Giải thích các mã ký hiệu của loại hình biến động đất đai (CT, TL, TC, XC.) – Kiến thức luật pháp

Kiến thức Pháp luật Giới thiệu một số Mã số đăng ký biến động đất đai để khách hàng tham khảo kèm theo Thông tư số 24/2014 / tt-btnmt ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phụ lục số 02

m Loại biến động

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014 / tt-btnmt ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

stt

Biến động

1

Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế), đất liền

ct

2

Doanh nghiệp đầu tư cho thuê, cho thuê lại kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

tl

3

Xóa sổ đăng ký cho thuê đất, cho thuê lại và đăng ký đất đai

xt

4

Thế chấp hoặc thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất trong tương lai

tc

5

Hủy đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong tương lai

xc

6

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CD

7

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

vi

8

Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

tk

9

Được tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản phụ trên đất

ta

10

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

gp

11

Xóa đăng ký quyền sử dụng đất và đầu tư tài sản gắn liền với đất

xv

12

Thỏa thuận Xử lý Nợ Thế chấp Chuyển nhượng Quyền sử dụng Đất và Tài sản gắn liền với Đất

xn

13

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai

gt

14

Khiếu nại về đất đai và giải quyết khiếu nại về quyền sử dụng đất và tài sản phụ trên đất

gk

15

Theo bản án, bản án của tòa án, bản án của cơ quan thi hành án thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và các tài sản phụ

Gah

16

Theo kết quả đấu giá đất để bán quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

dg

17

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cả hai vợ chồng được sáp nhập hoặc chia thành tài sản chung

vc

18

Theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình được sáp nhập, chia cho các thành viên trong hộ gia đình hoặc một nhóm người cùng sở hữu hoặc sử dụng chung cho các thành viên trong nhóm. >

tq

19

Các trường hợp thay đổi công ty; bộ phận kinh doanh, bộ phận, hợp nhất, sáp nhập

cp

20

Thay đổi tên, thay đổi thông tin pháp lý, danh tính, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

dt

21

Chuyển gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế của gia đình, cá nhân, không phải chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

DC

22

Chủ căn hộ bán căn hộ và hoàn thành đăng ký thay đổi lần đầu

b

23

Tạo, thay đổi hoặc chấm dứt quyền hạn chế sử dụng các lô liền kề

k

24

Sự thay đổi diện tích do sạt lở đất tự nhiên ở một số mảnh đất

Sa

25

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

cm

26

Gia hạn sử dụng đất (bao gồm cả việc tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân)

gh

27

Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao không trưng dụng sang đất trả tiền hoặc thuê đất trả tiền

tg

28

Thay đổi thông tin tài sản liên quan đến đất được hiển thị trên giấy chứng nhận hoặc trong cơ sở dữ liệu

ts

29

Thay đổi quyền sử dụng đất và hạn chế đối với tài sản gắn liền với đất

hc

30

Thông tin không chính xác hoặc bị hiểu nhầm được tìm thấy trong hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận

sn

31

Thu hồi quyền sử dụng đất

Phần

32

Chia tách hoặc hợp nhất đất

tn

33

Thay thế hoặc cấp lại các chứng chỉ bị mất

cl

34

Nếu đo đạc lại ô đất thì diện tích, số ô và số thửa đã thay đổi

td

35

Đổi tên đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

dh

Ming Tian M.A.

Văn phòng Luật sư Dai Fatt Tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *