THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI – Công ty Luật uy tín – Tư vấn luật miễn phí – Công ty Luật Nhân Hòa

thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất năm 2019. giải quyết tranh chấp đất đai khi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp phổ biến nhất trong xã hội hiện nay. Khi tranh chấp đất đai xảy ra, dù là khởi kiện, yêu cầu bồi thường, người sử dụng đất muốn bảo vệ quyền sở hữu đất và quyền đối với đất đai trước sự xâm phạm của người khác. tuy nhiên, không phải lúc nào các bên trong vụ án tranh chấp đất đai cũng hiểu rõ và gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp. do đó, việc xác định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là vấn đề mà nhiều người sử dụng đất còn băn khoăn. Để giải quyết vấn đề này, trong phạm vi bài viết này, đội ngũ luật sư, luật gia của công ty luật nhân hoa sẽ tham khảo các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo pháp luật hiện hành.

Về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể trong luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

trước tiên, tổng quan về khái niệm giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

“Tranh chấp” dù xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù thuộc lĩnh vực lao động, dân sự, thương mại hay lãnh thổ đều thể hiện sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, cạnh tranh quyền và lợi ích giữa các chủ thể trong một chủ thể. đối với tranh chấp đất đai, tại khoản 24 điều 3 luật đất đai năm 2013, khái niệm này được định nghĩa như sau:

Tranh chấp lãnh thổ được hiểu là sự xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ sử dụng đất.

Dựa trên khái niệm này, có thể xác định rằng tranh chấp lãnh thổ có thể được thể hiện theo những cách sau:

– Tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất: loại tranh chấp này thường được thể hiện thông qua các tranh chấp về đường đi chung, đường đi chung, chủ sở hữu quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất đai … đây là một dạng tranh chấp khá phổ biến trong thực tế, và nó thể hiện theo nhiều cách khác nhau.

– Tranh chấp về các loại hợp đồng đất đai: loại tranh chấp này thường được thể hiện thông qua tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đất đai, hoặc liên quan đến việc thực hiện các loại hợp đồng đất đai (chẳng hạn như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất trong dự án, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,…). loại tranh chấp này cũng là một loại tranh chấp khá phổ biến, trên thực tế khi thị trường nhà đất, thị trường bất động sản khá sôi động nhưng không phải lúc nào các bên tranh chấp cũng là người hiểu rõ vấn đề. Đất đai tuy là tài sản có giá trị lớn nhưng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch mua bán đất đai.

– xảy ra tranh chấp về việc sử dụng đất giữa người sử dụng đất và nhà nước. Loại tranh chấp này thường phát sinh trong trường hợp người dân không đồng ý về phương án thu hồi đất hoặc phương án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất khi họ cảm thấy mất đất làm ruộng, sinh sống trong khi không được đền bù thỏa đáng. Tranh chấp đất đai kiểu này cũng có thể xảy ra trong thời gian đầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân không thống nhất về số thuế sử dụng đất phải nộp khi làm thủ tục để được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Dù là loại tranh chấp nào thì tranh chấp đất đai thường khá phức tạp và khó khăn, do tính chất của đất đai có giá trị lớn nên hồ sơ quản lý đất đai thường khá khác nhau, phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều đơn vị. các cơ quan. do đó, việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề cần được xác định rõ ràng.

Còn được hiểu là “giải quyết tranh chấp lãnh thổ” quyết định giải quyết tranh chấp lãnh thổ của cơ quan có thẩm quyền, đưa ra phương án giải quyết sau khi tiến hành điều tra, xác minh, nghiên cứu tranh chấp lãnh thổ, hồ sơ vụ việc, hòa giải. giữa các bên tranh chấp và lời khuyên của các cơ quan hữu quan.

Thứ hai, các quy tắc về quyền tài phán để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Hiện nay, quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định cụ thể tại Điều 203 Luật Đất đai 2013, theo đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và môi trường hoặc tòa án nhân dân các cấp. mỗi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xung đột lãnh thổ thực hiện quyền hạn của mình phù hợp với sự phân công, phân cấp cụ thể do pháp luật quy định. cụ thể như sau:

  • ủy ban nhân dân cấp huyện:

Theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, nhưng các bên tranh chấp (đương sự) không có một trong các các giấy tờ pháp lý liên quan đến đất đai như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các văn bản quy định tại điều 100 luật đất đai 2013 nhưng lại chọn ủy ban nhân dân là cơ quan giải quyết tranh chấp.

quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp nêu trên là hợp lý. bởi vì, các vụ việc tranh chấp đất đai giữa các gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thường nhỏ lẻ, mang tính cục bộ, phù hợp với thẩm quyền giao đất, xét xử và phạm vi quản lý đất đai của cấp ủy cấp huyện. đồng thời, khi các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có các giấy tờ khác để làm căn cứ xác định nguồn gốc đất và việc người sử dụng đất sử dụng đất hợp pháp thì thực hiện theo quy định của pháp luật. việc giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan này tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án đất đai, lấy ý kiến ​​của các cơ quan chuyên môn có liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan đăng ký đất đai. văn phòng, v.v. họ thuận tiện hơn trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai.

  • ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Cũng căn cứ vào quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với tranh chấp đất đai. trong các trường hợp sau:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các giấy tờ về nguồn gốc đất quy định tại điều 100 luật đất đai 2013 mà đương sự lựa chọn giải quyết tại Ủy ban phổ biến và trong đó, một trong các bên tranh chấp (đương sự) là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Tranh chấp đất đai đã được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng các bên liên quan không đồng ý với kết quả hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hiện nay. gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  • gói tài nguyên và môi trường.

đối với tranh chấp đất đai đã được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi đơn nếu khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. trường hợp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được yêu cầu và giao các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh hồ sơ vụ việc. Sau khi nhận được sự đính chính của các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ra quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Có thể thấy, trong số các cơ quan hành chính quản lý đất đai thì Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cao nhất. do đó, khi các bên tranh chấp lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ tục hành chính đã được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà vẫn không thỏa thuận được thì cần xem xét phương án giải quyết bằng pháp luật. các bên) có yêu cầu của cấp trên quản lý đất đai, ở đây là bộ tài nguyên và môi trường, điều này hoàn toàn phù hợp với việc phân cấp thẩm quyền trong quản lý đất đai.

  • các tòa án phổ biến ở tất cả các cấp:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là điều 230 luật đất đai 2013 thì tòa án nhân dân sẽ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai như sau:

– tranh chấp đất đai mà bên tranh chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có một trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai. trong trường hợp này, việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ sẽ được thực hiện theo thủ tục dân sự.

– tranh chấp đất đai mà bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có một trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai mà lựa chọn Tòa án nhân dân là cơ quan giải quyết tranh chấp. trong trường hợp này, việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án được áp dụng theo thủ tục tố tụng dân sự.

– Tranh chấp đất đai mà các bên liên quan chọn toà án nhân dân là cơ quan giải quyết tranh chấp sau khi tranh chấp đất đai đã được giải quyết tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mà các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch. của ủy ban nhân dân tỉnh. trong trường hợp này, giải pháp giải quyết xung đột lãnh thổ được thực hiện thông qua thủ tục hành chính.

do đó, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành thuộc về cơ quan hành chính quản lý đất đai (ủy ban nhân dân các cấp) và cơ quan tư pháp (tòa án nhân dân các cấp). quy định phân cấp, phân quyền giải quyết tranh chấp đất đai cho hai cơ quan này không chỉ đảm bảo phù hợp với thực trạng tranh chấp đất đai còn nhiều hiện nay mà còn giảm thiểu nguy cơ gây áp lực cho các cơ quan hành chính trong việc thụ lý, giải quyết tranh chấp đất đai, tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn khi tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai.

trên đây là một số trao đổi của luật sư, mọi yêu cầu hỗ trợ liên hệ đường dây nóng tư vấn pháp luật 0915.27.05.27. Công ty luật nhân hoa chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín, đáng tin cậy, đảm bảo giải quyết mọi vấn đề mà bạn gặp phải.

vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

công ty luật nhân hoa

địa chỉ: 02 hiep binh, hiep binh phuoc, quận thủ đức, tp.hcm

email: luatsunhanhoa@gmail.com

đường dây trực tiếp: 0915. 27.05.27

lời chào!

Related Articles

Back to top button