05 Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc và phạt cọc

Sau đây là tổng hợp bản án tranh chấp hợp đồng đặt cọc năm 2005 và án phạt vi phạm hợp đồng đặt cọc, mời các bạn tham khảo:

1. 07/2018 / ds-st ngày 04/10/2018 Phán quyết về Tranh chấp Hợp đồng Đặt cọc và Mức phạt Đặt cọc

– Cấp độ xét xử: Cấp sơ thẩm

– Cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

– Nội dung trích dẫn: “Theo” Giấy tờ Mua bán Nhà “và nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc và lời khai của nguyên đơn là ông Đào Duy D, bị đơn là bà Đ. – Trường thị t, đã nhận cọc 300.000.000 đồng, nhưng thửa đất 86,63m2 tại thửa số 174 không được giao cho ông Đào Duy và bà D-trần Thixuan vì hiện tại đã giao cho người khác. do anh D-T. Do đó, lỗi vô hiệu của hợp đồng Hoàn toàn thuộc về anh chị của bị đơn D. Điều 358 khoản 2 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “… Nếu bên được trả tiền từ chối thực hiện việc dân sự. hợp đồng, nó sẽ trả cho người ký gửi tài sản đặt cọc và tiền ký quỹ tương đương. Giá trị của tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. “… do đó, Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi tố vợ của ông dao duy d theo khoản 358 (2) Bộ luật dân sự 2005. Chồng bà là anh đào duy nhất đã cưỡng bức chồng từ ông d. và vợ ông phải trả đặt cọc 300.000.000 đồng và phạt 300.000.000 đồng đối với ông Đào duy d và bà Trần Thị Xuân. ”

2. Phán quyết hành động số 13/2019 / ds-st ngày 19 tháng 4 năm 2019 về Yêu cầu đặt cọc và Hình phạt đối với Yêu cầu đặt cọc

– Cấp độ xét xử: Cấp sơ thẩm

– Cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai

– Trích dẫn: “Trong quá trình yêu cầu và giải quyết, nguyên đơn yêu cầu bị đơn nộp số tiền đặt cọc là 150.000.000 đồng. Yêu cầu của bà truong cam v là có cơ sở nên được chấp nhận theo quy định của pháp luật, vì: Theo đánh giá trên, nguyễn hồng t đã nhận tiền đặt cọc và hứa sẽ trả gấp 5 lần tiền đặt cọc trong các trường hợp sau. Vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ; nộp 30.000.000 đồng x 5 = 150.000.000 đồng gấp 5 lần tiền phạt. “

3. 03/2018 / ds-pt 03/2018 / ds-pt Đặt cọc Hợp đồng Mua bán Nhà, Tiền đặt cọc Xử phạt Tranh chấp

– Cấp độ xét xử: Kháng nghị

-Cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

-Nội dung trích dẫn: “Qua rà soát cho thấy các bên thống nhất nộp tiền đặt cọc vào ngày 3/1/2017, ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 9/1/2017, bà T chuyển nhượng tài sản cho thành phố P., tỉnh Gia Lai, nhà đất ở đường C, tổ C, quận 4 được chuyển nhượng cho người khác vi phạm thỏa thuận đặt cọc với chị V. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và buộc bà phải trả cho nguyên đơn số tiền đặt cọc là 50 triệu đồng và số tiền phạt là 50 triệu đồng theo khoản 2 Điều 328 và 2 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015. ”

4. Số 214/2021 / ds-pt Phán quyết Tranh chấp Hợp đồng Đặt cọc

– Cấp độ xét xử: Kháng nghị

-Cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân tỉnh miền Tây n

-Nội dung trích dẫn: “Ngày 28/10/2020, chị M và anh K thỏa thuận nếu có vấn đề gì trong hợp đồng thì bên bán phải bồi thường cho bên mua gấp đôi số tiền đặt cọc. Đại diện nguyên đơn cho rằng trên Ngày 01/11/2020, hai bên còn hài lòng “Nếu không có sai sót thì số tiền đặt cọc sẽ gấp 5 lần.” Anh K không thừa nhận và cho rằng ngày 01/11/2020, anh đã nhận thêm tiền đặt cọc của Bên chị 30.000.000 đồng, tổng cộng 40.000.000 đồng, ngoài việc này không có thỏa thuận nào khác, trong phiếu chuyển tiền ngày 01/11/2020 không thể hiện việc hai bên thương lượng lại tiền đặt cọc hay thỏa thuận cộng gấp 5 lần số tiền đặt cọc. Mặt khác, chị m và anh M không thừa nhận hợp đồng chỉ có chị m giữ, không nghĩ câu cuối “Nếu sai tôi sẽ bị phạt gấp 5 lần tiền cọc”. do chị tôi viết vào phiếu bàn giao ngày 01/11/2020 là không hợp lý.

5. Ngày 18 tháng 4 năm 2018 Phán quyết 29/2018 / ds-pt về Tranh chấp Hợp đồng Đặt cọc

– Cấp độ xét xử: Kháng nghị

– Cơ quan tư pháp: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

-Nội dung trích dẫn: “Cô Pan đã chuyển hàng và nhận hàng 04 lần, tổng số tiền đặt cọc là 370.000.000 vnd Cụ thể: Lần thứ nhất vào ngày 23/10/2015, số tiền là 100.000.000 đồng (một triệu nhân dân tệ); lần thứ hai lần 24/10/2015 là 100.000.000 đồng (100 triệu đồng); lần 3 ngày 27 tháng 10 năm 2015 là 100.000.000 đồng (100 triệu đồng); lần 4 ngày 28 tháng 10 năm 2015 số tiền 70.000.000 đồng (70 triệu đồng) triệu). Tuy nhiên, đến nay việc chuyển tiền giữa hai bên vẫn chưa thực hiện xong nên chị đã khởi kiện yêu cầu tòa án buộc hoàn trả số tiền lương của chị là 370.000.000 đồng và số tiền phạt cọc là đồng. 370.000.000. ”

Related Articles

Back to top button