Regulatory Compliance Is The Best Investment of 21st Century

Chúng ta thường nghe thấy thuật ngữ tuân thủ quy định liên quan đến các dịch vụ tài chính. Các chủ ngân hàng đã bị phạt vì không tuân thủ. Việc không tuân thủ một số luật, chẳng hạn như fcpa của Hoa Kỳ hoặc chỉ thị chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu, có thể dẫn đến các hình phạt tài chính đáng kể.

Chỉ trong ba năm kể từ khi thành lập, các cơ quan châu Âu đã thu được hơn 163 tỷ € tiền phạt từ các doanh nghiệp.

Tuân thủ là gì?

Nói chung, quy định đề cập đến việc thông qua một bộ luật để hướng dẫn các hoạt động, trong khi tuân thủ có nghĩa là tuân theo các quy tắc như luật, tiêu chuẩn, chính sách, v.v. Do đó, tuân thủ mô tả những gì các hiệp hội cố gắng đạt được để đảm bảo họ hiểu và tìm cách đồng ý về các luật, chiến lược và hướng dẫn quan trọng. Có các hình phạt pháp lý, bao gồm cả tiền phạt liên bang, nếu vi phạm các quy tắc. Tuân thủ quy định và pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính.

Các yêu cầu tuân thủ là gì?

Các yêu cầu quy định khác nhau tùy theo quốc gia. Luật đất đai được áp dụng ở mọi quốc gia. Các vấn đề nảy sinh khi bất kỳ nhân viên nào vi phạm một sự cố đơn lẻ của một hoặc nhiều quy trình hoặc thủ tục theo yêu cầu của quy tắc. Vì vậy, đào tạo liên tục được coi là chìa khóa để thành công về mặt chức năng.

Các đơn đăng ký theo thẩm quyền có các văn phòng ngân hàng chồng chéo ở các khu vực khác nhau làm tăng thêm sự phức tạp của các yêu cầu quy định. Việc tuân thủ đối với các tổ chức tài chính trở nên khó khăn. Nhận thức được sự cần thiết của một cấu trúc pháp lý thống nhất trong toàn khu vực, EU đã thực hiện 20 quy định.

regtechtimes đã tạo một phần riêng về tuân thủ quy định quốc tế, nơi bạn có thể nhận thông tin về tất cả các quy định chính của Châu Âu ở một nơi. Một số ví dụ về tuân thủ quy định bao gồm Chỉ thị chống rửa tiền (amld), fatca, emir, mifid, v.v.

Những thách thức chính đối với việc tuân thủ quy định là gì?

Sự phổ biến của các vụ bê bối AML đặc biệt đáng ngạc nhiên vì số tiền khổng lồ mà các công ty chi cho các nỗ lực tuân thủ — các chương trình đào tạo, đường dây nóng và các hoạt động khác được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm luật và quy định của AML. Một tổ chức tài chính đa quốc gia chi hàng triệu đô la hàng năm cho việc tuân thủ. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá này đều đánh giá thấp chi phí thực sự của việc tuân thủ, vì đào tạo và các hoạt động tuân thủ khác tiêu tốn hàng nghìn thời gian quý báu của nhân viên mỗi năm.

Tuy nhiên, khi việc tuân thủ được đưa vào khuôn khổ quản lý rủi ro, thì đó có thể là khoản đầu tư tốt nhất. Một khoản đầu tư tuân thủ được coi là khoản đầu tư tốt nhất vì nó có thể tiết kiệm hàng triệu đô la tiền phạt và khi được đưa vào khuôn khổ quản lý rủi ro, nó đảm bảo hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Điều này là do báo cáo theo quy định là một nỗ lực thứ cấp yêu cầu xử lý thủ công việc làm giàu dữ liệu, dòng dõi và báo cáo.

Thông thường, toàn bộ quy trình phức tạp và đầy thách thức do thiếu ngân sách cho các cải tiến công nghệ cấp doanh nghiệp lớn hoặc hệ thống báo cáo. Ngoài những tính toán rủi ro phức tạp này, quy mô của các yêu cầu pháp lý là một thách thức.

aml challenge

Rửa tiền đặt ra một thách thức to lớn đối với các tổ chức tài chính và ngân hàng trên khắp thế giới. Nếu một ngân hàng vô tình dính líu đến rửa tiền, thì ngân hàng đó vẫn phải gánh chịu hậu quả.

Trong thập kỷ qua, các nước Châu Âu đã chứng kiến ​​một số vụ rửa tiền rất nổi tiếng, chẳng hạn như Ngân hàng Danske, Ngân hàng Thụy Điển và Ngân hàng Deutsche. Không chỉ các ngân hàng phải đối mặt với tiền phạt trong những vụ bê bối này mà các quan chức cấp cao của ngân hàng cũng bị mất việc. Cổ phiếu của các ngân hàng này đang chịu áp lực bán mạnh trên thị trường chứng khoán. Các vụ bê bối rửa tiền đã phá hủy hoàn toàn danh tiếng của các ngân hàng này.

