Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

“Cả đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, tôi phục vụ cách mạng, tôi phục vụ nhân dân. Bây giờ dù phải rời xa cõi đời này nhưng tôi không hối tiếc, chỉ tiếc rằng mình không thể phục vụ nhiều hơn nữa. ”Đó là những lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vang vọng cho đến ngày nay. quan điểm chính trị để quản lý đất nước và phục vụ nhân dân. Vậy thái độ phục vụ nhân dân là gì? Thái độ đó thể hiện như thế nào?

suy nghĩ của thành phố Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là tình yêu đất nước, con người vô bờ bến. nhân dân đoàn kết, hòa đồng với nhân dân phục vụ mục tiêu của cách mạng đem lại độc lập, tự do cho nhân dân. Người nêu quan điểm là phải biết thương dân, tôn trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, chân thành giải thích, hướng dẫn nhân dân khi dân chưa hiểu rõ vấn đề, v.v. có như vậy mới hiểu được lòng dân, biết được ý dân để nhân dân tin tưởng lắng nghe và thực hiện tốt các chỉ thị, chính sách của đảng và nhà nước.

ngược lại, nếu anh ta không quan tâm đến nhân dân, yêu thương nhân dân, không thực sự quan tâm đến lợi ích của nhân dân mà chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì anh ta là người đảng viên không có đạo đức cách mạng, không có trách nhiệm và đ không, đó là thái độ phục vụ tốt .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Người cán bộ phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trước đảng và quần chúng, nhận thức rõ thiện ác, giữ vững lập trường chính trị, trung với nước, hiếu với dân. tu dưỡng đạo đức cách mạng toàn diện, về mọi mặt, luôn trau dồi tình thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng bào, kiên quyết chống những việc làm có hại cho nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phải quyết tâm thực hiện đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, bài trừ bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, nêu gương trong thi đua học tập, trung thực, tự phê bình. -sự chỉ trích”. để luôn cải thiện. người cán bộ, dân quân luôn có bản lĩnh trong sáng, không tham lam địa vị, không ham vật chất, phục vụ nhân dân một cách công bằng, minh bạch nhất.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phục vụ nhân dân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của người cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân, vừa là lời cảm ơn của nhân dân. Vì vậy, Người đã căn dặn mọi cán bộ, đảng viên rằng: “Việc gì có lợi cho dân thì phải làm hết sức mình. bất cứ điều gì gây hại cho con người, chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn nó. “

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trong xã hội không có gì quý hơn công việc. và không có hạnh phúc nào lớn hơn là được phục vụ nhân dân ”. khi cuộc sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc thì đất nước mới có sức mạnh to lớn. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải quyết tâm hết lòng phục vụ nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Cán bộ, Đảng viên hết lòng hết sức thể hiện tốt thái độ phục vụ nhân dân

Theo Hồ Chí Minh quyền lực cán bộ là quyền lực của nhân dân, trong tay dân và do dân ủy thác. Khi được tín nhiệm thì mỗi cán bộ đảng viên phải hết lòng, hết sức mà làm việc. Người quan niệm rằng: cơm cán bộ ăn, áo cán bộ mặc, vật liệu cán bộ dùng đều là của dân, thì việc phục vụ làm công bộc cho dân đó là nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Người cán bộ, đảng viên là một đội ngũ ưu thú của dân tộc thì phải nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc, mang lại hạnh phúc ấm no, hạnh phúc cho nhân dân về mọi mặt trong đời sống, xã hội.

Trong một lần trò chuyện, làm việc với cán bộ, đảng viên, thành phố Hồ Chí Minh đã nói: “Dân muối chưa đủ thì đảng lo. Cơm không đủ ăn, dân ăn không hết” t có quần áo đủ ấm bên lo cơm nước, con cái không có trường đảng chăm lo, tôi rất quan tâm đến điều này: con cái thì bị mù, da thì sưng tấy. phải làm.”

thực trạng thái độ phục vụ nhân dân của đảng viên

Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và mở cửa quốc tế, một số đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức, thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, gây thiệt hại cho quê hương, nhân dân.

suy thoái về lối sống, đạo đức chính trị dẫn đến xa rời nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu niềm tin vào ánh sáng của Đảng, gây bức xúc, mất bình tĩnh trong xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, dân quân chưa tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân, một số cán bộ đảng viên, dân quân lợi dụng chức quyền để cưỡng bức, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân.

nâng cao nhận thức và thái độ phục vụ của cán bộ, dân quân hiện nay

Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người gần dân, hiểu dân nhất. Vì vậy, thái độ, trách nhiệm phục vụ của nhân dân phải ngày càng được nâng cao.

  • mọi cán bộ, chiến sĩ đảng viên phải hiểu rõ: “Dân còn thì nước còn, mất nước thì phải tận tụy phục vụ nhân dân, chống tham ô, lãng phí tuyệt đối. Mọi người.”
  • Đảng và nhà nước cần xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng đơn giản hóa hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
  • mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, để nhân dân luôn tin tưởng.
  • Cán bộ, đảng viên cần giải quyết công việc của nhân dân một cách có trách nhiệm hơn, nhất là giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, đôn đốc.
  • xử lý nghiêm những cán bộ giải quyết bức xúc của nhân dân để chậm trễ, bổ nhiệm sai, có thái độ tiêu cực gây phiền hà cho nhân dân.
  • nội dung 27 biểu hiện của cá nhân tự nhận diện để đảng viên tự nhận biết, đối chiếu
  • nguyên nhân và giải pháp ngăn chặn 82 biểu hiện suy thoái của đảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *