Một số vấn đề về thị trường và thị trường tiêu thụ – VOER

Khái niệm và Danh mục:

Khái niệm:

* Khái niệm thị trường từ góc độ kinh tế

Thị trường là một phạm trù kinh tế và có nhiều nghiên cứu về lý thuyết kinh tế. Thị trường liên quan đến nhu cầu trao đổi của con người, ở đâu có trao đổi hàng hóa thì ở đó có thị trường. Theo quan niệm cổ điển xưa, chợ được coi là “chợ”, nơi diễn ra các quan hệ mua bán hàng hóa. Với sự tiến bộ của con người và sự phát triển của khoa học công nghệ, khái niệm thị trường theo nghĩa cổ điển không còn được áp dụng nữa. Quan hệ thương mại không còn đơn giản “tiền trao cháo múc” mà rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Theo nghĩa hiện đại: thị trường là quá trình người mua và người bán tác động qua lại để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, hay nói cách khác, thị trường là tổng thể các quan hệ lưu thông hàng hóa. , giao dịch bán hàng và dịch vụ. Theo quan điểm này, thị trường được xác định bằng các mối quan hệ mua và bán chung chứ không phải là nhận dạng trực quan, và được mở rộng về không gian, thời gian và số lượng hàng hóa.

Theo nhà kinh tế học Samuelson: “Thị trường là quá trình người mua và người bán cùng một loại hàng hóa tương tác để xác định giá cả và số lượng của một loại hàng hóa.

Theo davidbegg: “Thị trường là sự thể hiện đơn giản hóa quá trình mà các hộ gia đình quyết định tiêu thụ cái gì, quyết định chắc chắn về sản xuất cái gì, như thế nào và cho ai, được điều phối thông qua điều chỉnh giá.

Do đó, khái niệm thị trường ngày nay toàn diện và chính xác hơn, làm rõ hơn bản chất của thị trường. Thị trường không chỉ bao gồm các mối quan hệ, mà còn là tiền đề của các mối quan hệ và hành vi mua bán.

* Các khái niệm tiếp thị từ quan điểm kinh doanh.

Xem xét phạm vi của một doanh nghiệp cụ thể, việc phân tích thị trường ở trên là cần thiết nhưng chưa đủ để một doanh nghiệp tổ chức tốt các quy trình kinh doanh của mình. Nếu chỉ mô tả thị trường dưới góc độ phân tích của các nhà kinh tế, các công ty khó có thể mô tả chính xác và cụ thể các đối tượng bị ảnh hưởng và các yếu tố chi tiết liên quan. Đặc biệt, rất khó hoặc không thể cung cấp các công cụ kiểm soát hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Từ góc độ kinh doanh, thị trường được mô tả theo cách này: “Một nhóm hoặc các nhóm khách hàng có nhu cầu tương tự và những người bán cụ thể mà từ đó các doanh nghiệp tiềm năng có thể mua hàng hóa và dịch vụ.”

Như vậy, theo khái niệm này, thị trường của doanh nghiệp trước hết là những khách hàng có tiềm năng tiêu dùng, có nhu cầu cụ thể về hàng hoá và dịch vụ trong một thời gian nhất định nhưng chưa được đáp ứng.

Thứ hai, yếu tố quan trọng trong việc cân bằng nhu cầu thị trường là cung hàng hóa và dịch vụ do các cá nhân và doanh nghiệp tạo ra trong nền kinh tế quốc dân. Nhu cầu chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của thị trường.

Thứ ba, thành phần không thể thiếu trong việc tham gia thị trường của doanh nghiệp là hàng hóa, sản phẩm, đối tượng giao dịch và trao đổi cụ thể.

Một khi trên thị trường có nhiều người mua, nhiều người bán và nhiều sản phẩm có chất lượng tương đương nhau thì việc cạnh tranh về giá là không thể tránh khỏi. Đó là, cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, phương thức mua bán hàng hoá, phương thức thanh toán, cạnh tranh giữa người mua và người bán, cạnh tranh giữa người mua và người bán, cạnh tranh giữa người bán và người mua, cạnh tranh giữa người mua. Cạnh tranh là cơ chế điều chỉnh trật tự thị trường, là nhân tố quan trọng để kích thích sự hăng hái, đa dạng, nâng cao chất lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phân loại và phân khúc thị trường:

Có nhiều cách và góc độ khác nhau để phân loại và phân đoạn thị trường của bạn. Sự khác biệt trong việc sử dụng các tiêu chí này thường nảy sinh từ các mục tiêu nghiên cứu và các nhiệm vụ cần giải quyết.

