Xin giấy xác nhận Chứng minh nhân dân cũ ở đâu? Thủ tục?

Nước ta hiện đã chuyển sang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Vì vậy, một số người có nhu cầu xin cấp lại CMND (cmnd) cũ cần có những thủ tục cụ thể. Để bảo vệ quyền lợi và được cấp giấy chứng nhận, người dân cần làm thủ tục hành chính theo quy định. Trong phần sau, chúng tôi sẽ đề cập đến một số tình huống trong đó các yêu cầu xác nhận cmnd cũ được thực hiện và quy trình để làm như vậy. Theo nhu cầu thực tế, xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và cấp chứng chỉ.

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 66/2015 / tt-bca của Bộ Công an;

– thông tư 41/2019 / tt-bca Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2015 / tt-bca;

– Thông tư số 66/2015 / tt-bca quy định các biểu mẫu dùng để cấp, quản lý Thẻ Căn cước công dân, Hồ sơ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Yêu cầu về ứng dụng chứng chỉ Cmnd:

Đạt được chứng chỉ là điều kiện cần thiết để bảo vệ lợi ích của công dân. Điều 13 khoản 2 Thông tư số 66/2015 / tt-bca ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công an quy định cụ thể về các biểu mẫu dùng trong cấp, quản lý Căn cước công dân, Hồ sơ căn cước công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số được chỉ định:

Người phụ trách đơn vị tiếp nhận hồ sơ giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ký vào Giấy xác nhận số thẻ Căn cước công dân …”

Vì vậy, yêu cầu của công dân được thực thi theo quy định của pháp luật. Cũng như làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý cụ thể. Trường hợp cần cấp giấy chứng minh số Chứng minh nhân dân thì người phụ trách cơ quan Công an đã làm thủ tục cấp Căn cước công dân lần trước cấp Chứng minh nhân dân. mã số. Dữ liệu được lưu trữ sau đó sẽ được sử dụng để so sánh với thông tin cá nhân. Nếu các điều kiện được đáp ứng, một chứng chỉ cmnd sẽ được cấp.

Xem thêm: Số ID kiểu máy mới nhất 2022

Tất cả các cơ quan được phép phát hành, thay đổi và cấp lại cccds đều lưu trữ thông tin công dân trong hệ thống. Đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý công dân. Vì vậy, đây cũng là những cơ quan thanh tra cấp giấy chứng nhận cho công dân khi có nhu cầu.

2. Thuật ngữ tiếng Anh?

Vui lòng đăng ký xác nhận thẻ ID cũ.

3. Quy trình xác nhận giấy tờ tùy thân để tái xuất ngoại tỉnh:

Đối tượng thực thi:

9 người có CMND đã thay đổi hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số đó, địa điểm di dời chưa cấp thẻ căn cước công dân. Tức là người đó không được cấp, chuyển đổi sang cccd 12-bit. Việc thay đổi thông tin về cmnd buộc họ phải làm lại cmnd mới. Nhưng điều này không còn phổ biến hiện nay, vì nhà nước đang thúc đẩy mọi công dân chuyển đổi sang cccd 12-bit.

Trình tự, Thủ tục:

Bước 1: Đối với những công dân nộp đơn xin xác minh số 2, hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

– sổ tài khoản;

– lệnh cũ;

Xem thêm: Xác nhận ID và Căn cước công dân là cùng một người

– Chứng minh số cmnd theo mẫu (điền trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ). Tài liệu này được lấy tại nơi được cơ quan cấp phép.

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại cơ quan Công an cấp tỉnh hoặc Công an tỉnh, thị xã, thành phố nơi có hồ sơ. chuyển đến. Đây là địa danh mới, cũng được thay đổi và ghi trong cmnd mới. Do đó, quyền lực cũng được thực hiện trong việc quản lý trật tự xã hội.

Bước 3: Trường hợp Đủ điều kiện: Cấp ID cho Công dân. Được thực thi khi dữ liệu được cập nhật trong quản lý dân cư cho khu vực.

Trường hợp thắc mắc trong hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân không có hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân cũ. Nhà của công dân phải được điều phối và liên hệ để biết thông tin. Bằng văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố nơi công dân chuyển đến, kiểm tra hồ sơ căn cước công dân và kê khai, chỉ lấy bản chụp và các thủ tục theo quy định làm căn cứ xác nhận số CMND.

Sau khi có thông tin dữ liệu, cấp giấy chứng nhận cho công dân theo quy định.

Cơ quan điều hành:

Phòng QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh hoặc Công an tỉnh, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký hộ khẩu. Công dân có thể đến trụ sở cơ quan gần nhất. Có nhiều lựa chọn thông qua nó, cũng như giúp công dân đáp ứng các yêu cầu của họ dễ dàng hơn.

Thời gian Quyết định:

Xem chi tiết: Tôi có thể lấy bằng chứng về số ID ở đâu?

+ Đủ điều kiện: Cấp ngay giấy chứng nhận số cmnd cho công dân. Thực hiện khi có thông tin liên quan.

+ Trường hợp cần xác minh thông tin: Theo văn bản trả lời xác minh của cơ quan tra cứu nơi công dân chuyển đến cấp CMND cho công dân. Những công việc này phải được đảm bảo trong một khoảng thời gian cụ thể. Viết phiếu hẹn và cho công dân đến trả kết quả đúng hẹn để lấy hồ sơ.

