Thời hạn và thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai

Trả lời:

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai ở cấp cộng đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai (mục 3 202 Luật Đất đai 2013).

Theo như bạn giới thiệu thì việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bạn và 34 hộ gia đình đã được cấp xã giải quyết nhưng không thành, so với quy định tại Điều 203 Luật Đất đai thì trường hợp này được xử lý như sau: >

– Tranh chấp đất đai, tài sản đất đai mà các bên giấy tờ chứng minh hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này thì Tòa án nhân dân giải quyết;

– Tranh chấp đất đai mà bên không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì bên đó chỉ được lựa chọn 02 trong số 01 phương án giải quyết tranh chấp sau đây. hình thức:

+ Gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp cấp huyện, nếu không đồng ý với cách giải quyết thì bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến chủ tịch hội đồng cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật. các quy định. chính;

+ Khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của tố tụng dân sự.

Điều 61, Điều 3, Khoản 4 Nghị định số 43/2014 / nĐ-cp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017 / nĐ-cp:

– Thời gian xem xét hồ sơ: Không quá 03 ngày làm việc , nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan thụ lý phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; p>

– Thời gian giải quyết cấp xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thêm 10 ngày thường xuyên;

– Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện là không quá 45 ngày ;

-Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là không quá 60 ngày .

Thời gian này được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính ngày nghỉ, ngày lễ, không tính thời gian nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không bao gồm cả việc xem xét, xử lý các trường hợp sử dụng đất trái pháp luật Thời gian, thời gian xin ý kiến ​​chuyên gia.

Theo quy định tại Điều 155 Khoản 3 Bộ luật Dân sự năm 2015, các tranh chấp về quyền sử dụng đất không áp dụng thời hiệu theo quy định của Luật Đất đai.

Do đó, khi tranh chấp đất đai được một bên khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự thì sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện . Đương sự có thể khởi kiện bất cứ lúc nào.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là 01 năm, kể từ ngày nhận hoặc biết được khiếu nại lần đầu và quyết định giải quyết (Điều 3. Mục 116 Thủ tục hành chính).

Vì vậy, khi hòa giải không thành, bạn và 34 hộ dân (có hoặc không có giấy tờ chứng minh) có thể lựa chọn giải quyết tại tòa án hoặc cấp quận, huyện, hãy chú ý đến thời hiệu. thực hiện.

Related Articles

Back to top button