Cách phân biệt và xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu – Cách Nhận Biết

– Bazơ là một chất khi hòa tan trong nước sẽ phân ly thành các ion oh- khi điện phân. Theo lý thuyết của Bronsted, bazơ là những chất có thể chấp nhận proton (chấp nhận h +).

axit và bazoBazo là gì?

-cơ sở bao gồm:

+ oxit và hiđroxit kim loại (trừ oxit và hiđroxit lưỡng tính: al2o3, al (oh) 3, zno, zn (oh) 2…).

axit-bazơ + anion không còn h có thể bị tách thành ion h + (co32-, ch3coo-, s2-, so32-, c6h5o-…).

+ nh3 và các amin: c6h5nh2, ch3nh2…

xem thêm: balo học sinh giảm giá 50% siêu đẹp tại đây.

Làm thế nào để phân biệt và xác định bazơ mạnh và yếu?

a) so sánh cơ sở định tính

– quy tắc ngón tay cái: khả năng chấp nhận h + càng cao thì độ cơ bản càng mạnh.

– với oxit, hiđroxit của các kim loại cùng chu kì: tính bazơ giảm dần từ trái sang phải.

naoh & gt; mg (ồ) 2 & gt; al (oh) 3 và na2o & gt; mgo & gt; al2o3

– với các nguyên tố thuộc cùng nhóm a: tính bazơ của oxit, hiđroxit tăng dần từ trên xuống dưới.

lioh & lt; không & lt; ko & lt; cây

– với amin và amoniac: gốc r đẩy electron, làm tăng tính bazơ, trong khi gốc r hút electron làm giảm tính bazơ.

(c6h5) 3n & lt; (c6h5) 2nh & lt; c6h5nh2 & lt; nh3 & lt; ch3nh2 & lt; (ch3) 2nh

– trong phản ứng bazơ mạnh, nó thay thế bazơ yếu khỏi muối.

– axit càng mạnh thì bazơ liên hợp càng yếu và ngược lại.

b) so sánh định lượng về độ cơ bản của cơ sở

– đối với bazơ b trong nước, phương trình phân ly là:

b + h2o ↔ hb + oh- chúng ta có hằng số phân ly bazơ kb.

– kb chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. giá trị kb càng lớn thì bazơ càng mạnh.

iii. lưỡng tính

– Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân ly thành axit hoặc bazơ theo thuyết điện li. Theo lý thuyết của Bronsted, chất lưỡng tính là những chất có thể tặng một proton h + hoặc nhận một h + proton.

– các chất lưỡng tính bao gồm:

+ h2o, oxit và hydroxit lưỡng tính (zno, zn (oh) 2, al2o3, al (oh) 3, cr2o3, cr (oh) 3…)

+ axit amin, muối amoni của axit hữu cơ (r (cooh) x (nh2) y, rcoonh4…)

+ anion gốc axit yếu vẫn có khả năng tách h + (hco3-, hs-, hso3‑, h2po4-, hpo42-…)

iv. trung lập

– là những chất không thể hiến tặng và nhận proton (h +).

– các chất trung tính bao gồm:

+ cation bazơ mạnh: k +, na +, ca2 +, ba2 +.

+ anion của một axit mạnh không còn là h: cl-, so42-, br-, i-, no3-…

v. sự kết hợp của các ion

– các dấu hiệu của axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính thông qua sự kết hợp của các ion như sau:

• Các gốc axit của axit mạnh (cl-, no3-, so42-,…) và các gốc axit của bazơ mạnh (na +, k +, ba2 +, ca2 +) được coi là trung tính.

• gốc axit của axit yếu (clo-, no2-, so32 -, …) được coi là bazơ.

• Các gốc bazơ của bazơ yếu (nh4 +, al (h2o) 3+) và các gốc axit (với h phân ly thành h +) của axit mạnh được coi là có tính axit.

• gốc axit (với h phân ly thành h +) của axit yếu: chất lưỡng tính.

hãy chia sẻ nó nếu bạn thấy thú vị!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *