Thị trường chứng khoán (Stock Market) là gì? Chức năng và phân loại

Thị trường chứng khoán

Khái niệm

Thị trường chứng khoán được gọi là thị trường chứng khoán trong tiếng Anh.

Thị trường chứng khoán là thị trường trong đó các chứng khoán được mua, bán và trao đổi giữa những người tham gia.

Chứng khoán dài hạn là công cụ có thời hạn thanh toán trên 1 năm kể từ ngày phát hành.

Thị trường chứng khoán về bản chất là một tổ chức tài chính trực tiếp, là nơi tập hợp và phân phối các khoản tiền tiết kiệm hoặc tạm thời nhàn rỗi, là nơi giao dịch các công cụ tài chính của thị trường. chợ Thủ đô.

Tính năng

– Đây là cách cung cấp và huy động vốn trực tiếp, cho phép các khoản tiền nhàn rỗi và những người cần tiền trực tiếp tham gia thị trường mà không cần thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng.

– là thị trường cạnh tranh gần như hoàn hảo với nhiều người mua và người bán; giá cả được hình thành trên cơ sở cung và cầu.

– là thị trường liên quan đến các hình thức tài chính dài hạn và các hình thức tài chính ngắn hạn.

Nói một cách tổng quát, thị trường chứng khoán là một thị trường liên tục, sau khi chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng thường được mua bán nhiều lần trên thị trường thứ cấp.

Chức năng của thị trường chứng khoán

Các kênh huy động và phân bổ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Đây là chức năng quan trọng nhất của thị trường chứng khoán. Thực hiện các chức năng kinh tế cơ bản, chuyển tiền từ các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ thừa vốn khi chi tiêu ít hơn thu nhập của họ sang những người thiếu vốn khi họ muốn chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được.

Vì vậy, về bản chất, nếu thị trường chứng khoán hoạt động tốt, nó sẽ làm tăng hiệu quả chung của nền kinh tế.

Ngoài ra, hoạt động lành mạnh và an toàn của thị trường chứng khoán là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của nền kinh tế thông qua việc cải thiện hiệu quả kinh tế.

Một công cụ để ổn định kinh tế vĩ mô

Thị trường chứng khoán là kênh quan trọng để Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tài chính, tiền tệ nhằm ổn định nền kinh tế và kiểm soát lạm phát. Thị trường chứng khoán phát triển tốt sẽ giúp giảm thiểu vấn đề thiên vị kép, trong đó thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh đóng vai trò rất quan trọng.

Cung cấp tính thanh khoản cho chứng khoán

Thị trường chứng khoán giúp người tham gia mua bán chứng khoán thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng với chi phí giao dịch thấp.

Tính thanh khoản do thị trường chứng khoán mang lại có lợi cho dòng tiền nhanh chóng và trở thành một kênh huy động vốn và đầu tư hiệu quả.

Cách thức hoạt động

– Nguyên tắc trung gian

– Nguyên tắc Tiết lộ Thông tin

– Quy tắc đấu giá

Phân loại thị trường chứng khoán

Dựa trên tính thanh khoản của vốn

Thị trường sơ cấp : Thị trường nơi chứng khoán được chào bán lần đầu tiên và số vốn mới được huy động cho các tổ chức phát hành. Do đó, đây là thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các tổ chức phát hành chứng khoán. Việc chào bán chứng khoán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thị trường sơ cấp có thể được chia thành phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Thị trường thứ cấp (còn được gọi là thị trường thứ cấp hoặc thị trường trao đổi chứng khoán). Đây là thị trường nơi các chứng khoán phát hành trên thị trường sơ cấp được mua bán.

Dựa trên phương thức giao dịch

Có hai cấu trúc thị trường để thực hiện giao dịch, bao gồm:

Thị trường xác định giá theo đơn đặt hàng.

Báo giá thúc đẩy thị trường

Theo Tổ chức

Thị trường thứ cấp cũng có thể được chia thành:

Tổ chức thị trường (sàn giao dịch chứng khoán).

Thị trường phi tập trung (otc).

Sàn giao dịch chứng khoán là một địa điểm giao dịch tập trung để giao dịch các công cụ tài chính. Công cụ tài chính giao dịch phải là công cụ tài chính được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, thị trường otc nói chung là thị trường giao dịch các công cụ tài chính chưa niêm yết, chẳng hạn như cổ phiếu, cả cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết.

Theo thời gian thanh toán

Thị trường giao ngay: là thị trường giao dịch nơi các công cụ tài chính được mua và bán ngay khi chúng được giao dịch.

Thị trường phái sinh : Các phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi …

(Tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, Học viện Ngân hàng, Nhà xuất bản Thời đại).

Related Articles

Back to top button