CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Theo quy định của pháp luật, tranh chấp đất đai có thể được giải quyết thông qua các bước sau: tự hòa giải, bắt buộc hòa giải ở cấp thị xã; yêu cầu UBND cấp huyện, tỉnh giải quyết; khởi kiện đến người có thẩm quyền. toà p>

1. Hòa giải tranh chấp đất đai :

1.1. Hòa giải hoặc Hòa giải tại chỗ

Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”. Theo đó, nhà nước khuyến khích các bên tự thương lượng hoặc thông qua hòa giải cơ bản, nhưng không bắt buộc các bên phải thương lượng, hòa giải và kết quả hòa giải là không bắt buộc.

1.2. Hòa giải bắt buộc ở cấp xã

Điều 202, khoản 2, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì nộp đơn đến ủy ban nhân dân thị trấn nơi có đất tranh chấp để hòa giải” . Theo quy định này, nếu hai bên tranh chấp không thể hòa giải được mà muốn giải quyết thì phải làm đơn đến ubnd cấp thị trấn để hòa giải. Đây là quy trình bắt buộc trước khi đưa tranh chấp ra tòa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tranh chấp phát sinh khi xác định ai là người có quyền sử dụng đất phải được hòa giải, thông qua hòa giải tranh chấp này không được coi là tranh chấp đất đai.

2. Yêu cầu học khu giải quyết vấn đề này

Theo quy định tại Điều 203 (2) Luật Đất đai năm 2013, nếu các bên không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì các bên chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai. phù hợp với các quy định sau:

p>

– Một bên có quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đến cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện, tỉnh – tranh chấp giữa gia đình và cá nhân được giải quyết ở cấp huyện). Nếu một trong các bên không đồng ý với cách giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Đoàn ĐBQH tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

– Khởi kiện ra tòa nơi có đất tranh chấp theo thủ tục dân sự.

3. Nộp đơn kiện lên tòa án nhân dân

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân về tranh chấp đất đai như sau:

– Tranh chấp đất đai mà các bên có một trong các giấy chứng nhận hoặc giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai;

– Tranh chấp tài sản liên quan đến đất đai (nhà ở, công trình xây dựng …);

– Tranh chấp đất đai mà các bên không có một trong các loại giấy chứng nhận hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.

======================

Công ty luật le ngo hoai phong

Phòng & amp; Văn phòng Luật sư Đối tác

Đã thêm : Tầng 6, Tòa nhà Thành Lợi, 249 nguyễn văn linh, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3822678 – 0905102425

Email: phongpartnerslaw@gmail.com

Trang web: https://phong-partners.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *