TQM là gì? Lợi ích của Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện TQM

tqm là gì? Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tqm. ✅Hệ thống tqm giúp làm hài lòng khách hàng mang lại thành công lâu dài cho nhân viên và tổ chức

Từ những năm 1950 đến những năm 1980, nhiều quan điểm và trường phái tư tưởng khác nhau đã được hình thành ở nhiều quốc gia trên thế giới và các loại công cụ quản lý chất lượng khác nhau đã được các công ty sản xuất và chế tạo tích cực chấp nhận và phục vụ. Trong số nhiều hệ thống quản lý chất lượng nổi tiếng, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tqm đã được nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng và đạt được nhiều thành công, mang lại lợi ích cho các thành viên trong doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn TQM là gì? Tổng quan về Quản lý Chất lượng Toàn diện (tqm)

Hệ thống tqm là một phương pháp quản lý tiên tiến giúp tạo ra chất lượng theo yêu cầu của khách hàng một cách kinh tế bằng cách huy động toàn bộ tư tưởng và công sức của mọi thành viên trong tổ chức. Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện của TQM hoạt động trên cơ sở từng thành viên để giúp thỏa mãn khách hàng và mang lại thành công lâu dài cho nhân viên, tổ chức và toàn xã hội. Ý tưởng này đã được Nhật Bản áp dụng, nơi nó đã rất thành công sau Thế chiến II. Nhật Bản dự đoán rằng “cải thiện chất lượng” sẽ mở ra thị trường mới, trong khi các nước châu Âu vẫn tập trung vào việc tăng sản lượng. Hiện nay, ngày càng có nhiều công ty áp dụng tqmkhiến hệ thống trở thành yếu tố thành công quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam

T, q và m có thể được tóm tắt như sau: tqm đại diện cho điều gì?

m(manager): điều hành/quản lý, bao gồm 4 loại công việc:

 • p: lập kế hoạch
 • 0: Tổ chức
 • l: lãnh đạo (lãnh đạo, ra quyết định, thực thi)
 • c: Kiểm soát
 • Hình 2.1. Quy trình hoặc chức năng quản lý

  q: (chất lượng): Chất lượng, dựa trên nguyên tắc 3P

  • p1 (hiệu suất): Hiệu suất phụ thuộc vào thông số kỹ thuật.
  • p2 (giá): Giá bao gồm giá mua và chi phí sử dụng
  • p3 (Just-in-time): Sản xuất và giao hàng đúng lúc
  • t (Tổng cộng): Đồng bộ hóa/Toàn diện/Toàn diện

   Định nghĩa tqm là gì?

   Theo các phương pháp khác nhau, một số chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý chất lượng đã đưa ra các định nghĩa sau:

   1/ Định nghĩa của Feigenbaum về tqm

   “tqm là một hệ thống hiệu quả sẽ phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng của nhóm và nhóm marketing, ứng dụng công nghệ, sản xuất và cung cấp dịch vụ trong một doanh nghiệp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng một cách tiết kiệm nhất cách”. Feigen nhấn mạnh những điểm sau:

   • tqm là Hệ thống quản lý chất lượng); tập hợp các lực lượng (tổ, nhóm – tức là con người) để duy trì, cải tiến và phát triển chất lượng;
   • Sử dụng công cụ (khoa học công nghệ), biện pháp (nghiên cứu thị trường) để cung cấp dịch vụ;
   • Đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.
   • 2/ John l. hradeskey” định nghĩa:

    ““tqm là một triết lý, một hệ thống công cụ và một quy trình mà đầu ra phải làm hài lòng khách hàng và không ngừng được cải tiến. Triết lý và quy trình này khác với những quy trình cổ điển vì mọi tổ chức đều có thể và phải làm…

    tqm là sự kết hợp của các chiến lược làm thay đổi sắc thái của một tổ chức thông qua các phương tiện kỹ thuật được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu nội bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu đó của khách hàng bên ngoài.

    hradeskey đề cập đến sự kết hợp giữa các công cụ công nghệ và ý định văn hóa hướng tới tương lai của một tổ chức để điều chỉnh nhu cầu nội bộ và nhu cầu của khách hàng.

    3/Định nghĩa tqm theo ISO

    “TQM là cách thức quản lý một tổ chức (doanh nghiệp) chú trọng đến chất lượng, dựa trên sự tham gia của các thành viên, nhằm đạt được thành công lâu dài thông qua sự hài lòng của khách hàng và vì lợi ích của các thành viên trong tổ chức đó và xã hội “(Theo tiêu chuẩn ISO 8402:1994).

    iso nhấn mạnh những điểm sau.

    • Là phương pháp (phương pháp quản lý chất lượng; chất lượng dựa trên sự tham gia của các thành viên tổ chức (doanh nghiệp);
    • Đáp ứng nhu cầu khách hàng;
    • Mang lại lợi ích cho bản thân (thành viên công ty) và xã hội. Bốn định nghĩa trên thể hiện quan điểm chung của Hoa Kỳ và các nước phương Tây, và quan điểm của Nhật Bản; ISO của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế có cả sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp của các phương pháp khác nhau hiện có. Mặc dù có sự khác biệt trong các định nghĩa điển hình trên nhưng đều tập trung vào những điểm chính sau:

     • tqm là một phương pháp quản lý chất lượng đồng bộ và có hệ thống, trong đó một tổ chức (doanh nghiệp) sản xuất- kinh doanh- cung ứng dịch vụ cho nhau trong các lĩnh vực khác. ;
     • Tập hợp và phát huy tốt nhất trí tuệ, sức sáng tạo của mọi đơn vị, cá nhân trong tổ chức (doanh nghiệp) để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ bằng việc đảm bảo chất lượng của hệ thống, quy trình;
     • Sử dụng mọi biện pháp và công cụ cần thiết, nhất là các biện pháp khoa học và công nghệ để tiến hành sản xuất-vận hành-dịch vụ;
     • Đáp ứng cao nhất yêu cầu của xã hội và khách hàng, cũng có nghĩa là tiết kiệm nhất);
     • Đảm bảo sự phát triển bền vững và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
     • Một số tính năng của tqm: quản lý qa toàn diện

      Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện của tqm bao gồm các tính năng sau:

      1: Chất lượng là trên hết

      • Được phản ánh trong quy hoạch và thiết kế
      • Khi xảy ra sự cố về chất lượng, bạn có thể dừng dây chuyền sản xuất, tìm nguyên nhân lỗi và khắc phục ngay.
      • Giảm đáng kể tỷ lệ phế liệu và chi phí sửa chữa hoặc làm lại.
      • 2: Hướng tới người tiêu dùng: đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng bên trong và bên ngoài. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải:

       • Hiểu biết cặn kẽ về tâm lý và nhu cầu của mọi người trong công ty
       • Tăng cường các hoạt động r&d (tiếp cận & phát triển) và thiết kế sản phẩm mới.
       • 3: Đảm bảo thông tin thống kê SPC và kiểm soát quy trình (kiểm soát quy trình tĩnh) trong đó thông tin nội bộ đóng vai trò quan trọng

        4: Con người – yếu tố đầu tiên của quản trị.

        Có ba khía cạnh của nhân sự quản lý, đó là:

        • Khía cạnh 1: Trao quyền – tăng cường độ tin cậy của việc ra quyết định, đặc biệt là khả năng áp dụng nó trong tổ chức;
        • Khía cạnh 2: Đào tạo trao quyền hiệu quả;
        • Khía cạnh 3: Làm việc theo nhóm.
        • Các nguyên tắc của Quản lý Chất lượng Toàn diệnQuản lý Chất lượng Toàn diện là gì

         1: Chất lượng – làm hài lòng mọi khách hàng

         2: Mọi người trong doanh nghiệp phải làm hài lòng khách hàng nội bộ của mình.

