Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa?

Trên thế giới, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc sẽ có bản sắc văn hóa riêng, hình thành nên nét đặc trưng của mỗi dân tộc. Văn hóa dân tộc là niềm tự hào và là món ăn tinh thần của người dân cả nước. Vậy bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc?

1. Bản sắc văn hóa dân tộc là gì?

Theo tâm lý học xã hội, xã hội học và nhân học, bản sắc là cách một cá nhân nhận thức: bản thân, người khác, hoặc một nhóm xã hội. Nói cách khác, bản sắc là đặc điểm riêng biệt của một người hoặc một nhóm người thuộc một nhánh hoặc nhóm xã hội cụ thể.

Peter Weinreich, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Ulster, cho biết: “Bản sắc của một cá nhân là tổng các quyết định của từng cá nhân, và theo cách này, cách một cá nhân xác định bản thân trong thời điểm này tiếp tục cách một cá nhân xác định bản thân trong thời điểm giải quyết. cái tôi trong quá khứ cũng truyền cảm hứng cho quá trình giải quyết cái tôi trong tương lai. ”

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là thuật ngữ dùng để chỉ những sắc thái, nét thẩm mỹ và những đặc điểm riêng biệt, phân biệt với các quốc gia còn lại trên thế giới. Bản sắc văn hóa dân tộc là gốc của văn hóa Việt Nam. Văn hóa, cội nguồn không thể trộn lẫn với những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là nét đặc sắc tạo nên sắc thái, bản lĩnh và dấu ấn riêng có thể phân biệt dân tộc này với dân tộc khác.

Bản sắc Văn hóa Quốc gia là n Bản sắc Văn hóa Quốc gia bằng tiếng Anh.

Bản sắc văn hóa về cơ bản là bản chất, màu sắc, sắc thái, đặc trưng nhất của sự vật, hiện tượng. Bản sắc văn hóa là đặc trưng của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa thể hiện những đặc điểm riêng mà chúng có thể được so sánh và phân biệt với các bản sắc văn hóa khác. Bản sắc văn hóa là một phần nhỏ của văn hóa rộng lớn hơn của một địa điểm, khu vực hoặc thậm chí một quốc gia. Bản sắc văn hóa là nét đẹp trong văn hóa, cái tinh túy chỉ có ở vùng, miền, dân tộc đó, là nét văn hóa đặc sắc nhất trong một nền văn hóa chung, nhắc đến là nhớ ngay. , hoặc một cuộc đua nhất định.

Bản sắc văn hóa là bản chất của quá trình phát triển lịch sử của dân tộc. Do con người tạo ra, nó thể hiện những nét độc đáo của một dân tộc, đồng thời có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, một địa danh nào đó.

2. Biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc:

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam rất phong phú với 54 dân tộc anh em, phong tục tập quán, ngôn ngữ, tín ngưỡng, tư tưởng, tôn giáo khác nhau.

Cụ thể, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thể hiện ở ba cấp độ cấu trúc khác nhau sau:

Xem thêm: Dân tộc Jing là gì? Có bao nhiêu họ? Đặc điểm của người Kinh?

Biểu thức 1

Thể hiện qua bản chất của văn hóa, cách nhìn nhận của con người về cảnh quan và yếu tố con người. Biểu hiện này ở cấp độ thấp nhất của cấu trúc bản sắc văn hóa.

Biểu thức 2

Thể hiện qua cách nghĩ, lối sống, lý tưởng và thẩm mỹ của con người. Biểu hiện này nằm giữa cấu trúc bản sắc văn hóa.

Biểu thức 3

Thể hiện qua phong tục, ngôn ngữ, trang phục, nghi lễ đặc trưng, ​​kiến ​​trúc, ca dao, tục ngữ, kho tàng văn học nghệ thuật … Đây là biểu hiện ở cấp độ cao nhất trong cấu trúc văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa.

Ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc?

– Bản sắc văn hóa dân tộc là cội nguồn của nền văn hóa đặc trưng dân tộc lâu đời.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây là gì?

– Bản sắc văn hóa dân tộc luôn trường tồn, trường tồn và không thay đổi theo thời gian.

– Bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho một quốc gia và tạo nên những đặc điểm về nhiều mặt như tín ngưỡng, tính cách dân tộc, phong tục tập quán, tính cách, v.v.

– Bản sắc văn hóa dân tộc là tài sản quý giá mà quốc gia cần bảo vệ.

– Bản sắc văn hóa dân tộc là biểu hiện đa dạng, phong phú.

3. Những nét cơ bản của bản sắc dân tộc Việt Nam:

Ngoài việc tìm hiểu bản sắc văn hóa n khái niệm về chủ nghĩa dân tộc là gì, chúng tôi muốn cung cấp thêm thông tin về các đặc trưng của tiếng Việt bản sắc dân tộc Như sau:

– Bản sắc dân tộc Việt Nam thể hiện đặc trưng của nền văn hóa. Từ lâu nó đã là cội nguồn hình thành nên nền văn hóa, từ đó ngày càng phát triển tạo thành nét riêng biệt cho đến tận bây giờ.

– Bản sắc văn hóa dân tộc bền vững theo thời gian. Thời thế đã đổi thay nhưng văn hóa dân tộc Việt Nam vẫn sẽ được lưu giữ, không khác gì bản sắc văn hóa dân tộc nguyên thủy.

