Word Chương-7: Cạnh tranh hoàn hảo – Môn Kinh tế vi mô – Chương 7 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO – StuDocu

Chương 7

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

(Thị trường cạnh tranh hoàn hảo)

Nhóm điều hành: Blue Sky

Thành viên: le thi ngoc minh

Quá khứ

tran le thanh truc

Nguyen Thiguo

Nguyễn Thị Thương Anh

Loại thị trường:

Cấu trúc thị trường: Được chia theo số lượng người mua và người bán trên thị trường; vững chắc

Sản phẩm cho thấy một thị trường cạnh tranh hoàn hảo

● Thị trường bán cạnh tranh (cạnh tranh độc quyền)

● thị trường độc quyền bán độc quyền (độc quyền cạnh tranh) thị trường độc quyền

Tôi. Tổng quan về thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

1. Định nghĩa: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó có vô số người mua và người bán, các sản phẩm trên thị trường là tương tự nhau (đồng nhất, có thể thay thế cho nhau) và không có thị trường các rào cản. Vào hoặc ra khỏi một lĩnh vực công nghiệp, chẳng hạn như:

o Chợ Cà phê Buôn Ma Thuột

Chợ bán nông sản, phế liệu, …

2. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

● Số lượng người bán: nhiều

● Các sản phẩm có thể thay thế cho nhau (đồng nhất): các sản phẩm từ người bán trên thị trường

Sân chơi hoàn hảo giống nhau, không có sự khác biệt. Sản phẩm từ công ty này và công ty khác là những sản phẩm thay thế hoàn hảo

● Không có rào cản đối với việc tiếp cận thị trường: tiếp cận thị trường tự do ● Thông tin hoàn hảo: người mua và người bán biết giá cả, chất lượng và nơi bán,

Thời gian

● Sản phẩm tiêu biểu: Nông nghiệp ● Doanh nghiệp rất nhỏ cạnh tranh hoàn hảo so với thị trường, không ảnh hưởng đến giá cả

và khối lượng thị trường (được xác định bởi quy luật cung và cầu)

🠀 Công ty cạnh tranh chịu giá thị trường (pe)

ii. Đường cầu d và đường doanh thu cận biên mr của đối thủ cạnh tranh

Không hoàn hảo:

1. Khái niệm về đường cầu của công ty cạnh tranh hoàn hảo:

  • Đường cầu thị trường: là đường biểu diễn nhu cầu của tất cả những người mua trên thị trường

Nhưng áp dụng cho tất cả các nhãn hiệu sản phẩm. Đường cầu thị trường là đường cầu dốc xuống.

  • Đường cầu của một công ty cạnh tranh hoàn hảo là một đường thể hiện nhu cầu về sản phẩm của một công ty từ tất cả những người mua trên thị trường. Đường cầu của công ty cthh

là một đường nằm ngang-> trả lời câu hỏi: Tại một mức giá nhất định, tất cả người mua trên thị trường quyết định mua bao nhiêu sản phẩm của chính công ty.

2. Mối quan hệ giữa đường cầu của công ty cận biên d và đường doanh thu cận biên mr

Hình ảnh hoàn hảo

Biểu đồ sau đây minh họa mối quan hệ giữa đường cầu thị trường và công ty. Giá cân bằng được xác định bởi cung và cầu thị trường:

1. Xác định các điều kiện tối đa hóa lợi nhuận của một công ty cạnh tranh hoàn hảo

Đối với một công ty cthh, không phải mọi mức sản lượng mr = mc, một công ty cthh đều sẽ tối đa hóa lợi nhuận. Khi mc có độ dốc dương hoặc đang tăng, công ty tối đa hóa lợi nhuận tại điểm mà đường doanh thu biên cắt chi phí biên. Trên hình chúng ta có thể thấy điểm a

Dựa trên phương trình mr = mc, chúng ta có thể xác định q * (sản lượng tối đa hóa lợi nhuận). Lợi nhuận xem xét q *

π (q¿) = giá trị kho bạc = tr-tc = p.q¿ -đánh bắt. q¿

1. ¿ q¿ . (p − atc) Xét giá thị trường p> atcmin Khi giá thị trường p> atcmin ta có thể xác định rằng mức sản lượng của thị trường trên là q * Thu nhập của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo là: tr = p × q¿ = sope q¿ Tổng chi phí kinh doanh:

tc = atc × q¿

→ π = tr-tc = sope q¿ -soab q¿ = sabep & gt; 0 2. Tối đa hóa lợi nhuận cho dn cthh khi giá thị trường p> atc min

Vậy lợi nhuận doanh nghiệp thu được (khi giá thị trường p0> atcmin) dương hoặc doanh nghiệp có lãi tức là doanh nghiệp có lãi kinh tế dương

2. Xem giá thị trường p = atcmin

Khi giá thị trường là p = atcmin, chúng ta có thể xác định rằng mức sản lượng thị trường là q * Thu nhập của một công ty cạnh tranh hoàn hảo là: tr = p × q¿ = sope q¿

Tổng chi phí của doanh nghiệp là: tc = atc × q¿ = sope q¿ → π = tr − tc = 0

Doanh nghiệp không kiếm được lợi nhuận hoặc doanh nghiệp hòa vốn. Điểm e là điểm hòa vốn tại đó giá thị trường p = atcmin ⇒ ph / vốn = atcmin. Atcmin nào khi atc = mc. Do đó, công ty hòa vốn ngay cả khi giá thị trường là p = atcmin.

3. Tối đa hóa lợi nhuận dn cthh theo giá thị trường p = atcmin

Nếu không sản xuất, doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí cố định (tfc) → lỗ chi phí cố định

Nếu sản xuất: trả chi phí cố định

= & gt; Công việc kinh doanh tiếp tục sản xuất

3. Xem xét giá thị trường avcmin <p 0 <atcmin Khi giá thị trường avcmin <p 0 <atcmin, chúng ta có thể xác định rằng sản lượng của thị trường là q *. Doanh thu của một công ty cạnh tranh hoàn hảo là: tr = p × q¿ = sope q¿ Tổng chi phí của công ty là: tc = atc × q¿ = soab q¿ → π = tr − tc = sope q¿ −soab q¿

¿¿ -sabep

0

Vì vậy, nếu giá thị trường của avcmin <p 0 <atcmin, doanh nghiệp sẽ thua lỗ

4. Tối đa hóa lợi nhuận dn cthh theo giá thị trường avcmin <p 0 <atcmin

Nếu ngừng sản xuất, công ty không có doanh thu và chi phí bằng chi phí cố định

→ mất tất cả các chi phí cố định

mr = mc = pe

1. Trường hợp 1: Nếu pe < atcmin : Doanh nghiệp sẽ thoát khỏi thị trường vì doanh thu không thể thanh toán. Nguồn chi phí cơ hội sử dụng lao động Bắt buộc

2. Trường hợp 2: Nếu pe > atcmin : doanh nghiệp tiếp tục sản xuất

3. Trường hợp 3: Nếu pe = atcmin : Kinh doanh hòa vốn

⇨Trong ngắn hạn, các công ty sẽ gia nhập và rời khỏi ngành khi lợi nhuận kinh tế khả quan

Các ngành có lợi nhuận kinh tế âm

4. Việc gia nhập thị trường cạnh tranh hoàn hảo ảnh hưởng đến việc tối đa hóa lợi nhuận của q uỹ cạnh tranh

Một. Doanh nghiệp có lợi nhuận kinh tế dương Doanh nghiệp mới gia nhập ngành sẽ tăng cung, cung dịch chuyển sang phải, từ s sang s 1, pe giảm xuống pe 1, lúc này các hãng muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giảm sản lượng từ q * xuống q

b. Công ty thua lỗ Công ty sẽ rời bỏ ngành trong một thời gian dài, do đó cung giảm, đường cung dịch chuyển sang trái, từ s sang s 1, pe tăng lên pe 1 , bây giờ công ty muốn tối đa hóa lợi nhuận Lợi nhuận cần phải tăng sản lượng từ q * lên q

c. Một công ty không có lợi nhuận (lợi nhuận thông thường) ở trạng thái cân bằng dài hạn (công ty sẽ sản xuất với chi phí thấp nhất có thể, không lãng phí)

Related Articles

Back to top button