Vượng Tướng Hưu Tù Tử của Ngũ hành – PHONG THỦY KỲ BÁCH

Tướng hưu tù binh ngũ hành là sự tương quan giữa các trạng thái giữa ngũ hành. những trạng thái đó là: Tôi sinh ra, tôi khắc, tôi khắc và tôi sinh ra. Tôi ở đây là một trong năm yếu tố cần xem xét.

Trong số các mối quan hệ này, bất kỳ hành động nào cũng có bốn tương tác với các hình thức khác. lại tùy theo âm dương chính mà những tác động đó có tác dụng khác nhau.

Vượng Tướng Hưu Tù Tử của Ngũ hành, một hành bất kỳ đều có bốn sự tác động qua lại với các hành khác. Lại tùy theo âm dương tiêu trưởng mà các sự tác động đó có ảnh hưởng khác nhau.

Tương sinh giữa Ngũ hành là một biến chuyển nối tiếp nhau không dứt. Một hành muốn sinh hành khác thì phải trong trạng thái động, nếu tĩnh thì không thể sinh được. Còn sinh mà tạo được kết quả hay không lại tùy thuộc vào vượng tướng. Nếu hưu tù dù sinh hành khác thì cũng không có kết quả. Tức không thể làm cho hành được sinh vượng lên.

tương sinh, tương khắc bất tận giữa ngũ hành với nhau. một hành động để sửa một hành động khác cũng phải ở trạng thái động, và ở trạng thái tĩnh là vô ích. tuy nhiên, nếu bạn muốn khắc người khác, bạn phải nói chung tức là có quyền lực. và việc ra tù sẽ không ảnh hưởng gì.

tướng quân giã từ tù tội ngũ hành theo bốn mùa

Ngũ hành phát triển mạnh theo thời gian của từng mùa trong năm. mỗi năm chia thành bốn mùa, mỗi mùa có ba tháng. phân chia các tháng theo thời tiết trong năm. thời tiết phụ thuộc vào sự chuyển động của mặt trời. phân phối khí cần căn cứ vào dương lịch hàng năm để biết thời tiết thay đổi vào ngày nào. ngũ hành thịnh suy mỗi tháng không thay đổi. ngũ hành thịnh suy theo ngày nên căn cứ vào can chi của ngày đó. ngày cũng phải dựa trên lịch hàng năm. can chi ngày không có chu kỳ nên không tính được. Ngày nay, người ta thường dùng lịch dương để tính số ngày vì số ngày không thay đổi.

người xưa phân định sự thịnh suy và suy vong của ngũ hành trong: suy thoái thịnh vượng chung. nhưng hưu tù chỉ trạng thái suy kiệt ngũ hành. thịnh vượng là phát huy hết năng lực hành động. thủ tướng là khi việc thực hành được người khác trợ giúp. ra khỏi tù là khi hành vi được ghi lại, hạn chế năng lực của họ.

quy tắc về thời tiết và 12 tháng trong năm

người loại bỏ năm yếu tố của 12 tháng như sau:

mùa xuân: tháng giêng (dần), tháng hai (ngọ), tháng ba (mậu tuất) thuộc mộc

mùa hạ: tháng 4 (con rắn), tháng 5 (con), tháng 6 (mùi): lửa.

mùa thu: tháng bảy (thân), tháng tám dậu), tháng chín (con chó): kim.

mùa đông: tháng 10 (lợn), tháng 1 (chuột), tháng 12 (sửu): thứ năm.

hành tinh trái đất thì khác, trái đất chỉ được tính trong 18 ngày tới của 4 tháng âm lịch là mùi, tuất, sửu.

tướng hưu phạm ngũ hành sẽ được tính như sau:

vd : Tháng Giêng, từng chút một, kỳ nghỉ xuân. dần dần vượng, ít vượng. vào tháng hai, vương miện của kiến, màn trập của thời kỳ kinh tế, vương miện của sự thịnh vượng. từng chút một, nàng so với tướng quân một bước, vì thế càng ngày càng kém thịnh.

trong hai tháng, họ thịnh vượng. lửa sinh ra làm tướng. các yếu tố khác như thổ (mộc khắc) phải chết, kim (hỏa khắc) phải tù, thủy (mộc sinh) rút.

đi đi, những con kiến. thì vượng, sửu, mùi vượng thì ít. Kim sinh thổ nên mộc chung không vượng, lại thừa hỏa, thủy thì tù. khí như trên. và tiếp tục như vậy cho các phần.

tuổi thọ của ngũ hành

Vòng đời bao gồm 12 giai đoạn, thể hiện chu kỳ phát triển của ngũ hành. đó là mang thai, cho con bú, trường thọ, mộc dục, quan mộc, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt.

Vượng Tướng Hưu Tù Tử của Ngũ hành - PHONG THỦY KỲ BÁCH

Thai: là giai đoạn hình thành khí của một hành

thời kỳ cho con bú: là thời kỳ được nuôi dưỡng (có thể hiểu là thai nhi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ)

cuộc sống vĩnh cửu: đó là giai đoạn bắt đầu, nó chỉ mới bắt đầu (mọi thứ nảy mầm, con người được sinh ra)

mộc mạc: đó là giai đoạn tắm rửa và già đi. giai đoạn này còn được gọi là lỗi và bảo trì.

Quan dai: đang là thời kỳ phát triển mạnh mẽ.

lâm sàng: đó là giai đoạn trưởng thành.

thịnh vượng: đó là giai đoạn phát triển mạnh nhất

suy tàn: là khoảng thời gian suy tàn sau khi ra hoa

bệnh: là giai đoạn của bệnh, bệnh lao

chết: là giai đoạn đã kết thúc (chết, đã tàn)

nghiêm trọng: nó là pha khí của một nguyên tố chết. nó không có lực tương hỗ trên các hành tinh khác

tuyệt vời: đó là sự kết thúc của chu kỳ tương tác giữa các yếu tố khác cho hành động đó.

phong thủy tuyệt vời

Related Articles

Back to top button