– Những đặc điểm cơ bản có thể nhận thấy ngoài bản sắc văn hóa dân tộc là tôn kính, thờ cúng tổ tiên, tôn trọng mọi giá trị của cộng đồng và gia đình, nghề thủ công, mỹ nghệ, công sức của con người …

Xem thêm: Nền tảng, sự hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam

– Ở Việt Nam, cộng đồng 54 dân tộc anh em có bề dày văn hóa các dân tộc với nhiều sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng, tư tưởng và tôn giáo khác nhau.

– Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển theo đặc điểm, điều kiện lịch sử, điều kiện tự nhiên, môi trường sống, hệ thống chính trị và sự giao lưu với các dân tộc khác và nền văn hóa của mỗi dân tộc.

– Hàng nghìn năm lịch sử đã chứng minh rằng bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam được bảo tồn tốt đẹp là nhờ sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần đùm bọc của mỗi dân tộc. Việt Nam.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là hành động, việc làm mà mọi người cùng thực hiện để bảo vệ, gìn giữ những nét đặc sắc, của cải và tâm hồn dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm. Là máu của dân tộc Việt Nam.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm cần thiết, quan trọng để vận dụng và phát triển lâu dài, là cách tốt nhất để cả dân tộc hành động bảo vệ hệ giá trị văn hóa đã hình thành trong lịch sử.

4. Một số yếu tố của bản sắc văn hóa dân tộc:

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị vật chất và tinh thần tiêu biểu, ngắn gọn và bền vững nhất, là sắc thái nguyên bản, độc đáo của mỗi dân tộc, không thể nhầm lẫn giữa dân tộc này với dân tộc khác.

Văn hóa mang tính dân tộc do nó được sáng tạo, bảo tồn và kế thừa trong cộng đồng các dân tộc với những điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử cụ thể; sau quá trình phát triển, thăng hoa và thử thách của thời gian, các đặc trưng dân tộc in sâu vào các sáng tạo văn hóa; dần dần kết tụ và định hình, hình thành bản sắc văn hóa dân tộc. Nó tạo nên bản lĩnh, bản lĩnh và sức sống của một dân tộc, từ đó nó hình thành và hoàn thiện ý thức, ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Các yếu tố này cùng nhau gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với nhau và tạo nên vị thế và quyền lực của nhà nước.

Sự hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc phụ thuộc vào đặc điểm dân tộc, điều kiện lịch sử, tự nhiên, môi trường sống, hệ thống chính trị và sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Nói đến văn hóa là nói đến những con người đã tạo ra nó. Bản sắc văn hóa cũng là bản sắc văn hóa của quốc gia đó.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, một khi hệ tư tưởng tiến bộ được vận dụng đúng đắn, kết hợp với giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thì mới phát huy được sức mạnh của dân tộc và thời đại. Giai cấp và dân tộc không thể tách rời: hệ tư tưởng trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của nhà nước. Ngược lại, khi hệ tư tưởng phản động, lạc hậu, sử dụng không đúng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thì ngay lập tức sẽ gây ra sự sụp đổ khó lường.

Bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử mà bản thân nó thay đổi theo thời gian, vì vậy bản sắc văn hóa luôn vận động, ổn định, bền vững nhưng không tĩnh tại. Tuy nhiên, các chặng đường vận động và phát triển của bản sắc văn hóa phức tạp hơn nhiều so với các lĩnh vực kinh tế và chính trị. Không nhất thiết phải đi trên một đường thẳng, cũng không phải văn hóa thời đại sau luôn cao hơn thời đại trước, có một số yếu tố văn hóa cổ xưa mà văn minh ngày nay không thể vượt qua. Bản sắc văn hoá dân tộc cũng vận động, biến đổi theo trình độ dân trí và qua giao lưu văn hoá thời đại, nhưng sự vận động và thích ứng cũng xoay quanh cội nguồn và quay về cội nguồn. Trải qua hàng trăm năm dân tộc bị áp bức, bóc lột, nô dịch, khủng bố, tuy trình độ còn lạc hậu nhưng họ vẫn kiên trì vươn lên trong thời đại văn minh công nghệ thông tin để chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn và bản sắc văn hóa của thế giới.

Bản sắc văn hóa của một dân tộc đã được các triều đại kế tiếp nhau rèn giũa và học hỏi, giống như những dòng phù sa tích tụ những gì tinh túy nhất, giữ cho dân tộc trường tồn mãi mãi. Các quốc gia ngày nay đều tập trung nghiên cứu các di sản văn hóa của dân tộc mình, nhận thấy nếu không phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thì tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới sẽ bị mai một do sự lai tạp văn hóa.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng văn hóa dân tộc còn nhiều yếu tố bảo thủ, làm cho văn hóa dân tộc đi ngược lại quá khứ và khó thích ứng với văn hóa dân tộc với thời đại mới. Chủ nghĩa bảo thủ có mặt tích cực, nó tạo ra khả năng tự vệ và là rào cản hữu hiệu đối với sự xâm lăng văn hóa, nhưng chủ nghĩa bảo thủ dẫn đến việc loại trừ các yếu tố văn hóa hiện đại tích cực. ảnh hưởng.

Kết luận: Chỉ khi đứng vững trên quan điểm phủ định của phép biện chứng, chúng ta mới có thể kế thừa có chọn lọc, loại bỏ những nhân tố lạc hậu, bổ sung những nhân tố mới tiến bộ, thích ứng với sự phát triển của cuộc sống. Yếu tố hiện đại không chỉ giúp văn hóa truyền thống thích ứng với sự phát triển, mà còn đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc phải đứng vững, chấp nhận yếu tố hiện đại, bổ sung yếu tố hiện đại và trở thành yếu tố văn hóa truyền thống.

Related Articles

Back to top button