Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa – Luật Việt An

hợp đồng mua bán hàng hóa

 • mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại mà người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền thanh toán; người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng và chiếm hữu hàng hoá theo thoả thuận.
 • Hợp đồng mua bán hàng hoá là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người bán chuyển quyền sở hữu cho người mua và người mua thanh toán cho người bán.

đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

 • chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hoá chủ yếu là thương nhân. Điều này xuất phát từ yêu cầu về điều kiện chủ thể của hoạt động thương mại, theo đó chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa phải là thương nhân hoặc trong một số trường hợp người bán là thương nhân. đây là điểm khác biệt với đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa trong dân sự.
 • đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa. theo quy định tại khoản 2, mục 3 của Đạo luật Thương mại 2005, tài sản bao gồm: (i) tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; (ii) những thứ gắn liền với đất.
 • mục đích chính của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa là lợi nhuận. Đặc điểm này xuất phát và gắn liền với đặc điểm của chủ thể chính của hợp đồng mua bán hàng hóa là thương nhân, được soạn thảo hoặc xác lập bằng hành vi cụ thể.

tranh chấp hợp đồng mua bán

 • Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • tranh chấp có thể phát sinh từ nội dung hợp đồng, cách giải thích hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường

Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa thường xảy ra với nội dung gây tranh cãi sau đây:

 • giao hàng chậm của người bán;
 • giao hàng của người bán không đúng chủng loại và số lượng như đã cam kết trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết;
 • bên giao người mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán;
 • người bán vi phạm các điều kiện tại thời điểm giao hàng;
 • bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa

giải quyết tranh chấp

 • thương lượng giữa các bên.
 • việc hòa giải giữa các bên do cơ quan, tổ chức, cá nhân chọn làm trung gian hòa giải do các bên thỏa thuận.
 • giải quyết bằng trọng tài hoặc cắt.

Các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài hoặc tòa án sẽ được thực hiện theo thủ tục trọng tài hoặc tòa án do pháp luật quy định.

thương lượng

thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp mà thông qua đó các bên tranh chấp cùng nhau thảo luận, tự hòa giải để giải quyết mọi bất đồng nảy sinh nhằm loại bỏ tranh chấp mà không cần sự trợ giúp hoặc phán quyết của các bên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

đặc điểm đàm phán

 • Phương thức giải quyết tranh chấp này được thực hiện thông qua cơ chế nội bộ (cơ chế tự hòa giải), qua đó các bên xung đột gặp nhau để thảo luận và thống nhất giải quyết những bất đồng của mình. Nó được sinh ra mà không có sự hiện diện của bên thứ ba để giúp đỡ hoặc thông qua phán quyết.
 • Quá trình thương lượng giữa các bên cũng không tuân theo bất kỳ nguyên tắc pháp lý hoặc quy định mẫu nào của luật về thủ tục giải quyết tranh chấp.
 • việc thực hiện kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mỗi bên tranh chấp mà bên tranh chấp không có sự đồng ý của bên tranh chấp thì không có cơ chế pháp lý nào đảm bảo tuân thủ thoả thuận của các bên trong quá trình thương lượng?

hòa giải

hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba với tư cách là người hòa giải để giúp đỡ và thuyết phục các bên trong tranh chấp tìm kiếm các giải pháp để loại bỏ tranh chấp phát sinh.

đặc điểm dàn xếp

 • việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bằng hòa giải dựa vào sự hiện diện của bên thứ ba (do các bên tranh chấp lựa chọn) làm trung gian giúp các bên tìm ra giải pháp tối ưu để loại bỏ tranh chấp.
 • quá trình hòa giải của các bên tranh chấp không bị điều chỉnh bởi các quy định bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải.
 • kết quả hòa giải được thực hiện đầy đủ tùy thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp. các bên không có cơ chế pháp lý nào để đảm bảo việc tuân thủ các cam kết của các bên trong quá trình hòa giải.

cắt

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước do Tòa án thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ. , cứng rắn. các bản án thi hành án được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước.

đặc điểm của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bằng biện pháp tư pháp

 • toà án chỉ giải quyết các tranh chấp thương mại theo yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp thuộc thẩm quyền của toà án.
 • phán quyết của toà án đối với các bản án và quyết định thay mặt cho ý chí của quyền lực nhà nước và được bảo đảm áp dụng bằng mệnh lệnh của quyền lực nhà nước, thủ tục chặt chẽ thông qua hai cấp xét xử: sơ thẩm và phúc thẩm. hơn nữa, để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên theo thẩm quyền của mình, Tòa án có thể theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật.
 • các nghị quyết tố tụng có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định.

trọng tài thương mại

trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng cách đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên phải tôn trọng và tuân thủ.

đặc điểm của trọng tài thương mại

 • Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền của trọng tài.
 • giải quyết tranh chấp. tranh chấp thương mại là các trọng tài được tiến hành thông qua hội đồng trọng tài bao gồm một trọng tài viên độc lập hoặc một hội đồng gồm nhiều trọng tài viên.
 • giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài thương mại đảm bảo sự kết hợp của hai yếu tố: giải quyết và phán quyết.
 • Trọng tài là một cơ chế giải quyết tranh chấp đảm bảo tính bảo mật.
 • Phán quyết của trọng tài. là thẩm phán cuối cùng.

Nếu cần giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ cụ thể.

Related Articles

Back to top button