Dakini – Là biểu tượng đặc trưng chi năng lượng Giác ngộ âm tính

Dakini là biểu tượng của năng lượng giác ngộ tiêu cực và nhiều người có ý tưởng lãng mạn khi họ nghe từ dakini. Tôi xin giải thích ngắn gọn về nguyên lý của dakini. “Dakini” thực sự là một thuật ngữ tiếng Phạn, và từ tiếng Tây Tạng là “khandro”, có nghĩa là “người đi lên”. Dakini được biểu thị ở dạng nữ, và giống nam là Dakini. Có hai loại dakini, một loại là dakini trí tuệ, và loại kia là dakini thế giới. Dakini bình thường vẫn được luân chuyển luân hồi, trong cõi người và cõi trời. Họ có thể có một hình thức đẹp đẽ hoặc sự xuất hiện của một dạ xoa. Ban đầu, năm chị em gái của Tseringma, những người đã được Guru Rinpoche thuần hóa, trở thành những Hộ Pháp. Những nữ thiền giả đã đạt được giác ngộ nội tâm nhưng vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi còn được gọi là dakini trần tục. Các Dakini trí tuệ là những vị giác ngộ như Vajrayogini, những vị này cũng được mô tả là các vị Phật sống hoặc các nữ thần trí tuệ của Bồ tát. Dakini là nguồn gốc của nơi nương tựa. Ngoài việc quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), chúng ta còn quy y ba nền tảng (guru, yidam và dakini – đạo sư, yidam và không tu tập); đạo sư là cội nguồn của phước lành do họ dẫn dắt. chúng ta đến giác ngộ; Bổn tôn là nguồn thành tựu bởi vì bằng cách thực hành Bổn tôn hoặc phương pháp khéo léo của Bổn tôn, người ta sẽ hiểu được bản chất của tâm mình; Dakini đại diện cho nguồn gốc của hành động giác ngộ vì dakini hoặc bạn cũng có thể gọi nó là năng lượng giác ngộ tiêu cực, đại diện cho trí tuệ nguyên thủy. Dakini được liên kết với sự vĩ đại, hoặc khả năng tạo ra tiềm năng vô hạn cho các hành động giác ngộ và có thể được nhóm thành bốn loại: tai, lợi, tình yêu và chinh phục. Dakini cũng là hiện thân của sự kết hợp giữa tính không và trí tuệ. Đó là tất cả. Sự kết hợp này là tuyệt vời hơn thế nữa. Nhiều người liên kết nguyên tắc của dakini với vẻ đẹp hình thể của phụ nữ hoặc sự hấp dẫn về hình thể, nhưng đây không phải là ý nghĩa tuyệt đối của dakini. Dakinis (trống rỗng ngoài suy nghĩ và giả tạo) có thể tự do đi lang thang trong không khí. Đây là lĩnh vực tâm thức được kiểm soát, ổn định và hoàn toàn tự do. Dù bạn là nam hay nữ, mọi người đều có khả năng và tiềm năng để nhận ra các Dakini Thông thái cho riêng mình. Điều này có nghĩa là không có phân biệt giới tính, bất kể một người có những phẩm chất của một bộ dakini thông thái hay năng lượng giác ngộ tiêu cực. Mặt khác, lòng từ bi có liên quan đến năng lượng tích cực, và khi cả trí tuệ và lòng từ bi đều được tỏa ra để hoàn thiện, chúng ta sẽ giác ngộ và trở thành những vị Phật. Dakini – vị thần của trí tuệ vĩ đại, nam tính vì lòng nhân từ vĩ đại. Nói chung, về vũ trụ, tôi sẽ nói rằng năng lượng tiêu cực tượng trưng cho sự trống rỗng hoặc trí tuệ, và năng lượng tích cực tượng trưng cho lòng từ bi. Từ bi và trí tuệ cần được kết hợp, hay không thể tách rời được vun đắp. Do đó, trong Kim Cương thừa, cả hai trở thành một thể thống nhất không thể tách rời để nâng cao trí tuệ và sự giác ngộ của chúng ta. Đây chỉ là một cánh cửa Kim Cương thừa đặc biệt, được hướng dẫn một cách khéo léo. Vì vậy, nó không thực sự có nghĩa là tất cả chúng ta đều hoang dã và nguyên sơ. Đây không phải là điều Đức Phật đã dạy hay điều mà Bậc Thầy Giác Ngộ mong đợi.

Related Articles

Back to top button