PHÂN TÍCH ĐỘ TUYẾN TÍNH VÀ ĐỘ CHỆCH CỦA HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG – Vision

 1. Lỗi hệ thống

A. Khái niệm:

 • tcvn6165: 2009 định nghĩa sai số hệ thống là một thành phần của sai số đo mà độ lớn của nó không đổi hoặc thay đổi theo cách có thể dự đoán được (thường xuyên) qua các phép đo lặp lại.
 • Các lỗi hệ thống, có thể đã biết hoặc chưa biết, thường được sửa bằng cách hiệu chuẩn / thử nghiệm hoặc bằng cách bù thích hợp các phép đo. Sai số hệ thống bằng hiệu giữa sai số đo và sai số ngẫu nhiên.
 • Sai số đo lường bao gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên, bằng chênh lệch giữa giá trị đo được và giá trị tham chiếu (tham chiếu)
 • Các thành phần chính của sai số hệ thống là độ chệch, độ tuyến tính và độ trôi.

b. Ví dụ về lỗi hệ thống

 • Một người cân nặng 60,25kg (giá trị tham chiếu) lên cân và kết quả là 60,50kg (giá trị đo). Giả sử các sai số khác không đáng kể, cân này có sai số hệ thống là ± 0,25kg.

2. Độ chệch và tuyến tính

Một. Định kiến ​​

Hình ảnh có liên quan

Độ lệch là sự khác biệt giữa giá trị tham chiếu và giá trị trung bình thu được từ hệ thống đo lường.

Lưu ý 1: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc tế. Độ chệch và độ tuyến tính được coi là chấp nhận được nếu giá trị của chúng không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với giá trị “0”.

Lưu ý 2: Phương pháp đánh giá độ chệch dựa trên giả định rằng độ lặp lại của hệ thống nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được.

b. Độ tuyến tính:

Độ tuyến tính: Sự khác biệt về độ lệch theo độ lớn của giá trị đo được. Ví dụ:

 • Khi cân một vật có khối lượng 1,0 kg (1000 g) thì độ lệch của dụng cụ là 5 g.
 • Khi cân một vật có khối lượng 10 kg (10000 g) thì độ lệch của dụng cụ là 15 g.

Mục đích của phân tích độ chệch và tuyến tính là cung cấp các giải pháp hiệu chuẩn và bù thích hợp.

c. Nghiên cứu độ lệch và tuyến tính của Gage

 • Nghiên cứu tuyến tính và độ lệch của Gage là một công cụ để phân tích độ tuyến tính và độ lệch của thiết bị đo lường theo kích thước.
 • Khi phân tích và đánh giá một hệ thống đo lường, độ tuyến tính, độ chệch, độ ổn định, độ lặp lại, độ tái lập, v.v. cần được phân tích và đánh giá đồng thời vì tất cả các yếu tố trên đều góp phần gây ra sai số đo.
 • Chuẩn bị mẫu cho Nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch của Gage: Số lượng mẫu tối thiểu để thực hiện cho Nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch của Gage là 5 (theo aiag). Mỗi mẫu đại diện cho một phạm vi giá trị thang đo khác nhau. Ví dụ: sử dụng cân có khối lượng từ 0-10kg. Chúng tôi cần ít nhất 5 mẫu. Các giá trị mẫu nằm trong khoảng (0 ~ 2kg), (2 ~ 4kg), (4 ~ 6kg), (6 ~ 8kg), (8 ~ 10kg).

Cân nhắc khi thu thập dữ liệu để phân tích nghiên cứu Độ tuyến tính và Độ chệch của Gage.

 • Chuẩn bị mẫu: Người vận hành phải biết các giá trị tham chiếu cho tất cả các mẫu. Nếu có thể, nên sử dụng các mẫu đối chứng để đảm bảo phân tích chính xác.
 • Các phép đo phải được thực hiện theo thứ tự ngẫu nhiên (giống như quá trình đo thực tế – không có phép đo lặp lại liên tiếp trên cùng một bộ phận)
 • Các mẫu được chọn phải đại diện cho các giá trị khác nhau cho toàn bộ thang đo
 • li>

 • Một thước đo thực sự hiển thị tất cả các phép đo cho từng mẫu và tất cả các mẫu. Số lượng phép đo lặp lại trên mỗi mẫu phải đủ lớn để loại bỏ độ chệch do độ lặp lại không chắc chắn (giả sử độ lặp lại = 0 khi chỉ có 1 người vận hành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *