Phương Pháp Ahp Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Phương Pháp Ahp (Analytic Hierarchy Process)

AHP là viết tắt của Analytic Hierarchy Process (AHP), là một quy trình phân tích cấp bậc được phát triển bởi Giáo sư Thomas L. Satie 1980.

Bạn đang xem: phương pháp ahp là gì

Cách tiếp cận này giúp người ra quyết định lựa chọn phương án phù hợp nhất dựa trên việc xác định và xếp hạng các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến vấn đề đang bàn. Giúp giảm thiểu rủi ro khi đưa ra quyết định thực hiện. Áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống.

Trong nông nghiệp, phương pháp này có thể được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức độ phù hợp của cây trồng ở một vùng hoặc khu vực địa lý cụ thể. Các tiêu chí liên quan đến thể trạng cây trồng (loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, độ dốc, lượng mưa, khả năng tưới, nhiệt độ… và nhiều yếu tố khác) được đưa ra để so sánh. được so sánh với nhau, từ đó phân phối các yếu tố quyết định tầm quan trọng của sự thích ứng. Kết hợp các công cụ gis để giúp những người ra quyết định xác định các vùng và khu vực địa lý đáp ứng các yếu tố thích ứng phân cấp nêu trên.

Nói chung, phương pháp ahp để đánh giá sức khỏe của cây bao gồm 4 bước cơ bản:

Bước 1: Xác định các yếu tố liên quan và thiết lập mức độ quan trọng

26 Xác định các yếu tố liên quan đến sự thích nghi của thực vật

Phân loại tầm quan trọng tương đối của một yếu tố nhất định.

Bước 2:Xếp hạng và so sánh các yếu tố

Các so sánh theo cặp được đưa ra để xác định tầm quan trọng tương đối của từng yếu tố. Trong cách tiếp cận này, so sánh dựa trên các câu hỏi như: “yếu tố a quan trọng hơn yếu tố b bao nhiêu lần”, “yếu tố c quan trọng hơn yếu tố b bao nhiêu lần”. Phản hồi cho những so sánh này được thu thập dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia và điểm số được xác định theo Bảng 1.

Bảng 1.Thang tầm quan trọng tương đối

Kết quả cuối cùng phát triển thành một ma trận so sánh. Ma trận này được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố.

Bảng 2. Ma trận các yếu tố dựa trên ý kiến ​​chuyên gia

a1: là điểm chuyên gia khi so sánh giữa yếu tố loại đất với thành phần cơ giới.

a2: là điểm chuyên gia khi so sánh giữa yếu tố loại đất với yếu tố chiều dày lớp đất.

Xem thêm: Hán Việt này tên thật là gì? Tìm từ: thực Áº·t Tên thật của Han Yue là gì

….

an: là điểm chuyên gia khi so sánh hệ số loại đất với hệ số n.

Trong ma trận này, mỗi phần tử đại diện cho một cặp, với các tử số ở trên và dưới đường chéo có giá trị đối diện. Bước này nhằm xác định xem yếu tố này gấp bao nhiêu lần so với yếu tố khác.

Bước thứ ba: tính giá trị trọng số

Tổng hợp dữ liệu mức độ ưu tiên để có được giá trị mức độ ưu tiên chung bằng cách:

– tính tổng từng cột trong một ma trận

– Trọng số được xác định bằng cách chia từng giá trị cho tổng của cột tương ứng. Sau đó tính giá trị trung bình của mỗi hàng, giá trị này là trọng số tiêu chuẩn (aver(wa1-wan); aver(wb1-wbn), …).

Bước 4: Kiểm tra tính nhất quán của so sánh theo cặp

Trong kỹ thuật ahp, tỷ lệ nhất quán (cr) cần được xem xét, cr thể hiện sự nhất quán và đồng thuận của các ý kiến ​​chuyên gia trong quá trình thảo luận.

Nếu cr ≤ 0,1 (10%) thì kết quả chấp nhận được vì nhận định của chuyên gia tương đối nhất quán. Mặt khác, nếu cr > 0,1 đánh giá này không nhất quán, thì đánh giá đó hơi độc đoán và đang chờ đánh giá và xem xét thêm.

