Chuyên mục
Tranh

Vai trò và loại hình Cạnh tranh của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường – Trường Doanh nhân Top Olympia

khái niệm kinh doanh cạnh tranh

Thuật ngữ “ cạnh tranh ” có nguồn gốc từ tiếng Latinh và nghĩa chính của nó là sự đấu tranh, cạnh tranh và thi đua giữa các đối tượng có cùng chất lượng, cùng loại và cùng giá trị để xác lập một giá trị cụ thể. lợi thế, lợi thế và mục tiêu. Trong hình thức cạnh tranh thị trường, mối quan hệ cạnh tranh xảy ra giữa hai tác nhân cung (nhóm người bán) cũng như tác nhân cầu (nhóm người mua), cả hai nhóm cạnh tranh với nhau vì họ gắn liền với thị trường. giá thị trường.

xem thêm các khái niệm về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh

Lý do của bất kỳ cuộc cạnh tranh nào là để đạt được lợi thế, nhiều lợi ích hơn về lợi nhuận, về tiếp thị thị trường mục tiêu, về nguồn cung, về công nghệ, về khách hàng tiềm năng … Chính vì lý do này mà các chủ thể thương mại dựa vào vào vị trí và thế mạnh của mình để lựa chọn các phương pháp và công cụ cạnh tranh phù hợp.

Vai trò và loại hình Cạnh tranh của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Sức mạnh cạnh tranh của các công ty là cường độ của các yếu tố sản xuất trong mối quan hệ so sánh của các công ty. Năng lực cạnh tranh không phù hợp với quy mô của công ty và không được đo lường bằng các yếu tố cạnh tranh cổ điển mà phải đặt trong mối quan hệ với thị trường cạnh tranh, môi trường cạnh tranh, do đó chúng ta có thể có một khái niệm chung:

“Năng lực cạnh tranh trong kinh doanh của một công ty là tổng hợp các yếu tố nhằm xác lập một vị thế so sánh tương đối tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững, ổn định của công ty trong mối quan hệ so sánh với một tập hợp các đối thủ cạnh tranh cùng loại. thị trường và môi trường trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm định giá cụ thể ”

vai trò của cạnh tranh giữa các công ty

cho các công ty

 • cạnh tranh buộc các công ty phải tối ưu hóa các yếu tố đầu vào sản xuất kinh doanh, đổi mới và khám phá triệt để.
 • cạnh tranh buộc các công ty phải không ngừng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nắm bắt thông tin kịp thời.
 • Cạnh tranh quy định vị trí của công ty trên thị trường thông qua những lợi thế mà công ty có được so với đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, cạnh tranh cũng là yếu tố làm tăng hoặc giảm uy tín của công ty trên thị trường.

cho người tiêu dùng

– cạnh tranh mang đến cho người tiêu dùng ngày càng nhiều loại hàng hoá, thoả mãn ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng. Không chỉ vậy, cạnh tranh còn mang lại cho người tiêu dùng sự thỏa mãn hơn về nhu cầu.

đối với nền kinh tế quốc dân

 • cạnh tranh là môi trường, là động lực thúc đẩy sự phát triển bình đẳng của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
 • cạnh tranh là điều kiện quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, là điều kiện khoa học và tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất ngày càng cao và sự hiện đại hóa nền kinh tế – xã hội.
 • cạnh tranh góp phần xóa bỏ các tổ chức độc quyền phi lý, xóa bỏ bất bình đẳng thương mại.

  Tuy nhiên, không phải tất cả các khía cạnh của cuộc thi đều tích cực mà bạn cũng phải thừa nhận những khía cạnh tiêu cực như:

   có xu hướng dẫn đến độc quyền.
  • cạnh tranh mạnh mẽ làm suy yếu ngành.

  các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  Chúng tôi có thể phân biệt bốn cấp độ cạnh tranh dựa trên mức độ thay thế sản phẩm:

  cạnh tranh thương hiệu

  Một công ty có thể coi các công ty khác bán các sản phẩm và dịch vụ tương tự cho cùng một khách hàng với mức giá tương tự như giá của đối thủ cạnh tranh.

  cạnh tranh trong ngành

  Một công ty có thể xem xét rộng hơn tất cả các công ty sản xuất cùng loại hoặc cùng loại sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh của mình.

  cạnh tranh để sử dụng

  Các công ty có thể nhìn bao quát hơn về tất cả các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ tương tự như các đối thủ cạnh tranh của họ.

  Để cụ thể hơn, chúng ta có thể phân biệt năm loại cấu trúc ngành dựa trên số lượng nhà cung cấp và các sản phẩm đồng nhất hoặc rất khác nhau như sau:

  + độc quyền hoàn toàn : Độc quyền hoàn toàn tồn tại khi chỉ có một công ty cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định ở một quốc gia hoặc khu vực nhất định.

  <3<3

  + cạnh tranh độc quyền : bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh có khả năng tạo sự khác biệt hoàn toàn hoặc một phần (ví dụ: nhà hàng, khách sạn)…). ​​

  + cạnh tranh hoàn hảo : bao gồm nhiều đối thủ cung cấp cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ (ví dụ: thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa …). p>

  mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác

  Trong cơ chế thị trường, các công ty muốn tồn tại và phát triển bền vững không thể duy trì một biện pháp cạnh tranh cứng nhắc. các mối quan hệ tốt là tài sản quý giá của một doanh nghiệp. Do sự thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải có những điều chỉnh phù hợp với những biến động đó nhằm hạn chế tối đa điểm yếu và phát huy tối đa điểm mạnh của mình để chủ động làm chủ trong kinh doanh, khai thác các cơ hội trên thị trường. >

  linh hoạt và mềm dẻo trong việc hoạch định các chính sách thương mại là phẩm chất cần thiết của các nhà quản lý giỏi. Có thể ở một thời điểm nhất định các công ty cạnh tranh với cường độ rất gay gắt, có lúc được lỗ, có lúc tồn tại nhưng lúc khác do những biến động nhất định của môi trường kinh doanh, các công ty liên kết, hợp tác với nhau để khai thác một cơ hội nhất định. kinh doanh hoặc để phòng vệ trước những rủi ro môi trường nhất định.

  (theo voer)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.