‘Quyền lực’ của ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ – Tuổi Trẻ Online

Hội đồng an ninh các quốc gia thống nhất (không có tổ chức) có tổng cộng 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực (uk, usa, nga, france, china) và 10 thành viên không thường trực do đại hội đồng bầu ra với thời hạn 2 năm. .

nhóm

5 thành viên thường trực (còn được gọi là “p5”), tất nhiên, có nhiều quyền lực hơn 10 thành viên còn lại, đáng chú ý nhất là quyền phủ quyết các dự thảo nghị quyết. do đó, trong một số trường hợp, khi ý kiến ​​của các thành viên trong nhóm p5 khác nhau, nếu một thành viên có quyền phủ quyết thì dự thảo nghị quyết sẽ không được thông qua.

Ví dụ: vào đầu tháng 3 năm 2019, khi Hoa Kỳ. uu. đề xuất một dự thảo nghị quyết thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Venezuela tổ chức “bầu cử tổng thống tự do và công bằng”, dự thảo nghị quyết này đã nhận được ít nhất 9 phiếu ủng hộ của hội đồng. . tuy nhiên, Nga và Trung Quốc sau đó đã sử dụng quyền phủ quyết của mình, “loại bỏ” dự thảo nghị quyết này.

5 quốc gia cuối cùng vừa được đại hội đồng un bầu làm thành viên không thường trực mới của hội đồng an ninh un là: estonia, quốc đảo thánh vincent và grenadines, niger, tunisia và việt nam. Vậy khi 5 thành viên mới này hoạt động cùng với 5 thành viên cũ, họ sẽ đóng vai trò gì trong hội đồng quản trị?

theo trang web của bộ ngoại giao nước cộng hòa ba lan, sau đây là chức năng của các thành viên không thường trực trong hoạt động của hội đồng an ninh un:

bản chất hạn chế của quyền phủ quyết

theo quy định của hiến chương quốc tế, quyền phủ quyết của các thành viên thường trực của hội đồng an ninh các quốc gia thống nhất không phải là tuyệt đối. bởi vì để thông qua một nghị quyết, trước hết nó phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 9/15 thành viên hội đồng, bất kể thành viên thường trực hay không thường trực đồng ý hay không đồng ý.

ngoài ra, với mỗi đề cử kết nạp thành viên mới, trước khi “vượt qua” p5, cũng cần phải có ít nhất 9/15 phiếu tán thành của ban thứ ba.

Hơn nữa, về mặt lý thuyết, quyền lực của các thành viên không thường trực được củng cố bởi cái gọi là “quyền phủ quyết tập thể”. do đó, nếu ít nhất bảy thành viên không thường trực của hội đồng biểu quyết nhất trí chống lại dự thảo nghị quyết, họ có thể chặn dự thảo nghị quyết, ngay cả khi dự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên thường trực.

chủ tịch hội đồng hàng tháng

Một cơ hội thuận lợi cho các thành viên không thường trực của hội đồng quản trị là giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị hàng tháng theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh của tất cả các thành viên.

Cùng với một loạt các lợi ích khác, chủ tịch hội đồng sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập lịch trình làm việc hàng tháng của hội đồng. Các thành viên giữ chức vụ này cũng được trao quyền lớn về các vấn đề tổ chức, bao gồm cả quyết định về thủ tục biểu quyết trong hội đồng để sửa đổi các nghị quyết.

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ giữ chức chủ tịch hội đồng trong một tháng cũng thường đề xuất nội dung của cái gọi là cuộc tranh luận chuyên đề. Đối với nhiều thành viên không thường trực, những cuộc tranh luận này là cơ hội để thu hút sự chú ý đến các vấn đề quan trọng đối với họ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh quốc tế.

các vấn đề khủng hoảng, ủy ban cấm vận

các hành động do hội đồng thực hiện liên quan đến các cuộc khủng hoảng toàn cầu nói chung sẽ do các thành viên thường trực khởi xướng. tuy nhiên, các thành viên không thường trực cũng có thể đóng một số vai trò nhất định về các vấn đề liên quan đến khu vực địa lý của họ.

Trong khi đó, các ủy ban trừng phạt và nhóm công tác của hội đồng, vốn thường bao gồm các thành viên không thường trực, có ảnh hưởng ngày càng lớn đến các quyết định của hội đồng.

p>

cơ hội xây dựng liên minh các quốc gia

Tầm quan trọng của các thành viên không thường trực tăng lên khi một nhóm lớn các thành viên không thường trực đồng ý về một mục trong chương trình làm việc của hội đồng.

Điều này thường xảy ra trong các tình huống có nhiều thành viên hội đồng quản trị đến từ cùng một tổ chức khu vực hoặc nhóm lợi ích. tầm quan trọng của các thành viên không thường trực cũng tăng lên trong các cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, đặc biệt là khi các thành viên thường trực không đồng ý.

bản chất nhất trí của một số quyết định trong baba

Một vấn đề nữa là trong quá trình làm việc, hội đồng thường phải đi đến thống nhất, không chỉ về văn bản pháp luật (nghị quyết), văn bản chính trị (tuyên ngôn), mà cả văn bản luật (nghị quyết) và văn bản chính trị. (các câu lệnh). vấn đề về tổ chức (chương trình làm việc của ban giám đốc trong 1 tháng được trao giải).

Các cuộc họp không chính thức về các vấn đề lớn cũng mang lại cho các thành viên không thường trực cơ hội vận động cho lợi ích của họ và nêu ra các vấn đề quan trọng đối với họ trong phạm vi các vấn đề này. văn bản được thảo luận.

Trong những năm gần đây, các thành viên không thường trực không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận về nội dung của các tài liệu mà còn bắt đầu đưa ra các đề xuất giải pháp.

Related Articles

Back to top button