  • Phân loại thị trường : Thị trường có thể được phân loại theo các tiêu chí sau:

+ Mục đích kinh doanh dựa trên kinh doanh bao gồm: thị trường đầu vào và thị trường đầu ra

– Thị trường đầu vào: Là thị trường liên quan đến khả năng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp các yếu tố kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường đầu vào bao gồm: thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thông qua mô tả về hoạt động thâm nhập thị trường của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ hiểu được các đặc điểm cụ thể của thị trường, chẳng hạn như nguồn cung (tức là quy mô, khả năng đáp ứng), cạnh tranh (mức độ nghiêm trọng), giá cả (cao, thấp, thay đổi giá), do đó hoạt động ổn định của doanh nghiệp có thể đưa ra Quyết định.

– Thị trường tiêu thụ: Là thị trường liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào trong thị trường này, dù nhỏ đến đâu, đều có thể ảnh hưởng đến khả năng bán hàng thành công hoặc thất bại ở các mức độ khác nhau. Trong đó, bản chất của thị trường tiêu thụ là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, chiến thuật và công cụ kiểm soát tiêu thụ.

+ Đối tượng sản phẩm được giao dịch trên thị trường:

– Thị trường hàng hóa: bao gồm tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng

-Thị trường nhãn

– Thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường cho thuê tài chính)

– Thị trường tiền tệ

-Service Market

– Thị trường Vật chất xám

+ Dựa trên mối quan tâm của doanh nghiệp trên thị trường:

– Thị trường chung

– Thị trường Sản phẩm

– Thị trường ngách

– Các thị trường chính

+ Dựa trên sự cạnh tranh của thị trường:

– Thị trường cạnh tranh hoàn toàn: thị trường trong đó có nhiều người bán, nhiều người mua, thường xuyên cạnh tranh giữa những người bán và không người bán nào có thể định giá được.

– Thị trường độc quyền: thị trường mà chỉ một người bán có quyền định giá

– Thị trường cạnh tranh độc quyền: Là thị trường trong đó nhiều người bán và người sản xuất có quyền kiểm soát tương đối độc lập đối với hàng hóa và giá cả. Độc quyền xen kẽ lẫn nhau.

+ Phạm vi hoạt động kinh doanh dựa trên thị trường:

– Thị trường thế giới là thị trường nằm ngoài nước, bao gồm cả thị trường nước ngoài. Chẳng hạn như Châu Âu, Châu Phi, thị trường Trung Đông.

– các nước mới công nghiệp hóa (nics) của đất nước tôi và các thị trường khu vực khác bao gồm Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và các nước Đông Nam Á khác, chẳng hạn như: Indonesia, Thái Lan.

– Thị trường trong nước: Thị trường toàn quốc là thị trường hàng hóa bao gồm tất cả các tỉnh, thành phố ở nước ta. Chợ dân sinh là chợ trong phạm vi một địa phương nhất định.

+ Dựa trên vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp:

– Thị trường sơ cấp.

– Các thị trường bổ sung.

  • Phân đoạn :

Phân khúc thị trường là rất quan trọng đối với các công ty mới thành lập và các công ty sắp thành lập. Như chúng ta đã biết, thị trường rất đa dạng, nó tập hợp những nhu cầu của mọi người ở nhiều lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, thu nhập, phong tục, tập quán, và thói quen tiêu dùng không đồng nhất này ảnh hưởng đến việc mua và tiêu dùng hàng hóa. Mặt khác, doanh nghiệp không thể có chính sách riêng cho tất cả mọi người. Vì vậy, cần phân khúc thị trường để doanh nghiệp xác định được đặc điểm của từng phân khúc và có những lựa chọn chính sách, biện pháp khác nhau để tiếp cận và phát triển thị trường phù hợp với khả năng và nguồn lực của mình. trường để đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược.

Thực chất của phân đoạn thị trường là quá trình phân chia người tiêu dùng thành các nhóm khác nhau dựa trên các nhu cầu, tính cách hoặc đặc điểm hành vi khác nhau.

Related Articles

Back to top button