Mây Ichimoku là gì? – VnExpress Kinh doanh

Đám mây ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng, đo lường động lượng và cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Tên đầy đủ của đám mây ichimoku là ichimoku kinko hyo, một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản, ông Hosoda Satoru và được hoàn thiện vào năm 1969.

Chỉ báo này được gọi là Ichimoku vì nó có hình dạng giống như một đám mây. Nó được xây dựng dựa trên các đường trung bình động và rất hữu ích để xem thông tin giao dịch như xu hướng giá, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu vào và ra. Bộ chỉ báo ichimoku bao gồm 5 đường trung bình động bao gồm:

– Dòng tenkan-sen (dòng chuyển đổi): được tính bằng cách chia tổng giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 9 ngày giao dịch cho 2.

– kijun-sen (đường cơ sở): Được xác định bằng cách chia tổng giá cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên giao dịch cho 2.

– senkou span a: Dòng này được xác định bằng cách chia tổng của dòng tenkan-sen và kijun-sen cho 2. Thông thường, một kỳ senkou a sẽ được rút ra trước 26 phiên.

– senkou span b: Đường này được xác định bằng cách chia tổng giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên giao dịch cho 2. Giống như khoảng senkou a, đường này được vẽ 26 phiên giao dịch trước đó.

– khoảng chikou: Còn được gọi là đường trễ. Giá trị của đường chikou-span là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại, được rút lại (trong quá khứ) 26 giai đoạn.

2 senkou kéo dài a và b tạo thành một khu vực có hình dạng giống như một đám mây được gọi là đám mây ichimoku, còn được gọi là kumo.

Chỉ báo ichimoku với vùng mây bao gồm 2 đường nhịp senkou a và b, đường chuyển tiếp (xanh lam), đường cơ sở (đỏ) và đường trễ (xanh lục). Ảnh: Chế độ xem giao dịch

Nếu có một đường trên đám mây với khoảng Xiankou ở trên nó, nó được gọi là đám mây đi lên và đám mây sẽ có màu xanh lam. Ngược lại, nếu senkou-span b ở trên, nó được gọi là mây giảm và vùng mây có màu đỏ. Dựa trên đám mây kumo, các nhà đầu tư có thể xác định một số xu hướng thị trường.

Khi đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam, khoảng Xiankou một đường cắt khoảng Xiankou b từ phía dưới, cho biết rằng giá có thể tăng. Đồng thời, Yunyun chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, tức là, senkou khoảng a cắt senkou khoảng b từ trên xuống, cho thấy xu hướng giảm.

Đám mây kumo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam. Ảnh: Chế độ xem giao dịch

Nếu giá ở trên đám mây, giá có xu hướng tăng cao hơn và ngược lại, nếu giá ở dưới đám mây, giá có thể tiếp tục giảm. Trong trường hợp giá ở trên đám mây, xu hướng thị trường không rõ ràng.

Ngoài ra, đám mây càng dày, thị trường càng sôi động và ngược lại, đám mây càng mỏng, thị trường càng chậm chạp. Ví dụ, một đám mây dày màu xanh lam cho thấy rằng mua đang chiếm ưu thế và một đám mây dày màu đỏ cho thấy rằng bán đang áp đảo.

Các nhà đầu tư cũng có thể dựa vào những thay đổi trong đường trung bình động để dự đoán xu hướng giá.

Khi đường chuyển đổi cao hơn đường tiêu chuẩn, điều đó cho thấy giá có thể tăng và nhà đầu tư nên đặt hàng. Ngược lại, khi đường chuyển đổi nằm dưới đường tiêu chuẩn, giá có thể giảm và nhà đầu tư nên cân nhắc đặt lệnh.

Hoặc khi Span cắt đường giá từ bên dưới, điều đó có nghĩa là giá sẽ tăng và khi Span cắt đường giá từ phía trên, giá có thể giảm.

Đám mây ichimoku được coi là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao cung cấp nhiều thông tin hơn các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống. Tuy nhiên, đây không phải là một chỉ báo phân tích hoàn hảo.

Đám mây ichimoku là một hệ thống giao dịch theo xu hướng, vì vậy thường có độ trễ nhất định. Trong một thị trường không chắc chắn, ichimoku có thể gửi tín hiệu sai. Mặc dù nó có thể được sử dụng riêng, nhưng các nhà đầu tư vẫn nên sử dụng ichimoku kết hợp với các chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Related Articles

Back to top button