         Trong quá trình làm việc, nhân viên a là khách của nhân viên b, nhân viên b là khách hàng của nhân viên c. Khi bạn báo cáo với quản lý, người lãnh đạo là khách hàng và bạn là nhà cung cấp. Ngược lại, khi người lãnh đạo trao quyền cho bạn, bạn là khách hàng và người lãnh đạo là nhà cung cấp. Ngược lại, khi người lãnh đạo trao quyền cho bạn, bạn là khách hàng và người lãnh đạo là nhà cung cấp.

         3: Sử dụng Demingyuan PDCA để liên tục cải tiến công việc. Bao gồm:

         • Lập kế hoạch, thiết kế (plan): Lập kế hoạch là bước quan trọng nhất, khi lập kế hoạch bạn cần dự đoán rủi ro, đưa ra biện pháp xử lý, phòng ngừa. Việc thực hiện dễ dàng và rất hiệu quả nếu kế hoạch ban đầu được soạn thảo hợp lý.
         • Hình 2.3.Đại Minh Viễn

          • Việc thực hiện (làm): Muốn thực hiện tốt kế hoạch thì người thực hiện phải hiểu rõ mục tiêu và sự cần thiết của công việc. Kiểm tra: là sự so sánh giữa lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện.
          • Hành động: là hành động khắc phục và phòng ngừa; áp dụng các công cụ và phương pháp để xác định nguyên nhân sai lệch.
          • 4: Sử dụng phân tích thống kê để kiểm soát chất lượng và xác định tổn thất chất lượng do sự kiện.

           Công cụ thống kê áp dụng trong tqm có tên là:

           • Kiểm soát chất lượng thống kê – sqc (kiểm soát chất lượng thống kê)
           • Hoặc Kiểm soát quá trình thống kê – spc (Kiểm soát quá trình thống kê)
           • Việc áp dụng TQM mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

            tqm là ứng dụng quản lý đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Khi doanh nghiệp của bạn đã áp dụng hệ số tqm, nó có thể mang lại những lợi ích thực tế sau:

            tqm giúp quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn dựa trên châm ngôn sau:

            • Chất lượng là trên hết
            • Khách hàng của chúng ta là những người tiếp theo
            • Thông tin dựa trên sự kiện và số liệu
            • Ngăn lỗi xảy ra lần nữa
            • Kiểm soát từ nguồn, lên kế hoạch từ thiết kế
            • Tôn trọng phẩm giá con người
            • Do thực hiện nghiêm túc phương châm trên, doanh nghiệp sẽ thu được những lợi ích sau:

             • Hình ảnh doanh nghiệp tốt hơn
             • Tăng thị phần
             • Khách hàng bên trong và bên ngoài hài lòng hơn
             • Nhân viên cam kết thực hiện nghiêm túc chính sách chất lượng của công ty
             • Giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ
             • Cải thiện dịch vụ khách hàng
             • Tăng thị phần là lợi nhuận kinh doanh
             • Khái niệm

              • Đối với tqm, thước đo chất lượng là đáp ứng nhu cầu thị trường với chi phí thấp nhất. tqm luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt nhất giúp vượt trên cả mong đợi của khách hàng và làm hài lòng khách hàng.
              • Trách nhiệm về chất lượng trước hết thuộc về cấp quản lý. Áp dụng TQM trong quản lý Sẽ dễ dàng hơn nếu người lãnh đạo am hiểu và có tư duy cải tiến hệ thống doanh nghiệp.
              • Hướng đến khách hàng, giành và củng cố niềm tin của khách hàng cũ, lòng trung thành mang lại thị phần và lợi nhuận.
              • Quản lý quy trình, tính linh hoạt của tổ chức, ủy quyền mạnh mẽ, thúc đẩy ý tưởng, hợp tác và làm việc nhóm hợp tác, tôn trọng nguồn nhân lực có trách nhiệm, đạo đức và linh hoạt.
              • Hiện trạng áp dụng TQM tại Việt Nam

               Qua bài viết trên hi vọng các bạn đã hình dung được quản lý chất lượng toàn diện tqm là gì? Lợi ích và cách áp dụng tqm vào doanh nghiệp của bạn một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

               tư vấn tqmVui lòng gọi hotline 0948.690.698 để liên hệ với thuvientieuchuan.org

Related Articles

Back to top button