Gl Trong Kế Toán Là Gì – Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Kế Toán Tài Chính

Bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực kế toán đều biết rằng sổ sách là thứ quan trọng nhất.

bạn đang xem: gl trong kế toán là gì

1. sổ cái là gì?

sổ cái tổng hợp cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính của công ty

Sổ cái là một chứng từ kế toán cực kỳ quan trọng của một công ty. giúp ghi lại, tóm tắt các thay đổi tài chính của công ty và các giao dịch mua bán trong kỳ kế toán.

sổ cái bao gồm các tài khoản thuộc sở hữu của khách hàng của ngân hàng, được duy trì riêng biệt trong bộ phận kế toán của ngân hàng trong một tài khoản phụ hoặc tài khoản kiểm soát có thể liệt kê tài sản tài khoản của khách hàng theo loại, kỳ hạn, thế chấp …

Sổ cái cũng là cơ sở để các công ty tiết lộ tài chính của họ cho các cổ đông, các cơ quan chính phủ và các tổ chức bên ngoài khác.

Giống như sổ cái các tài khoản, sổ cái vẫn có các tài khoản “các khoản phải thu” và “các khoản phải trả”. tuy nhiên, sổ cái chỉ ghi tổng giá trị của các khoản phải thu và phải trả chứ không ghi từng tài khoản, từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

2. cấu trúc của một sổ cái chung

cấu trúc sổ cái

mỗi tài khoản chính sẽ bao gồm một số tài khoản phụ. Kế toán không cần ghi lại tất cả thông tin tài khoản con vào sổ cái mà chỉ cần ghi kết quả cuối cùng của các tài khoản con trong một tài khoản chính.

Ví dụ: số tiền doanh nghiệp nợ (các khoản phải trả) được tính là một khoản phụ. các khoản phải trả bao gồm nhà cung cấp, hóa đơn quá hạn, lịch sử mua hàng. Khi lên sổ cái, kế toán không ghi tất cả những điều này, chỉ ghi tổng số dư nợ.

3. cách tạo sổ cái kinh doanh

có nhiều cách để tạo sổ cái dùng chung

Kế toán có thể tạo sổ cái trên giấy hoặc trên máy tính (excel).

Bạn có thể tạo sổ cái bằng giấy, bảng tính hoặc chương trình phần mềm. Quy mô của sổ cái sẽ phụ thuộc vào quy mô của công ty và tình hình tài chính của nó.

Khi ghi một giao dịch vào sổ cái, kế toán sẽ thực hiện một thuật toán kép, một bút toán ghi có và một bút toán ghi nợ.

ví dụ: khi doanh nghiệp muốn bán một chiếc ô tô, kế toán sẽ nhập giá trị của chiếc ô tô vào cột “tài khoản tài sản” và số tiền doanh nghiệp nhận được cho chiếc ô tô vào bên kia của tài khoản nội dung.

xem thêm: xem truyện cổ tích cô bé lọ lem, cô bé lọ lem (truyện cổ tích)

4. tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng

sổ cái tài khoản ghi nợ và tín dụng

Các tài khoản ghi nợ cho thấy rằng doanh nghiệp đã mua một mặt hàng (tiền đã được chi tiêu). Đối lập với tài khoản ghi nợ là tài khoản tín dụng, cho biết tiền được sử dụng để mua hàng (tiền mặt) đến từ đâu.

Điều này có nghĩa là một tài khoản được ghi nợ tăng lên sẽ giảm đi khi ghi có hoặc ngược lại. tài khoản ghi nợ bao gồm chi phí và tài sản. tài khoản tín dụng bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

ví dụ: công ty muốn mua một chiếc ô tô. kế toán sẽ đưa giá trị của chiếc xe vào cột “bên nợ”. Doanh nghiệp đã sử dụng một số tiền (hoặc một tài sản khác) để mua xe ô tô thì nên ghi số tiền mặt giảm vào cột “Có”.

5. tại sao bạn cần một sổ cái cho doanh nghiệp của bạn?

sổ cái chung rất cần thiết cho doanh nghiệp

Sổ cái có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về một công ty thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thu nhập. Đây cũng là chứng từ căn cứ trong trường hợp công ty muốn vay vốn ngân hàng.

Ngoài ra, sổ cái ghi chép tóm tắt các giao dịch thu nhập và chi phí, số dư của các tài khoản cụ thể, làm cơ sở cho việc nộp thuế cho nhà nước và báo cáo tài chính của các tổ chức có liên quan. Các nhà đầu tư cũng có thể xem tại đây để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và sinh lời. Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những hiểu biết cơ bản về sổ cái chung và vai trò quan trọng của nó trong việc điều hành một doanh nghiệp. chúc bạn thành công!

Related Articles

Back to top button