Phí: Không tính phí.

4. Xác nhận số cmnd khi thẻ cccd được phát hành:

Đối tượng thực thi:

Người đã có chứng minh nhân dân nhưng không có giấy tờ tùy thân hoặc bị mất giấy tờ tùy thân. Khi có cccd 12 bit nhưng vẫn cần xác nhận cmnd để thực thi chương trình liên quan.

Trình tự, Thủ tục:

Bước 1: Các tài liệu mà công dân sẽ cần chuẩn bị bao gồm:

– Thẻ Căn cước công dân;

Xem thêm: Quy trình chứng minh số ID là gì?

– cmnd có 12 chữ số bị cắt góc (nếu có);

– cmnd 9 chữ số cắt góc (nếu có).

Nếu trước đó công dân đã thực hiện cmnd 9 số, cmnd 12 số thì đây là các giấy tờ, tài liệu liên quan. Quản lý thống nhất sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định nhu cầu và giải quyết các vấn đề cho công dân.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn tại một trong các văn phòng sau:

+ Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện.

+ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

+ Trung tâm Tiếp công dân Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Mọi thứ được xác định trong thẩm quyền của lực lượng cảnh sát. Các cơ quan này chịu trách nhiệm xuất bản cccds và quản lý thông tin và dữ liệu liên quan của công dân.

Xem thêm: Quy trình xác minh số ID

Bước 3: Nhận kết quả tại địa điểm nộp hồ sơ.

Kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, nếu đã cấp thẻ căn cước công dân mà chưa làm thủ tục cấp thẻ căn cước hoặc mất thẻ căn cước thì thủ tục đề nghị cấp lại thẻ căn cước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu, bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận số định danh cmnd (mẫu cc13 ban hành kèm theo thông tư số 41/2019 / tt-bca);

– Bản sao Thẻ Căn cước công dân;

– Bản sao cmnd 9 bit, nếu có.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn tại một trong các văn phòng sau:

+ Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện.

Xem thêm: Quyền cấp số ID cho công dân

+ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

+ Trung tâm Tiếp công dân Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Cơ quan cấp chứng chỉ vẫn được quy định như mô tả ở trên. Công dân phải xuất trình CMND gốc để đối chiếu.

Bước 3: Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nhằm xác định thông tin đã nhận để giải quyết công việc, cũng như có những điều chỉnh định hướng và hoàn thiện hồ sơ. Thực hiện trong phạm vi mục đích và đảm bảo nhu cầu của công dân.

Cơ quan điều hành:

– Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện;

-Công an tỉnh Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH;

– Trung tâm Tiếp công dân Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Xem thêm: Bằng chứng về số ID được cấp ở đâu?

Thời gian Quyết định:

+ Không quá 07 ngày làm việc.

+ trong vòng 20 ngày làm việc đối với khu vực miền núi, biên giới và hải đảo.

+ Tối đa 15 ngày làm việc cho các khu vực còn lại.

Phí: Không tính phí.

5. Xác nhận số cmd khi phát hành thẻ cccd:

Đối tượng thực thi:

Những người đã được cấp ID 9 chữ số sẽ cần có ID công dân. Trong khi chờ cấp thẻ, họ đưa ra yêu cầu xác nhận lệnh đang sử dụng.

Kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, tất cả các chứng minh thư 9 số đều được chuyển thành thẻ căn cước công dân và sẽ được cấp giấy chứng minh số chứng minh nhân dân. Hiển thị các thông tin liên quan đến lưu trữ cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước. Số cmnd được xác định riêng cho từng cá nhân trong hoạt động quản lý quốc gia.

Xem thêm: Xác nhận số ID sau khi phát hành

Trình tự, Thủ tục:

Bước 1:

Mang theo sổ tài khoản của bạn.

Điền vào Tờ khai Quốc tịch và viết “Có” trong Phần 22.

Yêu cầu của công dân: Xác nhận số ID.

Thể hiện nhu cầu của bạn dưới dạng cmnd xác nhận yêu cầu. Sau đó, thực hiện yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn tại một trong các địa điểm sau:

Đây là những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho công dân:

<3

+ Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện.

+ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

+ Trung tâm Tiếp công dân Quốc gia của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Công dân có thể đáp ứng nhu cầu của họ tại một trong ba nơi làm việc này. Đây là các cơ quan quản lý thông tin cá nhân của công dân trong hoạt động của Bộ Công an.

Điền vào Mẫu Thu thập Thông tin Quốc tịch c02. Đây là một yêu cầu của hoạt động quản lý của Nhà quản trị. Ghi lại và phản ánh nhu cầu của mọi người đang được giải quyết như thế nào.

Công dân sẽ nhận được giấy hẹn đến trao thẻ Căn cước công dân.

Bước 3: Quay lại “Bằng chứng về Số ID” vào thời gian được ghi trên giấy hẹn.

Thời gian Quyết định:

Xem thêm: Yêu cầu cấp chứng chỉ số ID

– Không quá 07 ngày làm việc đối với các hoạt động tại trung tâm và khu vực.

– 20 ngày làm việc đối với miền núi, biên giới, hải đảo. Bên cạnh việc giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính thực tế thì việc đảm bảo thời gian thực hiện cũng rất cần thiết.

– Không quá 15 ngày làm việc đối với khu vực còn lại.

Phí: Không tính phí.

Related Articles

Back to top button