ACBSP là gì mà được nhiều trường Đại học trên thế giới chen chân kiểm định?

ACBSP là gì mà được nhiều trường Đại học trên thế giới “chen chân” kiểm định?

Kiểm tra acbsp là gì?

Ngày nay, trong các trường đại học, điều cần thiết là đảm bảo chất lượng giáo dục. Thông qua kiểm định chất lượng, các trường đại học hướng tới việc tinh chỉnh và nâng cao chất lượng dạy và học để tăng thêm giá trị cho giáo dục.

acbsp (hội đồng công nhận cho các trường và chương trình kinh doanh) là hội đồng công nhận cho các trường và chương trình kinh doanh (chúng tôi). theo dr. rajesh khajuria, giám đốc acbsp khu vực 10, là cơ quan kiểm định lớn nhất thế giới về các chương trình kinh doanh, được công nhận bởi chea, usa. uu.

Do đó, acbsp công nhận các chương trình / bằng cấp liên quan đến kinh doanh trong cả hệ thống đào tạo đại học và sau đại học. đây là hiệp hội công nhận được thành lập để đáp ứng nhu cầu về các tiêu chuẩn công nhận mới hơn, so với chương trình aacsb đã có từ trước.

Hiện tại, acbsp có số lượng thành viên là các trường học trải dài trên 60 quốc gia, 1.200 chi nhánh với 13.000 giáo viên đang hoạt động.

6 tiêu chuẩn kiểm tra acbsp

theo dr. dam son toi, phó giám đốc trung tâm đào tạo tiên tiến chất lượng cao và pohe (trường đại học kinh tế quốc dân), có 6 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn accbsp, usa. uu.

Bộ tiêu chuẩn này có 6 tiêu chuẩn với 27 tiêu chí cấp độ 1 và 61 tiêu chí cấp độ 2. Từ khả năng lãnh đạo đến hoạch định chiến lược, chủ yếu hướng đến học sinh.

p>

Do đó, 6 tiêu chuẩn bao gồm:

– tiêu chuẩn 1 về khả năng lãnh đạo, gắn liền với 2 tiêu chí: xây dựng, thực hiện và cải tiến liên tục các chương trình, quy trình trong trường để đáp ứng các tiêu chuẩn acbsp; trách nhiệm với xã hội.

– tiêu chuẩn 2 về hoạch định chiến lược, gắn liền với 2 tiêu chí: quy trình hoạch định chiến lược; thực hiện chiến lược.

– tiêu chuẩn 3 về sinh viên và các bên liên quan, gắn liền với 8 tiêu chí: xác định mục tiêu tuyển sinh; phương pháp nghiên cứu thị trường; Định kỳ xem xét và cập nhật các phương pháp thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên và các bên liên quan; sử dụng thông tin khảo sát; thu hút và giữ chân sinh viên; cơ chế phản hồi; hệ thống đánh giá sự hài lòng của sinh viên và các bên liên quan; phát triển một hệ thống bảng cho tiêu chuẩn 3.

– tiêu chuẩn 4 về đo lường và phân tích tiêu chuẩn sản xuất và khả năng của học sinh, tương ứng với 4 tiêu chí: tổ chức đánh giá tiêu chuẩn sản xuất; phân tích xu hướng đầu ra chuẩn; so sánh kết quả đánh giá tiêu chuẩn xuất cảnh; sử dụng kết quả đánh giá đầu ra tiêu chuẩn.

– Tiêu chuẩn 5 về đội ngũ cán bộ, giáo viên, tương ứng với 8 tiêu chuẩn mức 1 và 33 tiêu chuẩn mức 2. gồm: kế hoạch cán bộ; phương pháp quản lý nguồn nhân lực; trình độ và khối lượng giảng dạy của giáo viên; quy mô giảng viên và phân công công việc; đánh giá người hướng dẫn; các thủ tục và chính sách trong quản lý và phát triển khoa; các hoạt động học tập và nghề nghiệp.

– Tiêu chuẩn 6 về tổ chức đào tạo, gồm 3 tiêu chí ở mức 1 và 16 tiêu chuẩn ở mức 2, bao gồm: tạo chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo; quản lý các quy trình hỗ trợ sinh viên; quản lý học sinh.

ACBSP là gì mà được nhiều trường Đại học trên thế giới “chen chân” kiểm định?

Ngoài việc thực hiện các chương trình kiểm định cho các cơ sở quốc gia, bằng cách thực hiện song song các kiểm định quốc tế, uy tín của hệ thống giáo dục đại học của nước ta càng được nâng cao. qua đó từng bước đưa các hoạt động xúc tiến chất lượng đi vào nề nếp, nâng tầm giáo dục Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng giáo dục, năm 2016, Đại học FPT chính thức trở thành thành viên của ACBSP. Năm 2019, trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá về quản trị kinh doanh và đã được hội đồng quản trị thông qua. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, một đoàn chuyên gia acbsp đã đến đánh giá các cơ sở của Hoa Lạc (Hà Nội). Nhờ đó, chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học FPT đã được Hội đồng Kiểm định Chương trình và Trường Kinh doanh ACBSP chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Related Articles

Back to top button