Sử dụng Service trong Angular | Lê Vũ Nguyên Dạy Học Lập Trình

nhập nội dung bài viết

này các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về dịch vụ góc cạnh như thế nào?

1. dịch vụ góc cạnh là gì

Dịch vụ góc cạnh là những đoạn mã mà chúng ta có thể sử dụng nhiều lần từ các thành phần khác nhau. Nó có chức năng tái sử dụng. các đoạn mã này sẽ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể cho một mục đích nhất định.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ cho các mục đích sau:

  • các tác vụ độc lập với thành phần như ghi nhật ký, lệnh gọi api bên ngoài, v.v.
  • chia sẻ mã logic hoặc dữ liệu để các thành phần có thể chia sẻ.

lợi thế dịch vụ:

  • dễ dàng thực hiện kiểm tra các thành phần và dịch vụ.
  • dễ gỡ lỗi khi có vấn đề.
  • có thể được sử dụng lại trong nhiều mô-đun.

2. cách tạo dịch vụ

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một dịch vụ có tất cả các sản phẩm. thành phần sẽ gọi dịch vụ để nhận kết quả và hiển thị nó trong mẫu html.

  • bước 1: tạo mẫu sản phẩm.
  • Bước 2: Tạo dịch vụ sản phẩm trả về một mảng sản phẩm.
  • Bước 3: Nhúng dịch vụ vào thành phần sản phẩm.
  • bước 4: chuyển dữ liệu từ thành phần sang mẫu html.

Trong ví dụ trước, chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã nhúng dịch vụ vào thành phần bằng cách sử dụng:

Trên thực tế, tôi không làm vậy vì nó có nhiều sai sót:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *