Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? Cần mang theo giấy tờ gì?

Sơ yếu lý lịch của tôi được công chứng ở đâu?

Hiện nay, nhiều người nhầm lẫn giữa hoạt động xác minh chữ ký trên sơ yếu lý lịch với công chứng sơ yếu lý lịch.

Theo Điều 15 của Thông tư 01/2020 / tt-btp, bản khai lý lịch cá nhân được áp dụng để xác minh chữ ký.

“Chứng nhận chữ ký” là việc cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền chứng nhận tài liệu hoặc chữ ký trong Văn bản theo Đạo luật này, là chữ ký của người yêu cầu chứng nhận.

(Theo Điều 2, Điều 3 Nghị định 23/2015 / nĐ-cp)

Công chứng còn là việc công chứng viên hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, bản dịch ra tiếng nước ngoài … (Theo Điều 2 Khoản 1 Luật Công chứng 2014)

Do đó, sơ yếu lý lịch chỉ được chứng thực, không được công chứng.

Theo quy định tại Điều 2, Điều 9 Nghị định số 23/2015 / nĐ-cp, Người yêu cầu xác nhận sơ yếu lý lịch có thể lựa chọn một trong các cơ sở, tổ chức sau:

– Phòng Tư pháp cấp huyện: Chấp hành viên là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc;

– Ủy ban nhân dân cấp thị xã: Người điều hành là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch;

– văn phòng công chứng, văn phòng công chứng: Người biểu diễn là công chứng viên.

– Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài: người thực hiện là công chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

Chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu. Vì vậy, người cần chứng thực sơ yếu lý lịch có thể lựa chọn một trong những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực ở bất kỳ đâu.

Tôi có cần mang theo giấy tờ để xác minh sơ yếu lý lịch của mình không?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 23/2015, người yêu cầu xác minh chữ ký sơ yếu lý lịch phải xuất trình các giấy tờ sau:

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ tùy thân hoặc hộ chiếu hợp lệ;

– tiếp tục.

Khi xác nhận sơ yếu lý lịch, người thực hiện chứng nhận sẽ kiểm tra các tài liệu trên. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng người yêu cầu xác thực không có chữ ký đã được chứng thực.

Sau đó, người yêu cầu xác thực ký trước trình xác thực và thực hiện xác thực sau:

– Giấy chứng nhận chữ ký đầy đủ theo mẫu quy định;

– Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng nhận và ghi vào sổ chứng nhận.

Luận văn, tài liệu và lời khai từ 02 trang trở lên phải được ghi vào trang cuối cùng và các giấy tờ, tài liệu từ 02 trang trở lên phải được đóng dấu giáp lai.

Nếu việc chứng thực chữ ký được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thì người nhận phải kiểm tra văn bản, nếu đáp ứng điều kiện chứng thực thì đề nghị người chứng thực ký vào văn bản để được chứng thực và chuyển nó cho người được ủy quyền ký Xác thực.

Về thời hạn giải quyết: Điều 7 Nghị định số 23/2015 quy định nếu nhận được yêu cầu sau thì phải đến 15 giờ 00 phút kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu sau. yêu cầu hoặc ngày làm việc tiếp theo.

Phí xác minh chữ ký là 10.000 đồng / hộp (theo Điều 4 Thông tư số 226/2016 / tt-btc)

Các quy định trên: Sơ yếu lý lịch được công chứng ở đâu? Bạn cần mang theo những giấy tờ gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ và giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *