Hên xui hay hênh xui, từ đâu ra? – Báo Người lao động

Chúng tôi nhấn mạnh rằng nó nên được viết là “không may mắn”. Tác giả cho biết trong bài viết “Một số từ gốc trong phương ngữ Nam Bộ”: “‘Vận’ là cách phát âm của ‘Hàn Tài’, và là một giọng Trung Quốc với giọng Quảng Đông. “Xi” có nghĩa là “may mắn”, và “Tai” ” có nghĩa là “không may”. Có lẽ chữ “cung” trong “cung” (tai quỷ?) là phiên âm của chữ “xui”. Tạp chí Hiện Đại, 1999).

Trò chơi là “hạnh phúc”, nhưng ký tự tiếng Trung là may mắn và phát âm tiếng Quảng Đông không phải là “may mắn may mắn” hay nôm na là “may mắn may mắn”. Tiếng Quảng Đông phát âm từ “Fu’er” là “hang lua”, không liên quan gì đến âm thứ hai của “may mắn”. Xét về nghĩa thì từ “hạnh phúc” có nghĩa là hạnh phúc chứ không phải may mắn như trong trò chơi…

Đào văn Phái đã nói trong bài “Về hai chữ hên và hên” (Ngôn ngữ và Đời sống, số 9-2002): “Hên có nghĩa là hên ở phương nam, hên là từ chữ hên. việt hưng (có nghĩa là “vươn lên”), do phát âm sai lệch trong một thời gian dài, được coi là người Việt Nam”. Tuy nhiên, ý nghĩa của “Qi” trong ký tự này có mối quan hệ mơ hồ với ý nghĩa may mắn trong ký tự “Heng”.

Theo chúng tôi, “hnh” là một chữ Việt cổ còn lưu giữ trong phương ngữ Nam Bộ, được lấy từ chữ “Heng”, chữ Hán Việt hiện đại là “hanh” có nghĩa là suôn sẻ, thuận lợi. Chúc may mắn, may mắn (Từ điển Hán Việt của Nguyễn Quốc Hưng ghi: “May mắn từ trời. Chúc may mắn”). Tôi xin nhấn mạnh ở đây là giữa -in, -nh, và -anh vẫn còn tồn tại mối quan hệ ngữ âm lịch sử nên “-anh~-hnh” tương ứng ở đây là hoàn toàn bình thường: anh cuong~booby; Du~Duen ;流流~流流; buồn buồn ~ buồn… Và vì “hanh” viết với âm cuối -nh, nên tất nhiên “hnh” cũng phải viết âm cuối -nh. Từ “hey” thực sự giống như “hey” trong “xin chào”, sự khác biệt là nó có nghĩa là “tốt lành” và “fu” trong “dữ dội” và “trống rỗng” trong “dữ dội”. Cả hai ý nghĩa đều tồn tại trong từ nguyên (etymon) của “heng”, nguyên văn tiếng Hán là “hanh” heng. Hai trong số những ý nghĩa khác nhau này có cùng một mối quan hệ ngữ âm lịch sử, về mặt từ nguyên, một mối quan hệ khá được thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *