Free cash flow là gì? Như thế nào là Free cash flow tốt? – CRMVIET

Dòng tiền tự do là gì? Dòng tiền tự do ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của một doanh nghiệp như thế nào? Dòng tiền tự do ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Vậy dòng tiền tự do tốt là gì?

Dòng tiền tự do là gì?

Dòng tiền tự do là một số liệu tài chính cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra dòng tiền hiệu quả như thế nào. Nó là tiền mặt do doanh nghiệp tạo ra thông qua các hoạt động của nó trừ đi chi phí cho tài sản. Nói cách khác, dòng tiền tự do là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán các chi phí

Xem thêm: 7 chỉ số chính trong quản trị công ty

Các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp dựa trên dòng tiền tự do của nó. Một doanh nghiệp có dòng tiền tự do tốt sẽ đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong quá trình phát triển. Nếu dòng tiền tự do không ổn định sẽ gây trở ngại, khó khăn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Công thức tính dòng tiền tự do

Để tính toán dòng tiền tự do, bạn cần thông tin từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, xác định dòng tiền hoạt động. Ngoài ra, thông tin về chi phí kinh doanh.

Công thức dòng tiền tự do:

fcf = thu nhập ròng + khấu hao – thay đổi vốn lưu động – giá vốn

Lưu ý:

 • fcf là dòng tiền tự do
 • Thu nhập ròng là thu nhập của doanh nghiệp sau các chi phí.
 • Khấu hao: Các khoản khấu trừ
 • Thay đổi vốn lưu động: tăng hoặc giảm vốn lưu động
 • Chi phí vốn: Chi phí đầu tư vào một tài sản (hơn 1 năm kinh doanh) theo tỷ lệ phần trăm của các chi phí khác nhau
 • Ví dụ:

  Công ty abc thu được một số thông tin sau từ báo cáo tài chính hoặc dòng tiền của mình:

  • Thu nhập ròng 1.000 đô la
  • Khấu hao không đáng kể
  • Không có thay đổi về vốn lưu động
  • Chi phí vốn là 200 đô la
  • fcf = $ 1000 – $ 200 = $ 800

   Vì vậy, dòng tiền tự do của công ty abc là 800 đô la.

   Một số lưu ý về dòng tiền tự do

   Doanh thu không được tính vào dòng tiền tự do

   Xin lưu ý rằng khoản tín dụng 411 triệu đô la để bán tài sản và thiết bị được liệt kê trong dòng tiền từ các hoạt động đầu tư không được bao gồm trong dòng tiền tự do. Bởi vì nó là một sự kiện diễn ra một lần và không phải là một phần của hoạt động dòng tiền hàng ngày.

   Xem xét dòng tiền miễn phí

   Tăng trưởng dòng tiền tự do thường là dấu hiệu đầu tiên của việc tăng doanh thu. Các công ty tăng dòng tiền tự do do tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả, giảm chi phí, mua lại cổ phiếu, phân phối cổ tức hoặc xóa nợ có thể thưởng cho các nhà đầu tư vào ngày mai. Đó là lý do tại sao nhiều người trong cộng đồng đầu tư sử dụng dòng tiền tự do như một thước đo giá trị. Khi giá cổ phiếu của một công ty thấp và dòng tiền tự do đang tăng lên, giá trị của cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng lên.

   Xem thêm: Nguyên tắc 80/20 – Doanh nghiệp làm ít nhưng làm tốt

   Ngược lại, dòng tiền tự do thu hẹp có thể cho thấy công ty không thể duy trì tăng trưởng có lãi. Dòng tiền tự do không đủ để tăng trưởng có lãi có thể buộc các công ty phải tăng mức nợ hoặc trở nên kém thanh khoản để duy trì hoạt động kinh doanh.

   Mối quan hệ giữa các chỉ số và dòng tiền tự do

   Để tính toán dòng tiền tự do theo cách khác, hãy xác định báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Bắt đầu với thu nhập ròng và thêm chi phí khấu hao và khấu hao. Điều chỉnh bổ sung được thực hiện đối với những thay đổi trong vốn lưu động bằng cách trừ đi các khoản nợ ngắn hạn trên tài sản lưu động. Sau đó trừ chi phí vốn (hoặc chi phí nhà máy và thiết bị):

   Phân bổ / khấu hao thu nhập có vẻ kỳ lạ vì nó có tính đến chi phí vốn. Lý do đằng sau sự điều chỉnh là dòng tiền tự do được thiết kế để đo lường số tiền đang được chi tiêu hiện tại, không phải các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ. Điều này làm cho dòng tiền tự do trở thành một công cụ hữu ích để xác định các công ty tăng trưởng với chi phí trả trước cao có thể ăn vào thu nhập bây giờ nhưng có thể trả sau.

   Điểm mấu chốt của dòng tiền tự do

   Một nhược điểm của việc sử dụng phương pháp dòng tiền tự do là chi tiêu vốn có thể thay đổi rất nhiều giữa các năm và giữa các ngành. Đó là lý do tại sao việc đo lường dòng tiền tự do theo thời gian và trong bối cảnh ngành của công ty là rất quan trọng.

   Điều quan trọng cần lưu ý là dòng tiền tự do cực cao có thể cho thấy một công ty không đầu tư thích hợp vào hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như tái cấu trúc nhà máy và thiết bị của mình.

   Ngược lại, dòng tiền tự do âm không nhất thiết có nghĩa là công ty đang gặp khó khăn về tài chính, mà là đầu tư mạnh vào việc mở rộng thị phần, điều này có thể dẫn đến tăng trưởng trong tương lai.

   Ngoài dòng tiền của doanh nghiệp, bạn cần tập trung vào các số liệu khác trong quản trị công ty.

   Đọc thêm: 7 chỉ số chính trong quản trị công ty

   Dòng tiền tự do tốt là gì?

   Sự tồn tại của dòng tiền tự do cho thấy công ty có tiền mặt để mở rộng, phát triển sản phẩm mới, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức hoặc giảm nợ. Dòng tiền tự do cao hoặc tăng thường là một dấu hiệu lành mạnh cho thấy một công ty đang phát triển mạnh trong môi trường hiện tại.

   Các nhà đầu tư giá trị thường tìm kiếm các công ty có dòng tiền cao hoặc đang cải thiện nhưng bị định giá thấp. Dòng tiền tăng lên thường được coi là một chỉ báo của sự tăng trưởng trong tương lai.

   Dòng tiền tự do đo lường khả năng tạo tiền mặt của một công ty, là cơ sở cơ bản để định giá cổ phiếu. Đó là lý do tại sao một số người coi trọng dòng tiền tự do hơn bất kỳ biện pháp tài chính nào khác, bao gồm cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

   Tóm tắt

   Với thông tin về dòng tiền tự do, bạn hiểu rõ hơn về dòng tiền trong việc quản lý doanh nghiệp của mình. Dòng tiền tự do giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động và phát triển ổn định. Nếu không, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bị tổn hại.

Related Articles

Back to top button