Xin giấy chuyển tuyến ở đâu? Chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế?

Hiện nay, việc điều trị bệnh theo bảo hiểm y tế được chia thành nhiều tuyến điều trị khác nhau, tương ứng với từng tuyến điều trị. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được giới thiệu phương pháp điều trị thích hợp do mong muốn của bác sĩ điều trị hoặc thực hành điều trị. Vậy, việc chuyển tuyến điều trị được quy định và thực hiện như thế nào? Các bài viết sau sẽ cung cấp thông tin giới thiệu điều trị Medicare.

Luật sư Tư vấn pháp luật qua Tổng đài Trực tuyến 24/7: 1900.6568

* Cơ sở pháp lý

– Thông tư số 43/2013 / tt-byt ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư số 14/2014 / tt-byt ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định các phương pháp chuyển tuyến khác nhau phải được sử dụng để chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Chuyển tuyến bảo hiểm y tế là gì?

Hiện nay, theo quy định số 43/2013 / tt-byt ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật chi tiết của hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hệ thống tuyến xử lý, chuyên môn, kỹ thuật bao gồm: tuyến Trung ương (tuyến 1); tuyến tỉnh, thị xã (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố (tuyến 3) và tuyến xã, huyện, thị xã. (Dòng 4) Dây).

Khi một người mắc bệnh, họ sẽ được điều trị tại bệnh viện tuyến chỉ định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do phải thay đổi bệnh nhân kịp thời trong quá trình điều trị thực tế, hoạt động này được gọi là chuyển tuyến.

Điều 4 Thông tư số 14/2014 / tt-byt do Bộ Y tế ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

– Chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên là chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo thứ tự sau: hàng 4 sang hàng 3, hàng 3 sang hàng 2, hàng 2 sang hàng 2 Hàng 1; hoặc bệnh nhân không chuyển theo thứ tự trên có thể chuyển từ cấp 4 sang cấp 2; từ hàng 4 sang hàng 1 hoặc từ hàng 3 sang hàng 1 mà không theo đúng thứ tự.

Xem Thêm: Quyền lợi Bảo hiểm Y tế khi Điều trị Nội trú và Ngoại trú

– Chuyển bệnh nhân từ tuyến trên xuống tuyến dưới, hiểu đơn giản là chuyển bệnh nhân từ tuyến 1 sang tuyến 2, từ tuyến 2 sang tuyến 3, …

– Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến, trường hợp này chỉ là chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ví dụ từ bệnh viện tuyến 1 của Bộ Y tế lên bệnh viện hạng đặc biệt (đây là tất cả các bệnh viện tuyến đầu).

2. Điều kiện giới thiệu bảo hiểm y tế

* Khi chuyển sang chế độ ngoại tuyến

Khi người bệnh mắc bệnh không phù hợp với chẩn đoán, điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh không phù hợp để chẩn đoán, điều trị thì hạng mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là được niêm yết, nhưng do điều kiện khách quan nên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị. Đây là tình trạng thường gặp khi bệnh viện trong quá trình điều trị nhận thấy bệnh nhân không thể điều trị được bệnh, thường là tình trạng bệnh nặng cần phải có trình độ và tay nghề cao hơn mới điều trị được. Chuyển khoản là bắt buộc.

Trường hợp chuyển tuyến không phải tuyến liền kề nghĩa là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không cung cấp dịch vụ kỹ thuật phù hợp theo danh mục kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu đủ điều kiện khám bệnh thì nâng cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới lên;

Người bệnh phải được tư vấn và hướng dẫn chuyển tuyến trước khi chuyển tuyến, trừ trường hợp người bệnh đang điều trị tại các phòng khám, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4.

* Khi được cấp trên và cấp dưới giới thiệu

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên xuống tuyến dưới. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này xác định bệnh nhân đã qua giai đoạn cấp cứu chẩn đoán và điều trị, xác định tình trạng bệnh nhân. Nếu bệnh tình thuyên giảm thì được tiếp tục điều trị ở tuyến dưới, nếu tuyến dưới có đủ điều kiện điều trị bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển người bệnh về tuyến dưới theo quy định. năng lực của bệnh viện.Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới và việc điều trị cho người bệnh.

Xem thêm: Tư vấn luật sư miễn phí về bảo hiểm y tế tuyến ngoài, tuyến chuyển, tuyến chéo

* Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến

Khi bệnh của người bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng do điều kiện khách quan, bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ tiêu chuẩn. Chẩn đoán và điều trị. Bệnh đi kèm trong trường hợp này là các bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến được chuyển đến. Nói một cách đơn giản, có thể bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện tim trung ương, bệnh nhân có thể được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa điều trị ung thư như bệnh viện K để có phương pháp điều trị phù hợp.

Ngoài ra, pháp luật quy định việc luân chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh để đảm bảo điều kiện tốt cho người bệnh. Có chuyển tuyến hay không là do sở y tế địa phương quyết định. Ví dụ, trường hợp bệnh nhân có địa chỉ cư trú và gia đình ở tỉnh Nam Định nhưng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì có thể xem xét chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị.

Đối với những điều trên và về tuyến đăng ký chính xác theo bảo hiểm y tế. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên thì coi như chuyển cầu vượt. Trong những trường hợp này, bệnh nhân hoặc người đại diện của bệnh nhân yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở vẫn giải quyết để bệnh nhân được chuyển đến khi cần thiết. Tuy nhiên, khi bệnh nhân được chuyển đi, nó ảnh hưởng đến cách bệnh nhân được điều trị theo Medicare, không phải trong trường hợp chuyển viện thích hợp.

3. Trình tự và thủ tục điều trị giới thiệu Medicare, nơi yêu cầu chuyển tuyến

Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc tuyến trên thì trước hết phải thông báo cho người bệnh và nêu rõ lý do chuyển tuyến. Người bệnh hiểu và thông cảm cho người đại diện theo pháp luật của những người này. Sau đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ ký giấy chuyển tuyến cho người bệnh.

Trong trường hợp cấp cứu, cơ sở khám bệnh liên hệ với cơ sở khám bệnh dự định chuyển người bệnh để thông báo chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh phải kiểm tra tổng thể tình trạng người bệnh trước khi chuyển tuyến; chuẩn bị phương tiện sơ cứu người bệnh trên đường đi để đảm bảo an toàn tính mạng người bệnh trong quá trình chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh phải nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh dự định chuyển đến, điển hình là người bệnh nặng thì người bệnh chuyển đến phải thông báo cụ thể cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở đó. mà cần có Yêu cầu hỗ trợ để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các bước điều trị cho bệnh nhân. phù hợp;

Sau khi có quyết định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bàn giao hồ sơ chuyển cơ sở khám bệnh cho người đi cùng hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. và cơ sở điều trị. Bệnh nhân dự kiến ​​sẽ được chuyển đến;

Xem thêm: Tính hợp lệ của giấy giới thiệu bệnh viện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh được chuyển đến có trách nhiệm bàn giao người bệnh và giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh được chuyển đến. Thông thường, các bệnh viện sẽ chuẩn bị các phương tiện như ô tô, xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân, đồng thời có thể kèm theo bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hộ lý,… cũng như các thiết bị y tế, thuốc men cần thiết để đối phó với diễn biến bệnh lý của bệnh nhân trong giai đoạn chuyển tiếp.

Về nơi để nhận được giới thiệu? Nơi yêu cầu chuyển tuyến sau đó là nơi bệnh nhân được điều trị. Người bệnh hoặc người đại diện hoặc người giám hộ của người bệnh giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giấy chuyển tuyến thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư số 14/2014 / TT-byt và do người được ủy quyền là người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký; người đứng đầu chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được ủy quyền. chữ ký cá nhân hoặc nhân viên trực.

Related Articles

Back to top button