ETF là gì? Ưu và nhược điểm của quỹ ETF

Bên cạnh những ưu điểm của quỹ ETF, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc những nhược điểm của sản phẩm tài chính này để có lựa chọn đúng đắn.

ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) là quỹ đầu tư mô phỏng chuyển động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu. ETF được niêm yết và giao dịch trên cùng một sàn giao dịch chứng khoán như cổ phiếu. Đây được coi là hình thức đầu tư chứng khoán thụ động.

ETF giúp đa dạng hóa các dịch vụ chứng khoán và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều công cụ hơn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác, ETF có thể có những hạn chế và rủi ro nhất định mà bạn cần lưu ý.

Lợi thế

Hiệu quả về chi phí

Một trong những ưu điểm chính của etfs là hiệu quả về chi phí. Quỹ được quản lý thụ động nên chi phí quản lý thấp hơn so với quỹ được quản lý chủ động. Nhà đầu tư không phải mua/bán cổ phiếu thường xuyên nên tiết kiệm được một khoản chi phí hiệu quả trong quá trình giao dịch chứng khoán. Hơn nữa, phí giao dịch không đáng kể, thấp hơn nhiều so với phí đầu tư.

Đa dạng hóa

Các quỹ ETF thường đầu tư vào nhiều cổ phiếu theo chỉ số, chẳng hạn như vn30. ETF cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và giúp bảo vệ họ khỏi sự biến động của thị trường. Mua ETF là cách đặt cược an toàn cho những người mới đầu tư vào thị trường chứng khoán và không yêu cầu hiểu biết sâu về từng cổ phiếu cụ thể.

Tiện lợi và minh bạch

ETF cũng mang lại những lợi ích như đầu tư vào cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể sử dụng tất cả các tính năng sẵn có bao gồm lệnh mua/bán, giao dịch ký quỹ, lệnh dừng, lệnh giới hạn… Tất cả các khoản nắm giữ của quỹ đều được công bố hàng ngày. Điều này giúp các nhà đầu tư theo dõi danh mục đầu tư của họ.

Ngoài ra, việc đầu tư vào một rổ chứng khoán (đầu tư vào một chỉ số) sẽ hạn chế khả năng lạm dụng và thao túng thị trường.

linh hoạt

Giống như đầu tư vào cổ phiếu, quỹ ETF cho phép nhà đầu tư mua và bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và chỉ thực sự đóng cửa khi thị trường đóng cửa. Có nhiều lựa chọn cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường bằng lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn (market order, limit order).

Thu hút đầu tư nước ngoài

Quỹ ETF là con đường nhanh nhất để nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua quỹ etfs, nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ gián tiếp nắm giữ những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà họ không thể mua trực tiếp.

Giới hạn

Không khớp với chỉ mục

Các nhà đầu tư vẫn phải trả phí quản lý etf, do đó lợi tức đầu tư của họ sẽ không bao giờ khớp chính xác với chỉ số mô phỏng của etf. Giá mà các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của quỹ cũng có thể thay đổi so với giá trị tài sản ròng của chỉ số cơ bản, làm giảm lợi nhuận. Do đó, các nhà đầu tư cần đánh giá các chi phí cần phải trả trước khi mở một vị trí trong ETF.

Thanh khoản thấp

Một số quỹ ETF tinh gọn có chênh lệch giá mua-giá bán khá cao, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn. Cổ phiếu do các công ty nhỏ phát hành cũng có thể được coi là một thị trường mỏng với tính thanh khoản thấp.

Lợi nhuận thấp hơn so với đầu tư vào cổ phiếu

Nếu mua cổ phiếu riêng lẻ, tỷ suất cổ tức có thể thấp hơn vì đây là mức cổ tức trung bình của tất cả các công ty trong rổ etf.

Rủi ro biến động

Mặc dù các quỹ etf cung cấp sự đa dạng hóa, các khoản đầu tư vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường và chịu tổn thất thị trường. Rủi ro này có thể tăng lên khi các quỹ ETF chuyên môn hóa — các quỹ tập trung vào một thị trường ngách có thể dễ bay hơi hơn các quỹ lớn hơn, rộng hơn.

Chênh lệch giá

Mặc dù các quỹ ETF luôn cố gắng theo dõi chặt chẽ giá của tài sản cơ sở, nhưng chênh lệch giá vẫn có thể xảy ra. Danh mục ETF của quỹ có thể sai lệch so với danh mục chứng khoán tạo thành chỉ số tham chiếu (do nhiều nguyên nhân như kỹ thuật mô phỏng chỉ số, biến động giá của chứng khoán trong danh mục). Điều này dẫn đến lợi nhuận của quỹ khác (cao hơn hoặc thấp hơn) so với lợi nhuận của chỉ số tham chiếu. Lỗi theo dõi này là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà đầu tư trong quỹ ETF.

Related Articles

Back to top button