Sự khác nhau giữa Performance Test, Load Test và Stress Test

Kiểm tra hiệu suất là gì?

Kiểm tra hiệu suất là một bài kiểm tra được sử dụng để xác định tốc độ của máy tính, mạng hoặc thiết bị. Nó kiểm tra hiệu suất của các thành phần hệ thống bằng cách chuyển các tham số khác nhau trong các tình huống kiểm tra khác nhau.

Kiểm tra tải

là gì?

Kiểm tra tải là quá trình mô phỏng khả năng tải thực tế của bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào. Nó kiểm tra hành vi của một ứng dụng trong các điều kiện hoạt động bình thường và hiệu suất cao. Loại thử nghiệm này dành cho các dự án sắp hoàn thành.

Bài kiểm tra căng thẳng là gì?

Kiểm tra căng thẳng là một bài kiểm tra để xác định tính ổn định và mạnh mẽ của một hệ thống. Đây là một kỹ thuật kiểm tra phi chức năng. Kỹ thuật kiểm tra này sử dụng các mô hình mô phỏng tự động để kiểm tra tất cả các giả định. Bảng so sánh kiểm tra hiệu suất, kiểm tra tải và kiểm tra căng thẳng.

So sánh kiểm tra hiệu suất, kiểm tra tải và kiểm tra căng thẳng

Khi nào nên sử dụng kiểm tra hiệu suất?

Thực hiện kiểm tra hiệu suất để kiểm tra hiệu suất máy chủ trang web, cơ sở dữ liệu và mạng. Nếu bạn đang sử dụng cách tiếp cận thác nước, điều quan trọng là phải kiểm tra từng bản phát hành mới. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các phương pháp luận phát triển phần mềm nhanh nhẹn, thì bạn cần kiểm tra ứng dụng liên tục.

Nên sử dụng thử nghiệm tải khi nào?

Thực hiện kiểm tra tải để xác định số lượng người dùng mà hệ thống có thể xử lý. Bạn cũng có thể thử nghiệm các kịch bản khác nhau, cho phép bạn tập trung vào các phần khác nhau của hệ thống. Thực hiện kiểm tra tải web như trang chủ hoặc trang thanh toán của bạn. Nó cũng giúp bạn xác định cách hệ thống của bạn được xây dựng và duy trì.

Nên sử dụng thử nghiệm căng thẳng khi nào?

Kiểm tra mức độ căng thẳng trên web hoặc ứng dụng rất quan trọng đối với các trang web hoặc ứng dụng về các sự kiện lớn, chẳng hạn như bán vé cho các buổi hòa nhạc nổi tiếng có nhu cầu cao. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống là vô cùng quan trọng. Nó cũng có thể giúp bạn chuẩn bị cho những điều bất ngờ, giúp bạn có thêm thời gian và nguồn lực để giải quyết mọi vấn đề.

Kết luận

Kiểm tra hiệu suất là một phương pháp kiểm tra được sử dụng để xác định tốc độ của máy tính, mạng hoặc thiết bị. Thử nghiệm tải kiểm tra khả năng tải của bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào. Kiểm tra căng thẳng xác định tính ổn định và mạnh mẽ của hệ thống kiểm tra hiệu suất để giúp kiểm tra hiệu suất của máy chủ trang web, cơ sở dữ liệu và mạng. Kiểm tra tải được sử dụng cho máy khách / máy chủ, các ứng dụng dựa trên web. Các bài kiểm tra căng thẳng kiểm tra tính ổn định của trang web của bạn khi có lượng truy cập lớn.

Nguồn: https://www.guru99.com/performance-vs-load-vs-stress-testing.html

Related Articles

Back to top button