờ)

………………………………………………………….

Chúng tôi xem TV vào ban đêm. (luôn luôn)

………………………………………………………….

khói. (không bao giờ)

………………………………………………………….

Tôi ăn thịt bò. (hiếm khi)

………………………………………………………….

Tôi nghe nhạc. (luôn luôn)

………………………………………………………….

Anh ấy nghe đài. (thường xuyên)

………………………………………………………….

câu trả lời

Họ thường đi xem phim. anh ấy hiếm khi nghe nhạc cổ điển. thỉnh thoảng đọc tin tức. Clara không bao giờ cười. anh ấy luôn phàn nàn về khoảng cách của mình. thỉnh thoảng tôi uống sữa. chạy bộ vào buổi sáng. bà không bao giờ giúp con gái làm bài tập về nhà. Chúng tôi luôn xem TV vào ban đêm. anh ấy không bao giờ hút thuốc. Tôi hiếm khi ăn thịt bò. Tôi luôn luôn nghe nhạc. anh ấy thường nghe đài.

xem thêm: thính giác là gì

Trên đây là toàn bộ kiến ​​thức ngữ pháp về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh. Có rất nhiều bước để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả , việc của bạn là chọn một tài liệu hợp lý và thực tiễn. trạng từ chỉ tần suất cũng là một bộ phận rất nhỏ trong hệ thống ngữ pháp tổng thể. Nhưng đừng lo, hãy theo dõi tiếng Anh miễn phí trong các bài viết tiếp theo để nắm vững những kiến ​​thức liên quan khác nhé!

Related Articles

Back to top button