Những thách thức về quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong môi trường pháp lý. Sự cẩu thả trong quản lý dữ liệu có thể có tác động đáng kể đến một công ty. GDPR là một trong những sắc lệnh quan trọng nhất, giúp cơ quan dữ liệu châu Âu thu được những khoản tiền phạt khổng lồ từ những gã khổng lồ đa quốc gia như Google, Amazon, WhatsApp và British Airways.

Thông thường, các công ty có hệ thống quản lý dữ liệu kém buộc phải cải thiện hệ thống của họ sớm hoặc phải đối mặt với hành động pháp lý. Ngoài ra, các ngân hàng thường khó báo cáo các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Thách thức khu vực

Mỗi khu vực hoạt động có bộ tiêu chuẩn báo cáo riêng. Các ngân hàng đa quốc gia làm việc ở các khu vực khác nhau phải đối mặt với hai bộ luật. Một là luật quốc tế, chẳng hạn như Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài, và một là luật địa phương, chẳng hạn như Đạo luật Phòng chống Tham nhũng. Điều này gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc đáp ứng các yêu cầu này. Để làm được điều này, các ngân hàng thường đầu tư rất nhiều thời gian.

Do đó, những thách thức này cản trở sự tiến bộ của tổ chức và nếu những thách thức này không được giải quyết đúng cách, tổ chức sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Làm thế nào để ngân hàng đảm bảo tuân thủ?

Điều quan trọng là phải theo sát các chuẩn mực đang thay đổi và các sửa đổi pháp lý. Việc bỏ lỡ những luật đã thay đổi này có thể dẫn đến các vấn đề về uy tín cho các ngân hàng. Nhưng nhân viên nội bộ không thể làm nhiều công việc khác nhau. Trong trường hợp này, luôn luôn là một ý kiến ​​hay để có sự tham gia của các chuyên gia. Ví dụ, các chuyên gia chống rửa tiền được chứng nhận phải tham gia để tuân thủ luật chống rửa tiền. Đôi khi, đầu tư vào công nghệ phù hợp có thể giúp giải quyết những thách thức phức tạp.

Có nhiều công ty công nghệ mới nổi có thể đáp ứng nhu cầu pháp lý của các tổ chức tài chính. Một loạt các công ty fintech xử lý các quy tắc và quy định cũng phổ biến như regtech. Các công ty này tiếp tục đổi mới và giới thiệu các giải pháp công nghệ mới cho các vấn đề pháp lý của các tổ chức tài chính.

Giám sát tuân thủ là gì?

Giám sát là quá trình đảm bảo rằng các tổ chức tài chính tuân thủ tất cả các luật bên ngoài áp dụng cho tổ chức. Mục đích của việc giám sát là để phát hiện các giao dịch gây rủi ro về pháp lý hoặc uy tín đối với hoạt động hoặc chức năng của tổ chức.

Các tổ chức tài chính đang thay đổi vai trò của các bộ phận tuân thủ của họ từ cố vấn sang vai trò tập trung vào giám sát hơn. Trên thực tế, điều này không chỉ có nghĩa là tư vấn về luật tuân thủ và chấp nhận quyền sở hữu khuôn khổ kiểm soát.

Các mô hình tuân thủ truyền thống được thiết kế khi công nghệ còn sơ khai. Nó được thiết kế để hoạt động như một cơ quan thực thi pháp luật cho các chức năng pháp lý. Các tổ chức tuân thủ được sử dụng để ban hành các chính sách tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, mô hình có cái nhìn sâu sắc hạn chế về mức độ phơi nhiễm tiềm năng. Điều này thể hiện rõ qua các khoản tiền phạt mà các tổ chức tài chính phải đối mặt trong thập kỷ qua vì vi phạm các quy định về chống rửa tiền.

tuân thủ nghiêm túc

Tuân thủ chống rửa tiền là một tập hợp con của chức năng tuân thủ quy định. Tuy nhiên, nó đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong môi trường tuân thủ quy định. Đây là quá trình tiến hành thẩm định khách hàng và liên tục theo dõi khách hàng để xác định và loại bỏ bất kỳ hoạt động rửa tiền nào. Sàng lọc khách hàng chống lại các danh sách theo dõi toàn cầu, các lệnh trừng phạt và danh sách peps.

Tuân thủ chống rửa tiền đang trở thành một trong những thách thức chính đối với các ngân hàng tìm cách ngăn chặn dòng tiền bẩn và những ngân hàng có chứng chỉ như camp hoặc come đang làm việc để chống lại các nguy cơ rửa tiền.

Tóm lại, bây giờ bắt buộc phải thiết lập một bản kiểm kê tất cả các luật và quy định áp dụng cho các tổ chức tài chính, đồng thời thiết lập và xem xét khuôn khổ pháp lý để tuân thủ.

Related Articles

Back to top button