Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST Demo

Mã khung thực thể

Đầu tiên là gì? ?

 • Tóm lại, Code First giúp bạn xây dựng cấu trúc dữ liệu từ các lớp mô hình (hoặc lớp nghiệp vụ/miền).
 • entity framework code-first sẽ giúp bạn vượt qua tất cả các giai đoạn khác, từ tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, truy vấn dữ liệu, v.v. Nếu cấu trúc lớp thay đổi, thì entity framework code-first cũng có thể giúp bạn chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu tương ứng một cách nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt là không làm mất dữ liệu cũ.
 • 2.1. Chuẩn bị

  • Visual Studio 2012 -> 2019
  • máy chủ sql
  • Entity Framework -> Open Package Manager Console Window -> Install Package EntityFramework
  • Ở đây mình sẽ tạo một cơ sở dữ liệu riêng để các bạn dễ theo dõi.
  • 2.2. đi

   Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu

   • Tôi sẽ tạo một cơ sở dữ liệu tên là bookmanager với 2 bảng được liên kết với nhau để lấy dữ liệu từ 2 bảng.
   • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

     Bảng

    • danh mục sẽ chứa thông tin về thể loại của cuốn sách.
    • bảng sách sẽ chứa thông tin về sách (tên sách, ảnh, ngày tạo, blabla…)
    • Khóa ngoại liên kết categoryid với bảng category cho tên sách.
     • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo
     • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo
     • Dữ liệu của 2 bảng như trên

      Bước 2: Tạo dự án

      • Tôi sẽ tạo một dự án asp.net mvc có tên là bookmanager.
      • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

       Bước 3: Tạo mô hình

       • Nhấp chuột phải vào mô hình -> Thêm -> Mục mới -> Duyệt phần Dữ liệu và chọn ado.net.
       • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

        • Chọn mã trước
        • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

         • Nhập tên máy chủ và chọn tên cơ sở dữ liệu
         • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

          • Đồng thời kiểm tra tất cả các biểu mẫu -> xong
          • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

           Bước 4: Tạo bộ điều khiển

           • Nhấp chuột phải vào thư mục bộ điều khiển -> Thêm -> Bộ điều khiển -> bộ điều khiển mvc 5 có chế độ xem, sử dụng Entity Framework.
           • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

            • Chọn lớp mô hình làm bảng trong cơ sở dữ liệu tương ứng với mô hình bạn muốn tạo, và tôi sẽ tạo bảng loại sách.
            • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

             • Làm tương tự với mô hình cuốn sách
             • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

              • Sau khi tạo bộ điều khiển, bạn sẽ thấy sẽ có các tệp .cshtml tương ứng với các thao tác thêm, xóa, sửa đổi và kiểm tra trong các khung nhìn.
              • Sử dụng ASP .NET MVC CODE FIRST + Demo

               Bước 5: Tùy chỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *