epe-la-gi-dieu-kien-va-thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-epe

EPE là gì? EPE là doanh nghiệp chế xuất, được thành lập trong khu chế xuất và phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn cơ bản mới được phép thành lập.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

epe là tên viết tắt của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Dịch sang tiếng Việt, câu này có nghĩa là doanh nghiệp chế xuất. Đây là một ngành kinh doanh có đặc thù riêng.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Lợi ích nổi bật của epe là gì?

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

-Hàng hóa của doanh nghiệp xuất nhập khẩu được miễn thuế xuất nhập khẩu và ngược lại.

– Được hưởng các ưu đãi về thuế đối với các trường hợp khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Dự án kinh doanh doanh nghiệp chế xuất

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

– Sản xuất xuất khẩu.

-Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu theo quy định của Chính phủ cho các doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Yêu cầu cơ bản của doanh nghiệp epe là phải thành lập trong khu chế xuất. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu đồng thời dịch vụ và hoạt động xuất khẩu.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Các khu chế xuất có ranh giới địa lý cụ thể. Được thành lập phù hợp với điều kiện, trình tự, thủ tục của khu công nghiệp chuyên ngành xuất khẩu do nhà nước quy định.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Do đó, mỗi doanh nghiệp điện tử sẽ là một phần của khu chế xuất, tự sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện gia công xuất khẩu hoặc sử dụng dịch vụ xuất khẩu của các công ty chuyên chế xuất. Cung cấp các dịch vụ trong khu chế xuất nơi đặt trụ sở.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

epe là một phương tiện đầu tư phổ biến đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm giảm chi phí và tăng thị phần.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp điện tử

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

So với các doanh nghiệp thông thường, điều kiện thành lập doanh nghiệp điện tử phức tạp hơn nhiều. Thủ tục thành lập cũng sẽ khó khăn hơn và khó đảm bảo thành lập doanh nghiệp điện tử nếu không đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Ngành

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

epe doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm xuất khẩu. Phạm vi kinh doanh phải thuộc ngành, nghề không bị cấm tại Việt Nam.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Chương trình

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải có các giấy tờ sau:

-Giấy chứng nhận Hình thức đầu tư (định dạng tiêu chuẩn được quy định)

– Hồ sơ, tài liệu chứng minh dự án đầu tư hoặc dự án hợp tác đầu tư.

– b Báo cáo năng lực tài chính của cá nhân / tổ chức nước ngoài muốn đầu tư vào epe kinh doanh.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Nếu doanh nghiệp chế xuất Việt Nam được thành lập thì phải có đơn đăng ký kinh doanh (đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp). Đơn đăng ký phải đảm bảo thông tin trung thực và đúng sự thật.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Nói chung, tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cố vấn pháp lý hoặc bộ phận kế toán chuyên nghiệp. Họ sẽ có đủ chuyên môn để tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và giúp bạn thành lập doanh nghiệp epe một cách nhanh chóng nhất. Nếu bạn tự mình thực hiện quy trình này, sẽ mất khá nhiều thời gian và có thể yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của bạn nhiều lần.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Các điều khoản của Hiệp hội là bắt buộc

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Doanh nghiệp epe có các đặc điểm khác với các doanh nghiệp thông thường. Vì vậy, để thành lập doanh nghiệp epe cần phải có các điều khoản liên kết. Văn bản này phải được các thành viên sáng lập hoặc cổ đông thông qua và ký.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Việc xây dựng các điều khoản liên kết cần tuân thủ chặt chẽ phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy, nắm vững epe là gì sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình ôn luyện này.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Phải có danh sách cổ đông cụ thể

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Hoạt động của doanh nghiệp epe khá phức tạp. Vì vậy, nhà nước cũng có những chế tài cụ thể đối với việc quản lý các DNCX. Do đó, một trong những điều kiện và thủ tục cần thiết là phải nộp danh sách thành viên sáng lập hoặc cổ đông. Các giấy tờ cơ bản như chứng minh thư, hộ chiếu phải được công khai.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Ngoài ra, bất cứ thứ gì liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp epe cũng phải được sự đồng ý của các cổ đông, bao gồm cả vốn điều lệ, tỷ lệ vốn. Nếu đáp ứng được các điều kiện này, việc thành lập doanh nghiệp điện tử sẽ thuận lợi hơn.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

quy trình thành lập epe

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Khi tất cả các tài liệu bắt buộc đã được chuẩn bị xong, quy trình tiêu chuẩn sau sẽ được tuân thủ để thiết lập một doanh nghiệp điện tử:

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Nộp hồ sơ đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nhận được giấy hẹn, bạn sẽ nhận được kết quả vào thời gian thích hợp trong giấy hẹn. Nếu hồ sơ đúng và đủ thì việc thành lập doanh nghiệp sẽ được chấp thuận. Ngược lại, nếu hồ sơ bị thiếu sót, doanh nghiệp phải bổ sung, điều chỉnh và gửi lại sau.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu sau khi có giấy phép kinh doanh. Đồng thời, hoàn thiện các quy trình cơ bản về mua hóa đơn, mua chữ ký số để kê khai thuế, kê khai thuế ban đầu, nộp thuế ban đầu.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Quy trình khai thuế sẽ diễn ra tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký. Ngoài việc khai báo trực tiếp, doanh nghiệp còn có thể khai báo trực tuyến.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Sau khi hoàn thành việc lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ lần đầu và hoàn thành việc đăng ký kinh doanh, sau đó có thể bắt đầu ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thường từ 7-10 ngày, tùy thuộc vào hồ sơ có sai sót hay không và sở kế hoạch đầu tư tại thời điểm đó. Bạn đã nhận được nhiều yêu cầu thành lập công ty?

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

epe phải nộp thuế suất nào?

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Để hiểu sâu hơn về kinh doanh epe, bạn cũng cần hiểu các mức thuế mà mô hình kinh doanh này yêu cầu. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu những mức thuế suất nhất định.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Tuy nhiên, một số loại hàng hóa được miễn thuế nếu nhập khẩu, sử dụng hoặc vận chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Khu chế xuất là một trong những khu phi thuế quan đặc biệt nhất. Vì vậy, hầu hết các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu tại đây cũng sẽ được miễn thuế, có những quy định cụ thể. Xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu chế xuất được miễn thuế. Tuy nhiên, khi đưa ra khỏi khu chế xuất và lưu thông trên thị trường thì cũng phải nộp một số loại thuế, phí.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Ngoài ra, để được miễn thuế, các công ty chế xuất cũng phải thông báo cơ bản để đảm bảo hoạt động hợp pháp của mình. Đồng thời, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải phù hợp với nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Qua những chia sẻ trên, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn epe là gì và doanh nghiệp epe cần những điều kiện gì để thành lập. Nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp chế xuất, tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn và giúp bạn chuẩn bị một cách tốt nhất có thể.

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Pha lê

Xem thêm: JLPT là gì? Khi nào tổ chức thi JLPT? Và có thể đăng ký thi ở đâu?

Tham khảo: Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Tham khảo: Ethanol 96% – Cồn thơm – Mua hóa chất giá tốt | Vietchem

Bạn đang xem: Doanh nghiệp epe là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.