Ảnh hưởng của hiện tượng du canh du cư đến cộng đồng người H&39mông ở miền núi phía Bắc

Tác động của du canh du cư đối với cộng đồng người Mông ở miền núi phía Bắc.

Cuốn sách này là một tài liệu vô giá và hữu ích cho việc tổ chức các hoạt động định canh định cư không chỉ cho cộng đồng người Mông chợ Đôn mà còn cho các nhóm dân tộc thiểu số khác ở nước ta.

Nguyễn Thúy Hà (ch.b)

Nông nghiệp

2009

Tóm tắt

Thủy canh là một tập quán nông nghiệp lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Hiện nay, khoảng 5 triệu người từ 50 dân tộc ở nước tôi đang tham gia vào các hoạt động du canh du cư. Hậu quả của việc du canh du cư là rất nghiêm trọng: đời sống nhân dân bấp bênh, rừng bị chặt phá, đất bạc màu không canh tác được, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, tác động đến môi trường. Không chỉ có hại cho dân du mục, mà còn cho môi trường nói chung. Sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước khó khăn này, nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ cho công việc định canh định cư. Vì vậy, mô hình canh tác cố định thành công đã xuất hiện, nhưng ở một số nơi, hiện tượng luân canh vẫn tồn tại và chưa có xu hướng giảm.

Dựa trên kết quả phân tích một cách có hệ thống về cơ chế, chính sách và phương thức định canh định cư của cư dân du cư miền núi phía Bắc, cuốn sách “Ảnh hưởng của hiện tượng canh tác đối với người Miêu và các dân tộc Miêu” đưa ra nghiên cứu kinh nghiệm sống và làm việc với người Miêu trong nhiều năm của nhóm Kết quả của kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu chăm chỉ. Nhóm tác giả đã thu thập thông tin khá chi tiết về các vấn đề liên quan đến canh lửa của người Mông ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Pekan và hai mô hình thành công ở tỉnh Tài Nguyên. Để phân tích so sánh các tình huống khác nhau, xác định nguyên nhân tại sao người Miêu vẫn canh tác luân canh và tìm ra giải pháp giải quyết. Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, kết hợp với các phương pháp liên ngành, đa ngành, có sự tham gia của các bên nên các đề xuất, kiến ​​nghị đưa ra có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Cuốn sách này là một tài liệu quý và hữu ích không chỉ cho cộng đồng người Mông ở chợ Đôn mà còn cho các tổ chức định canh định cư của các dân tộc thiểu số khác ở nước ta.

Trích dẫn

Nguyễn Thúy Hà (ch.b). Tác động của du canh đối với cộng đồng người Hmông ở miền núi phía Bắc, Nông nghiệp, 2009.

Yêu thích

Lịch sử, địa lý

Các tài liệu liên quan

Tác động của luân canh cây trồng đối với cộng đồng người Miêu ở miền núi phía Bắc.

Đất đai: Văn hóa và Du lịch

Đại thắng mùa xuân 1975, sức mạnh của trí tuệ Việt Nam

Mã QR

Ảnh hưởng của hiện tượng du canh du cư đến cộng đồng người H

Nội dung

Related Articles

Back to top button