Conscientious là gì

Bạn đã bao giờ thấy từ “nghiêm túc” trong tiếng Anh chưa? “Nghiêm túc” nghĩa là gì? Tôi cần chú ý điều gì khi dùng từ “tận tâm” trong một câu tiếng Anh? Các cấu trúc liên quan đến cụm từ “tận tâm” trong câu tiếng Anh là gì? Làm thế nào để phát âm “consentious” trong tiếng Anh?

Xem thêm: Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ – Vật lý 9 bài 42

Tham khảo: Ý NGHĨA CỦA HOA CẨM TÚ CẦU – HYDRANGEA AND ITS MEANINGS

Bạn đang xem: Conscientious là gì

1. “Tận tâm” trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

Xem thêm: Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ – Vật lý 9 bài 42

Tham khảo: Ý NGHĨA CỦA HOA CẨM TÚ CẦU – HYDRANGEA AND ITS MEANINGS

Bạn đang xem: Conscientious là gì

Sự tận tâm: Sự tận tâm

Xem thêm: Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ – Vật lý 9 bài 42

Tham khảo: Ý NGHĨA CỦA HOA CẨM TÚ CẦU – HYDRANGEA AND ITS MEANINGS

Bạn đang xem: Conscientious là gì

“Nghiêm túc” là một từ ấn tượng trong tiếng Anh. Từ khó hiểu và có thể dẫn đến lỗi viết hoặc phát âm. Cần chú ý và phân biệt để tránh những sai sót không đáng có.

Xem thêm: Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ – Vật lý 9 bài 42

Tham khảo: Ý NGHĨA CỦA HOA CẨM TÚ CẦU – HYDRANGEA AND ITS MEANINGS

Bạn đang xem: Conscientious là gì

Trước tiên, chúng ta hãy nghiên cứu một số ví dụ cụ thể dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ “Liang” trong câu tiếng Anh.

Xem thêm: Thấu kính hội tụ là gì? Tiêu cự, Tiêu điểm, Quang tâm và Trục chính của thấu kính hội tụ – Vật lý 9 bài 42

Tham khảo: Ý NGHĨA CỦA HOA CẨM TÚ CẦU – HYDRANGEA AND ITS MEANINGS

Bạn đang xem: Conscientious là gì

Ví dụ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.