Chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) năm 2020 – EfD-Vietnam

1. Chỉ số hiệu quả môi trường epi “bền vững môi trường” được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của nước tôi. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững từ nội dung của các chính sách phát triển và chính sách bảo vệ môi trường này sẽ là cơ sở cho việc lập kế hoạch, điều chỉnh và giám sát quá trình thực hiện chính sách của các cơ quan có thẩm quyền. Trên thế giới, các phương pháp đánh giá hoạt động môi trường dựa trên dữ liệu thu thập được với độ tin cậy cao đã được phát triển và thử nghiệm. chỉ số epi.only Chỉ số hoạt động môi trường (chỉ số hoạt động môi trường – epi, chỉ số hoạt động môi trường, chỉ số hoạt động môi trường, chỉ số khả năng quản lý môi trường) là một loại chỉ số do Trung tâm Chính sách Đại học Columbia và Luật Môi trường Đại học Yale (ycelp) đồng biên soạn. Nhằm mục đích đánh giá tính bền vững về môi trường của các quốc gia trên thế giới. ia in the world.epi được tính toán từ một số chỉ số thành phần, được chia thành hai loại chính:

🔰 Nhóm i: Đo lường các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng môi trường về mặt sức khỏe con người, được gọi là Nhóm Chỉ số Sức khỏe Môi trường.

🔰 Nhóm ii: Đo lường sự giảm thiểu mất mát hoặc suy thoái của các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên, nằm trong nhóm chỉ số Sức sống Hệ sinh thái (Ecosystem Vitality).

Năm 2012, ycelp đã phát hành báo cáo epi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhằm mục đích xếp hạng (xếp hạng epi) và đánh giá xu hướng (xếp hạng xu hướng) hiệu quả của các hoạt động bảo vệ môi trường ở 132 quốc gia, có thể xác định quốc gia nào đang cải thiện , Những quốc gia nào đang giảm.

epi2020a

Hình 1: Xếp hạng chỉ số epi năm 2020 của các quốc gia trên thế giới

2. Trong số 11 quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ số epi của Việt Nam chỉ cao hơn Myanmar và thấp hơn mức trung bình của khu vực (40,4). Đồng thời, Thái Lan, Malaysia, Brunei Darussalam và Singapore là những quốc gia luôn có năng lực quản lý môi trường tốt, chỉ số epi luôn cao hơn mức trung bình của khu vực.

epi2020c

Hình 2: Chỉ số Epi của Việt Nam và các nước trong khu vực

💎 Đánh giá chi tiết các giá trị thành phần môi trường của Việt Nam so với mức trung bình trong khu vực: – Trong số các nhóm thành phần dùng để tính chỉ số epi, chỉ số của Việt Nam đứng đầu thế giới. dưới mức trung bình của khu vực. Hai thành phần trên mức trung bình là:

🔰 Vệ sinh & amp; Nước uống (An toàn, Vệ sinh & Nước uống) 🔰 Nông nghiệp (Nông nghiệp)

– Cần lưu ý rằng mặc dù thông số pháp lý thấp hơn so với mặt bằng chung của khu vực nhưng Việt Nam đứng thứ 3 về thông số này, chỉ kém hai quốc gia Singapore và Timor-Leste.

epi2020d

Hình 3: So sánh Chỉ số Thành phần Môi trường giữa Việt Nam và các nước ASEAN khác

Tham khảo:

– Báo cáo tóm tắt: https://epi.yale.edu/downloads/epipolicymakersummaryr9.pdf

– Đánh giá epi Việt Nam https://epi.yale.edu/sites/default/files/files/vnm_epi2020_cp.pdf

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button