Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tài và đức – hai chữ cần phải có của một người thầy | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẾN TRE

Bác Hồ đã từng nói: “Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, câu nói của Bác đã khẳng định giá trị cơ bản của một người con, một con người, càng thêm trung thành với đạo đức của một người thầy. “Nhà giáo phải quan tâm đến cả tài và đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. muốn học sinh có đức thì thầy phải có đức ”[1].

“Tài” là tài năng, kiến ​​thức, hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp. những người có “hiền tài” đang cống hiến hết tài năng của mình để phục vụ đất nước và nhân dân, họ đều rất đáng trân trọng, tài năng đó được ghi nhận. ngược lại, người có tài mà chỉ biết tu thân, không giúp ích được gì cho dân, cho nước thì người đó thật vô dụng. mặt khác, có tài mà làm việc xấu, trái đạo đức thì không những vô ích mà còn có hại, tài năng đó sẽ không được xã hội tôn trọng. “đức” là đạo đức, tác phong, tâm huyết, khát vọng “chân, thiện, mỹ …”. người có “đức” biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, dám đấu tranh chống lại những sai sót, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của cộng đồng. đạo đức là phẩm chất không thể thiếu của một con người. tuy nhiên theo bạn, người có đức nhưng không có tài làm gì cũng khó. người có đức nhưng không có tài thì chẳng khác nào sư ngồi chùa. có tài giúp ta hoàn thành công việc một cách dễ dàng, có đức mà không có tài thì công việc thành công cũng khó thành công, khó đạt được kết quả như mong muốn. nhiều khi vì không có tài mà họ làm hỏng mọi thứ ảnh hưởng đến sự nghiệp chung.

thì ở một con người, “tài” và “đức” phải luôn song hành với nhau. chúng là hai phạm trù khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ biện chứng. ở mỗi người cái “tài”, cái “đức” không phải ngẫu nhiên mà có, mà hai chữ đó phải được trau dồi, trau dồi và giáo dục từ thuở ấu thơ. dạy chữ (dạy tài) và dạy người (dạy đức) phải luôn song hành với nhau, không nên coi thường hoặc gạt sang một bên. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể phát triển toàn diện.

Đạo đức nhà giáo thể hiện ở tâm huyết với nghề, tâm huyết với nghề thì trước hết phải có kiến ​​thức về nghề. nếu bạn muốn có kiến ​​thức, bạn phải học. Trong một lần trò chuyện lại với thầy và trò Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc vào tháng 9 năm 1949 (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Người đã đặt bút viết lên trang đầu tiên của cuốn sổ màu vàng. trường “học để làm việc, làm người, làm quan. Học để phục vụ đoàn thể, giai cấp và nhân dân, đất nước, nhân loại” [2]. Theo Người, học ở đây không phải để làm quan lớn hay nhỏ, mà học để có tri thức, học để có đạo đức cách mạng. Trước hết là “học để làm việc”, để nuôi sống bản thân, nuôi gia đình và làm giàu cho xã hội. Nhà giáo cũng vậy, nếu muốn làm được việc và truyền được tri thức, các em phải tìm hiểu, học hỏi các kiến ​​thức tự nhiên, xã hội,… để tiếp thu và tích lũy kiến ​​thức trong quá trình học tập, vận dụng kiến ​​thức đó mình đã học sáng tạo, linh hoạt trong thực tiễn công việc để có được kết quả.

“học làm người”, làm người ở đây không chỉ đơn giản là con người về mặt sinh học. nhưng là người có đủ đức và đủ tài. là giáo viên thì phải luôn trau dồi kiến ​​thức, sống có tình, có nghĩa là phải biết “tự trọng mình”. bạn phải biết thế nào là một giáo viên trước khi bạn có thể nghĩ đến việc dạy người khác. Ngoài việc phải có kiến ​​thức, một người thầy cần phải biết “cần, kiệm, liêm, chính” thì khi đứng trên bục giảng mới thuyết phục được đối tượng giao tiếp. Đạo đức của người thầy còn thể hiện sự tận tụy trong công việc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “học để phục vụ xã hội, giai cấp và nhân dân, đất nước và nhân loại” [3], người thầy là người uyên bác, phải đặt hết tâm huyết dạy học. và tiết lộ những kiến ​​thức đã học và đã biết cho học sinh. tận tụy với công việc còn thể hiện ở việc đội ngũ giảng viên phải luôn trau dồi kiến ​​thức, luôn tiếp thu cái mới để bài giảng phong phú, đa dạng, học sinh dễ tiếp thu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, học lý luận thôi chưa đủ, “xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi đảng ta phải làm chủ khoa học và công nghệ, vì vậy mỗi đảng viên phải ra sức cố gắng học văn hóa, nghiên cứu khoa học và công nghệ”, phải tiếp thu các nhà chuyên môn. tập huấn. người dạy cũng phải thâm nhập vào thực tế, tìm hiểu xem lý thuyết và thực tế có giống nhau hay không. mỗi người cán bộ dạy phải học, nhất là “muốn làm gì thì học”, “cán bộ ở môn nào thì phải học cho thạo công việc của mình trong môn đó” để cùng với phẩm chất đạo đức tốt đẹp của một người đảng viên. là nền tảng của một tư tưởng tốt, giáo viên cũng phải là chuyên gia và nhà quản lý giỏi.

các giáo viên có đạo đức cũng thể hiện mình với sự công bằng. công bằng là phương thuốc hữu hiệu nhất để khơi dậy tính năng động, sáng tạo, dám bày tỏ ý kiến ​​của mình. chú ho nói “không sợ khan hiếm, chỉ sợ bất công” [4]. Tuy nhiên, nhìn lại thực tế, nhiều nhà giáo chưa thực sự công bằng, nhất là do họ dạy những cán bộ có kinh nghiệm, hoặc những cán bộ có chức có quyền nên đôi khi còn nể nang hoặc vì những lý do khác mà mất công bằng làm ảnh hưởng đến chuẩn mực đạo đức của nhà giáo.

người giáo viên phải thực hiện tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên và nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

để kết thúc bài viết này, tôi xin mượn lời của nhà giáo dục vĩ đại komensky đã từng nói: “dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao hơn nghề dạy học” và chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Chí Minh từng tuyên bố: “Không có giáo viên thì không có giáo dục; không có giáo dục thì không có công chức; không có cán bộ thì nói gì đến kinh tế – văn hóa ”[5].

Muốn có tầm nhìn xa, muốn xử lý chính xác trong mọi tình huống, mỗi nhà giáo nhất định phải hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi và tu dưỡng suốt đời. chỉ có như vậy mới có đủ “đức”, đủ “tài” – đẳng cấp của một người thầy và đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là hành động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà trong giai đoạn hiện nay. .

________________________________

Related Articles

Back to top button