Chào hàng cạnh tranh là gì? Các hình thức chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh là gì? Các hình thức chào hàng cạnh tranh

Ưu đãi cạnh tranh là gì? Ưu đãi cạnh tranh (hình minh họa)

1. Chào hàng cạnh tranh là gì?

Theo Chương 2, Phần 1 của Đạo luật Đấu thầu, các hình thức đấu thầu bao gồm:

– Đấu thầu rộng rãi;

– đấu giá giới hạn;

– Nhà thầu được chỉ định;

– Đề nghị cạnh tranh;

– Mua sắm trực tuyến;

– Tự làm;

– lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trong những trường hợp đặc biệt;

– Tham gia thực hiện cộng đồng.

Chào hàng cạnh tranh vì vậy là một trong những hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng.

2. Điều kiện ưu đãi cạnh tranh

Điều 23 (2) của Luật Đấu thầu và Đấu thầu quy định rằng nếu đáp ứng các điều kiện sau thì có thể nộp hồ sơ dự thầu:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Có ngân sách được phê duyệt như đã chỉ định;

– Nguồn vốn đã được phân bổ theo yêu cầu của Lịch trình thực hiện gói thầu.

3. Ưu đãi cạnh tranh

Theo Điều 23 Luật Đấu thầu và Điều 57 Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp, chào hàng cạnh tranh có thể được thực hiện theo một trong hai hình thức:

Báo giá cạnh tranh theo quy trình thông thường đối với gói thầu có giá trị đến 5 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng và đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa tổng hợp, có quy cách tiêu chuẩn và chất lượng tương đương;

+ Gói thầu lắp đặt xây dựng đơn giản với thiết kế bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt.

Báo giá cạnh tranh cho các quy trình ngắn Áp dụng cho:

(1) Gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng và thuộc một trong các nội dung sau:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng và đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa tổng hợp, có quy cách tiêu chuẩn và chất lượng tương đương;

+ Gói thầu lắp đặt xây dựng đơn giản với thiết kế bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt.

(2) Gói thầu có giá trị gói thầu không quá 1 tỷ đồng thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa tổng hợp, có quy cách tiêu chuẩn và chất lượng tương đương;

+ Gói thầu lắp đặt xây dựng đơn giản với thiết kế bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt.

(3) Gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Như ngày mai

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button