Accountability là gì, có khác biệt gì với responsibility? | CareerLink.vn

Trách nhiệm giải trình là gì? Nó là một khái niệm dùng để chỉ trách nhiệm giải trình và là một trong những thuật ngữ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ thực thi pháp luật và công vụ cho đến kinh tế, kinh doanh và tài chính.

Trách nhiệm giải trình được sử dụng khi một cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện một chức năng hoặc công việc cụ thể.

Điều này có nghĩa là cá nhân, bộ phận hoặc tổ chức có trách nhiệm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể một cách chính xác và giải thích vấn đề với cá nhân, bộ phận hoặc tổ chức có liên quan. Hiểu đúng bản chất của vấn đề.

Họ sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc diễn giải. Các bên khác sẽ được đánh giá theo các nhiệm vụ đã hoàn thành và bên chịu trách nhiệm sẽ được khen thưởng và trừng phạt theo việc hoàn thành nhiệm vụ.

Trách nhiệm giải trình là khả năng của một cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất hoặc kết quả của một hoạt động cụ thể

Ví dụ về trách nhiệm giải trình

Để hiểu rõ hơn trách nhiệm giải trình là gì, hãy xem ví dụ sau.

Kế toán chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo tài chính của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, báo cáo tài chính có thể bị thao túng vì lợi ích cá nhân. Đây là lý do tại sao báo cáo tài chính phải được lập bởi các kế toán viên độc lập bên ngoài.

Kiểm toán viên độc lập có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm để phát hiện bất kỳ lỗ hổng nào trong báo cáo tài chính. Công ty đại chúng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Họ cũng cần có mặt trong ủy ban kiểm toán với tư cách là một phần của hội đồng quản trị để giám sát và minh bạch.

Các đặc điểm quan trọng của trách nhiệm giải trình là gì?

Trách nhiệm giải trình bao gồm ba phần:

Khuyến mại

Một cá nhân, bộ phận hoặc tổ chức đưa ra quyết định về trách nhiệm giải trình phải báo cáo công khai quyết định đó. Bản thuyết minh phải nêu rõ mục đích về mặt thực hiện nhiệm vụ và làm rõ vấn đề. Việc giải quyết vấn đề cần phải được đặt lên hàng đầu trong công việc đang tiến hành.

<3

Trách nhiệm

Trách nhiệm giải trình là bắt buộc đối với các cá nhân và bộ phận để thực hiện trách nhiệm giải trình. Nếu các bên cho rằng việc giải thích là không hợp lý, người giải thích có thể bị cách chức, sao nhãng nhiệm vụ hoặc thậm chí chịu các ràng buộc pháp lý.

Ví dụ khi lên báo cáo tài chính, kế toán nói: Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình, như vậy sẽ bị hiểu là khai man và kế toán phải chịu trách nhiệm và chịu phạt.

Hậu quả của trách nhiệm giải trình

Thực hành trách nhiệm giải trình có thể có những hậu quả tích cực hoặc tiêu cực. Nếu không giải quyết thì hậu quả là tất yếu, trong báo cáo phải giải trình hướng giải quyết hậu quả và trách nhiệm của các bên liên quan.

Các thuật ngữ trách nhiệm giải trình và trách nhiệm giải trình thường được coi là đồng nghĩa và được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng thực sự có ý nghĩa rất khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa trách nhiệm và trách nhiệm giải trình để đánh giá ai phù hợp với vị trí nào trong cơ cấu văn phòng và/hoặc khi làm rõ trách nhiệm đối với một dự án nhất định.

Sự khác biệt giữa trách nhiệm và trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm tại nơi làm việc?

– Trách nhiệm thực chất là nghĩa vụ phải thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

– Nó có thể được chia sẻ trong một nhóm – nhiều người có thể chịu trách nhiệm đạt được một kết quả cụ thể bằng cách thực hiện cùng một nhiệm vụ hoặc có các nhiệm vụ khác nhau để đạt được mục tiêu.

– Trách nhiệm không giao cho ai. Người ta phải chọn để có nghĩa vụ với một cái gì đó.

– Nó tập trung vào đơn vị công việc bao gồm: ai có vai trò gì, yêu cầu gì và phải làm gì để thành công.

Trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc là gì?

Trách nhiệm giải trình theo nghĩa đen là khả năng và/hoặc nghĩa vụ báo cáo (hoặc giải thích) các sự kiện, nhiệm vụ và kinh nghiệm.

– Chỉ nên giao trách nhiệm cho một nhiệm vụ, quy trình, dịch vụ… cụ thể cho một người.

– Nếu nhiều người cùng chịu trách nhiệm về kết quả của một nhiệm vụ, sẽ có nguy cơ cao hơn là mỗi người sẽ cho rằng người kia phải chịu trách nhiệm, dẫn đến việc không ai phải chịu trách nhiệm.

– Nhiệm vụ nên được giao dựa trên kỹ năng và khả năng của từng cá nhân.

– Mặc dù trách nhiệm là nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, nhưng trách nhiệm giải trình là điều xảy ra sau khi một tình huống xảy ra.

– Đây là kết quả của cách một người phản ứng và làm chủ nhiệm vụ.

– Chịu trách nhiệm thường có nghĩa là người đó phải gánh chịu hậu quả nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng – đôi khi, trách nhiệm giải trình cũng xảy ra khi “người phụ trách” thông báo rằng các mục tiêu đã không đạt được.

Bằng cách xem xét thế nào là trách nhiệm và trách nhiệm, bạn sẽ thấy rằng chúng rất giống nhau nhưng cũng có những điểm khác biệt chính. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt để đảm bảo giao đúng người (và số lượng) cho các nhiệm vụ cụ thể và để hiểu ai chịu trách nhiệm về việc gì và ai sẽ chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ đó. kết quả nhất định.

Pha lê

Related Articles

Back to top button