Công thức tính tỷ lệ nhất quán (cr)

Ở đâu:

ci là chỉ số nhất quán

– ci= (λmax – n)/(n – 1);

n: số yếu tố (tiêu chuẩn)

max: So sánh các giá trị riêng của ma trận

– ri là một chỉ số ngẫu nhiên. ri được xác định theo bảng dưới đây

Theo saty, 2008

– Biểu đồ bước thực hiện theo phương pháp ahp

Sau khi cân nhắc từng yếu tố, hãy sử dụng công cụ gis để đánh giá quy hoạch thích ứng cho một khu vực cụ thể bằng cách xếp chồng các bản đồ thành phần.

* Một số chủ đề áp dụng phương pháp saaỨng dụng trong nghiên cứu:

Một. Nông nghiệp

Theo huynh van van, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2009, đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá đa tiêu chí đất phù hợp cây trồng là trường hợp nghiên cứu tại xã Hương Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế”.” Xác định tác động sử dụng phương pháp AHP Tập hợp các yếu tố trọng số cho tiềm năng thích hợp đất của cây ăn quả có múi Theo Trần Mỹ Duyên, Nguyễn Duy Liêm, Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2016, đề tài “đánh giá thích nghi đất cho cây công nghiệp lâu năm tỉnh Kon Tum”, sử dụng phương pháp AHP Phân tích mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của các loại cây trồng. Ngành cao su và cà phê. Theo Võ Văn Hào, 2009, luận văn thạc sĩ “Ứng dụng ahp và gis để đánh giá và xác định khả năng thích ứng. Người kuin tỉnh dak lak” xác định trọng số các yếu tố thích nghi của thông 2 lá như sau: loại đất (0,335); độ dốc (0,179); độ cao (0,273); độ dày tầng đất (0,109) và lượng mưa (0,104). .cacia La Cajuput có các trọng số như nhau: Loại đất (0,399); Độ dốc (0,209); Độ cao (0,196); Độ dày của đất (0,131) và Lượng mưa (0,065). Đánh giá tiềm năng đất đai của cây mắc ca huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông” đã tính toán xây dựng bản đồ thích nghi của cây mắc ca. Đề xuất vùng trồng mắc ca phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường huyện Tuy Đức. Lựa chọn loại cây trồng đường phố Hà Nội” đưa ra 15 tiêu chí lựa chọn loài cây trồng đường phố Hà Nội và sử dụng ahp để xác định trọng số theo Nguyễn Hồng Tịnh, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đông Nam Bộ, Đại học Cần Thơ, 2014, đề tài “Ứng dụng ahp và gis trong phân loại và trình bày về thành tựu kinh tế của nông dân trồng lúa tỉnh An Giang “Sử dụng phương pháp ahp để đánh giá 9 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất lúa là giá lúa, năng suất, chi phí làm đất, chi phí giống, chi phí phân bón, chi phí thuốc bảo vệ thực vật, chi phí bơm nước, công lao động chi phí và chi phí lao động. lao động gia đình.

b. Các lĩnh vực khác

Theo Nguyễn Huy Anh và cộng sự, 2014, đề tài “Ứng dụng gis và viễn thám đánh giá nguy cơ trượt lở đất vùng gò đồi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” sử dụng phương pháp ahp để lựa chọn các thành phần nồng độ của từng nhân tố quyết định sự xuất hiện và phát triển của nhân tố quá trình trượt lở đất. Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi đến từ Đại học Nông lâm TP.HCM cho rằng, trọng số của từng tham số thành phần cấu thành tham số tổng hợp đặc trưng cho nguy cơ trượt lở đất, có ý nghĩa quyết định. tầm quan trọng. Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, luận án “Phân vùng rủi ro lũ lụt lưu vực sông Võ Gia tỉnh Quảng Nam bằng ứng dụng công nghệ và thuật toán GIS”. Toán học AHP” đã phát triển cấu trúc lưu vực phân cấp của các yếu tố ảnh hưởng đến lũ lụt ở lưu vực sông Wujia.

Related Articles

Back to top button