Giải quyết tranh chấp lao động – Luật Việt An

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì tranh chấp lao động được định nghĩa như sau: “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình lao động. thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện cho người lao động; mâu thuẫn phát sinh từ các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. ”

các loại tranh chấp lao động

tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động

tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động; giữa người lao động với công ty, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động được thuê lại và người sử dụng lao động được thuê lại.

tranh chấp lao động tập thể với người sử dụng lao động

tranh chấp lao động tập thể về quyền, lợi ích giữa một hoặc nhiều tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động hoặc một hoặc nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

nguyên tắc giải quyết xung đột lao động

 • tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên thông qua thương lượng trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và hợp pháp.
 • đảm bảo sự tham gia của các bên đại diện của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động giải quyết tranh chấp lao động được tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc cơ quan có thẩm quyền. cơ quan, tổ chức, cá nhân và do các bên tranh chấp thoả thuận. vâng.

phương thức giải quyết tranh chấp lao động

tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động

giải quyết xung đột thông qua hòa giải viên lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải hòa giải viên lao động trước khi chuyển đến hội đồng trọng tài lao động hoặc hội đồng trọng tài lao động để giải quyết, trừ những tranh chấp lao động sau đây thì không cần hòa giải:

 • về xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • về bồi thường thiệt hại, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • giữa người giúp việc gia đình và người sử dụng lao động;
 • về bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phù hợp với quy định của pháp luật về an toàn và sức khỏe; an toàn, vệ sinh lao động;
 • về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với công ty, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • giữa người lao động được thầu lại và người lao động lại.

các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hoà giải nêu trên hoặc các trường hợp hết thời hạn hoà giải quy định mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải hoặc hoà giải không thành theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các bên có quyền lựa chọn một trong các phương thức giải quyết tranh chấp sau đây:

 • yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại điều 189 của bộ luật lao động;
 • yêu cầu toà án giải quyết.

giải quyết xung đột thông qua hội đồng trọng tài lao động

Trên cơ sở nhất trí, các bên mâu thuẫn có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết mâu thuẫn, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết mâu thuẫn, trừ trường hợp hết thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết mâu thuẫn, Hội đồng trọng tài lao động nếu Hội đồng trọng tài lao động không được thành lập hoặc Hội đồng trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp một trong các bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Toà án thoả thuận.

giải quyết tranh chấp tại tòa án nhân dân

 • Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp trong trường hợp không cần thiết phải nhờ đến hoà giải viên.
 • Trong trường hợp một trong các bên không tuân thủ phán quyết nếu các bên có quyết định giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Thời hạn yêu cầu cá nhân giải quyết tranh chấp lao động

 • thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 6 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. >
 • thời hạn yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • trường hợp người nộp đơn chứng minh được do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu bồi thường chính xác. thời hạn quy định ở trên, thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc vì lý do đó sẽ không được tính vào thời hạn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

tranh chấp lao động tập thể với người sử dụng lao động

thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

 • hòa giải viên lao động;
 • hội đồng trọng tài lao động;
 • tòa án phổ thông.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

thời hiệu yêu cầu giải quyết xung đột lao động tập thể về quyền

 • thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải trong tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng mình bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh tụng cho rằng vi phạm quyền của họ. .
 • thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm, kể từ ngày biết được hành vi mà bên tranh chấp cho rằng là quyền hợp pháp của mình.

thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • hòa giải viên lao động;
 • hội đồng trọng tài lao động.

tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động của công ty luật Việt Nam

Nhằm tiết kiệm thời gian và tối đa chi phí cho khách hàng, Công ty Luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động với các nội dung sau:

 • tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp;
 • tư vấn về các phương án giải quyết tranh chấp;
 • xác định các căn cứ để giải quyết tranh chấp;
 • hướng dẫn khách hàng cách thu thập chứng cứ;
 • tham gia thương lượng, hòa giải trong các vụ án lao động;
 • tư vấn về thủ tục giấy tờ và thủ tục khởi kiện vụ án lao động;
 • luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án;
 • luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn thực hiện bản kê khai.

Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được tư vấn tận tình nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *